Eğitim sistemimizi yabancılara göre mi düzenleyeceğiz?

Eğitim sistemimizi yabancılara göre mi düzenleyeceğiz?
4 Şubat 2012 11:27

YENİÇAĞ Yazarı Arslan Bulut bugün köşesinden çok sert bir yazı yazdı. Bulut , ‘AKP, Türk Milleti açısından zararlı bir cemiyet haline geldi. Türk Milleti’nin dini ve milli iki değerini de yok sayıyorlar! ‘ Dedi.

YENİÇAĞ Yazarı Arslan Bulut bugün köşesinden çok sert bir yazı yazdı. Bulut , ‘AKP, Türk Milleti açısından zararlı bir cemiyet haline geldi. Türk Milleti’nin dini ve milli iki değerini de yok sayıyorlar! ‘ Dedi.

 

İşte Bulut’un o yazısı

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik  “Atatürk’ü kanunla sevdiremezsiniz. Atatürk’ü koruma kanunu ne büyük hüsran ve garip bir durum. Peygamberi bile koruma kanunu yok” dedi.

Andımız ve Gençliğe Hitabe’nin kaldırılmasını tartışmaya açan Çelik,  “Bunlar ayet mi?” diye sordu. Hani AKP’nin röntgeni çekilebilse, çıkan sonuç bu olurdu.

Gerçi ben de 12 Eylül Atatürkçülüğünün toplumu Atatürk’ten soğuttuğunu söylerim. Zaten Amerikancı bir darbe ile Atatürk’ün ne ilgisi olabilir? Fakat, AKP’nin yaptığı, Atatürk’ün bütün eserlerini ortadan kaldırma girişimidir!

Bu kadronun söylemlerini tartışmak bile zararlıdır. Tartışma başladıktan sonra ise sizin susmanızın bir anlamı kalmaz.

 

***

 

Bodrum’da yaşayan İngilizler, Alanya’da oturan Almanlar Hüseyin Çelik’e mektup yazmış,   “Biz Türk değiliz, biz Türkiye’de yaşıyoruz ve çocuklarımız Türk okullarına gidiyor. Her sabah çocuklarınızı sıraya geçiriyorsunuz ve onlara and içiriyorsunuz”  demişler!

Bu durum insani değilmiş..

Bakın şu mantığa? Türk eğitim sistemini yabancılara göre mi düzenleyeceğiz?
Peygamberi koruma kanunu yokmuş! Var! Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin üçüncü fıkrası  “Hakaret suçunun; din”, siyas”, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz”  şeklindedir.
Fakat burada üzücü olan dinimizin peygamberi ile devletimizin kurucusunu karşı karşıya getirme zihniyetidir. Bu da Türk Milleti’ne kurulmuş bir tuzaktır.

 

***

 

Kaldı ki bunların  “Hz. Muhammed’in adını zikretmeyelim”  diyenlerle işbirliği içinde olduğu bilmeyen yok. Rahmetli Mehmet Gül,  “Kelime-i Şahadet’in Lailahe illallah bölümünden sonrasını, yani Muhammedžn Resulullah’ı, zikretmesek de olur”  diyebilen insanların türediğine dikkat çekmiş ve bunların  “Müslüman Siyonistler” olduğunu söylemişti.

Gül, “Hz. İsa inecek, Mesih gelecek” edebiyatı yapanların  “Ilımlı İslam” diye ortaya attıkları görüşlerin de  “Mesihçi İslam” niteliği taşıdığını vurgulamış ve küreselleşmenin nihai hedefinin Müslümanları bu şekilde devre dışı bırakarak  “Büyük İsrail”  devletini kurmak olduğunu, bu tür gruplar içinde yer alan Müslümanların da aynı projede kullanıldığını söylemişti.
Yani Atatürk’e karşı olanlar, Hz. Muhammed’e de karşıdır.

Bunlar Türk toplumuna, “Hz. Muhammed’i Kelime-i Şehadet’ten çıkarın” ve  “Hz. İsa’da bütünleşelim”  derken,  “İsa Mesih Allah’ın oğludur veya Tanrıdır”  diyen Hıristiyanlara uymamızı istiyor ama Hıristiyanlara  “Siz şu Allah’ın oğlu inancı ve teslisten vazgeçin” demiyor!

 

***

 

Hz. Muhammed ve 4 halife, İslamiyetten sonra sonra Arap olduklarını inkar mı etmiştir ki, bunlar, Türk çocuklarının beyinlerini yıkamaya kalkıyorlar ve bir İslam milleti oluşturmaktan söz ediyor? Aksine, İslam’ın tebliği ile birlikte çeyrek asırda Arap birliği kurulmuştu.
Kuran, “Allah dileseydi bütün insanları tek bir millet yapardı, tek bir ümmet yapardı” diyor. Kuran’da, insanların dilleri ve renklerinin ayrı ayrı oluşu, Allah’ın varlık delili olarak gösterildiği halde, Türk adını ortadan kaldırmaya çalışanların, İslam’ı temsil etmek iddiası olabilir mi?
Yaptıkları düpedüz etnik ırkçılıktır.

Görüldüğü gibi, AKP, Türk Milleti açısından zararlı bir cemiyet haline geldi. Türk Milleti’nin dini ve milli iki değerini de yok sayıyorlar!