Milletvekillerinin soruları yanıtsız kalıyor!

Milletvekillerinin soruları yanıtsız kalıyor!
3 Nisan 2024 09:11

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevapladı.

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergelerinin cevaplanması ile ilgili yaşanan soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu. Gürer, soru önergelerinin büyük çoğunluğunun yasal süreler içinde cevaplanmadığını ve sorulara verilen cevapların soruların içeriğinden tutarsız olduğunu belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sorulara süresi içinde cevap verilmediğine yönelik soruyu cevapsız bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde,

“Milletvekillerinin Başbakan’a yazılı soru önergesi vermeleri ve sorularına yanıt verilmesi, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ile ortadan kaldırıldı. Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı’na soru soramıyordu, o madde aynen korunup Cumhurbaşkanı’na soru sorulmasının önü kesildi. TBMM’de çıkan kanunlarda kanun yürütme görevi Cumhurbaşkanı’nda olduğu ifade ediliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı’nca memur edilen makamlar yazılı soruları yanıtlamakla sorumlu kılınıyor. Süresi içinde sorulara yanıt verilmediği gibi aylarca da yanıt verilmeyen sorular olmaktadır. Pek çok soruya da içeriğine uygun yanıt verilmemektedir.

Cumhurbaşkanlığı’nca milletvekillerinin yazılı ve sözlü soru önergelerinin yanıtlanmaması yönünde bir talimat verilmiş midir?

Farklı bakanlıklarda yanıt bekleyen yazılı ve sözlü soru önergelerinin yanıtlanması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

 

 

SORU ÖNERGELERİ YASAL SÜRE İÇİNDE CEVAPLANMIYOR

 

 

Gürer, “Soru önergeleri yasal süre olan on beş gün içinde cevaplandırılmıyor. Bakanlar tarafından verilen cevapların içerikleri ya sorulan sorudan uzak oluyor ya da internet siteleri işaret edilerek sorular cevaplandırılıyor. Bu soru önergemizde de olduğu gibi soruların cevaplanma sürelerinin uzunluğuna ilgili tespitlerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından konuya değinilmeden diğer sorulara yanıt veriliyor.” dedi.

 

 

SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLANMAMASI MI İSTENİYOR?

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergelerinin yasal süre içinde cevaplanmadığını ve cevaplama sürelerinin her geçen gün daha da uzadığına dikkat çekti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından soruların yanıtlanmamasına yönelik bir talimat olup olmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

Gürer’in soru önergesinde bahsi geçen konuya ilişkin iddialara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu kapsamda soru önergesinde bahsi geçen konuya ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” şeklinde cevap verdi.

Gürer’in farklı bakanlıklarda cevap bekleyen soru önergelerinin yanıtlanmasıyla ilgili sorusunu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevapsız bıraktı.

 

 

 

 

ÖNERGELER YETKİLİ KURUM, KURULUŞ VE BAKANLIKLAR TARAAFINDAN CEVAPLANDIRILIYOR

 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soruların cevaplanması ile ilgili süreci , “Anayasanın 98 inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından tarafımıza gönderilen yazılı soru önergelerinden, Cumhurbaşkanlığı Merkez . Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşların görev alanına giren konulara ilişkin önergeler cevaplandırılmaktadır.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır.” şeklinde anlattı.

 

 

CUMHURBAŞKANI’NA SORU SORULAMAZ

 

 

Dönemin TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Cumhurbaşkanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine şu şekilde cevap verdi: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 98. maddesinin beşinci fıkrasına göre, ‘yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.’ İlgili soru önergeleriniz, Anayasada öngörüldüğü şekliyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanlara yöneltilmesi halinde işleme konulabilecektir.” şeklinde cevaplamıştı.