Toprak, su, enerji

Toprak, su, enerji
6 Şubat 2013 14:08

İçinde bulunduğumuz yüzyılın, hatta yeni başlayan bin yılın gidişatını belirleyecek en
temel unsurları yukarıdaki başlıkta verdim.


Dursun YILDIZ H&H YORUM

Yaşamın bu üç vazgeçilmezini akılcı planlı ve verimli politikalarla kullanan ülkeler geleceğe daha güvenli bakabilecek.
 
Güvenlik anlayışı  da artık ulusal sınırların en etkili silahlarla korunmasını aşıp  Enerji Güvenliği, Su Güvenliği, Gıda  Güvenliği gibi kavramların güvenliğine daha çok odaklanacak
 
Bu güvenliklerin sağlanamaması halinde ülkenin hidrojen bombası etkisiyle tahrip edilmesinden daha vahim sonuçlara hazır olunmalı. Aslında tarihe bakıldığında insanoğlunun milyonlarca yıllık geçmişinde gıda güvenliği ve su güvenliğinin ne kadar etkili olduğu görülür.
 
Uygarlıkların  gelişmesinde de ortadan kalkmasında da suyun ve toprağın iyi kullanılması büyük rol oynamıştır.
 
Toprak ve suyun korunması ile ilgili kanunlar Hammurabiden Cengiz Han'a kadar birçok imparator tarafından öncelikle uygulamaya konmuştur.
 
Bu yaşamsal ikiliye 19. yüzyılın ortalarından itibaren yine doğal bir kaynak olan petrol de dahil olmuştur. Sonra çeşitlenen enerji kaynakları Doğalgazı ve bugünlerde daha çok sözü edilen kaya gazını içine almıştır.
 
Son dönemde bu üç yaşamsal kaynağın birbirleriyle olan ilişkisi çok artmıştır. Enerji için su ve Su için  daha çok enerji gerektiği gibi gıda için su ve gıda için enerjiye de geçmişten daha fazla  ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu politikaların artık bütüncül bir şekilde ele alınması da zorunlu olmuştur.
 
Bu üç yaşamsal kaynak  dünyada yeni jeopolitik yaklaşımların oluşmasına neden olmaktadır.
Bu gelişmeler  bu kaynakların ulusal strateji ve planlar doğrultusunda geliştirilmesinin ve korunmasının  ne denli önemli olduğunu hatırlatan gelişmelerdir.
 
Bu gelişmelerin farkında olmayan ve son dönemde çok hızlanan bu   gelişmeler  için bugün  gerekli önlemleri almayan ülkelerin birçok temel konuda etkin sosyo ekonomik politikalar üretmesi ve uygulaması hayal olur.

21. yüzyılın ilk yarısına yön verecek  en etkili doğal bileşenler olan  Toprak Su ve Enerji 'ye  
dikkat…


Yazarın Son Yazıları:
Teknoloji enerjiyi uçurdu
Gıda mı öncelikli, enerji mi?
Toprak, su, enerji