CHP’li Kaya: Burası Kuzey Kore değil, Taliban’ın Afganistan’ı hiç değil!

CHP’li Kaya: Burası Kuzey Kore değil, Taliban’ın Afganistan’ı hiç değil!
14 Ekim 2022 14:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM’de görüşülen “Dezenformasyon Yasası” ile ilgili Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Burası Kuzey Kore değil, burası Taliban’ın Afganistan’ı hiç değil, burası ‘Bağımsızlık benim karakterimdir.’ ve ‘Doğruları söylemekten korkmayın.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesidir. Kendinize gelin ve bu yasadan, bu yanlıştan vazgeçin.” diyerek tepki gösterdi.

 

 

İçerdiği basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemeler nedeniyle kamuoyunda “Sansür ve dezenformasyon yasası” olarak adlandırılan AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı “Basın Kanunu Yasası” hakkında konuşan Ahmet Kaya, yasanın gazetecilerine görüşlerinin dahi alınmadan hazırlandığına dikkat çekerek, “Teklif bu haliyle dezenformasyonla mücadeleyi değil, gazeteciliği hedef almaktadır. Bu yasa özellikle internet haberciliğini ve yerel medyayı büyük risk altına atacaktır, yaşamalarını mümkün kılmayacaktır. Dezenformasyon, yalan haber, asılsız bilgi gibi hukuken nasıl yorumlanacağı belirsiz kavramlar bağımsızlığını yitirmiş bir yargı düzeninde suistimale çok açıktır.” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 

 

“ÜLKEYİ YÖNETME KONUSUNDA BECERİKSİZLER AMA YALAN HABER VE DEZENFORMASYON KONUSUNDA ÇOK BECERİKLİLER”

 

 

“Günlerdir tartıştığımız bir dezenformasyon kanunu var. Milletimize ‘Bu iktidarın ve yandaş medyasının en iyi yaptığı iş nedir?’ diye sorsak eminim ki büyük çoğunluk yalan haber ve dezenformasyon konusundaki becerilerinden bahsedecektir. Ülkeyi yönetme konusunda çok beceriksiz olsalar da haklarını yemeyelim, bu konularda çok becerikliler. Yirmi bir yıldır ülkeyi yöneten fakat hiçbir vaadini yerine getiremediği gibi memleketi ve milleti mahveden bu algıcı iktidar yaklaşan seçimler öncesinde toplumu ve özellikle gençlerimizi susturmak için bir sansür ve bir susturma yasası çıkarıyor.”

 

 

“23 MADDELİK TORBA BASIN KANUNU GAZETECİLERİN DAHİ GÖRÜŞÜ ALINMADAN HAZIRLANDI”

 

 

“Bu teklif her ne kadar Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak lanse edilse de 23 kanunda değişiklik öngördüğü için bu teklifin bir torba kanun olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Uzun zamandır üzerinde çalışıldığı ifade edilen teklif, ne yazık ki iktidar partisinin muhalefeti, sivil toplumu, üniversiteleri dışlayan, yok sayan anlayışının bir yansıması olarak Meclise sunulmuştur.

Üzülerek söylüyorum ki gazetecilik mesleğini doğrudan ilgilendiren bu teklif, gazetecilik örgütlerinin dahi görüşü alınmadan bir grup siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır.

Öte yandan, bu teklifin başta 29’uncu maddesi olmak üzere, ifade ve haber alma özgürlüğü ile diğer anayasal özgürlüklerle çelişen hükümlerin incelenmesi için ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 38’inci maddesi uyarınca Anayasa’ya uygunluk incelemesi de yapılmamıştır. Özellikle teklifin 29’uncu maddesine ilişkin çok ciddi endişeler vardır. Bu maddenin tekliften tamamen çıkarılması ve tüm paydaşların katılımıyla yeni bir çalışma yapılması gerektiği ortadadır.”

 

 

“DEZENFORMASYON DÜNYANIN ORTAK SORUNUDUR. KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA DÜZENLEME YAPILMALIDIR”

 

 

“Dezenformasyon dünyanın ortak bir sorunudur. Özellikle dijital alanda var olan bu sorunla mücadele edilmelidir. Fakat bu yapılırken dezenformasyon ile ifade özgürlüğü arasındaki hassas dengenin korunmasına ve konunun tüm paydaşlarının sürece dâhil edilerek katılımcı bir anlayışta yapılmasına dikkat edilmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da diğer ülkelerdeki uygulamalardır. Bakın, Almanya’da sosyal ağların düzenlenmesi kanunu uzmanların ve farklı kurumların katılımıyla uzunca bir süre şeffaf ve derinlemesine tartışıldıktan sonra kabul edilmiştir. Yine, örneğin, Avrupa Birliğindeki dijital hizmetler yasasında iki yıllık uzun tartışmalar sonunda uzlaşmaya varılmıştır.”

 

“İNTERNET HABERCİLİĞİNİ VE YEREL MEDYAYI HEDEF ALMAKTADIR”

 

 

“Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü teklif bu hâliyle dezenformasyonla mücadeleyi değil, gazeteciliği hedef almaktadır. Bu yasa özellikle internet haberciliğini ve yerel medyayı büyük risk altına atacaktır, yaşamalarını mümkün kılmayacaktır. Dezenformasyon, yalan haber, asılsız bilgi gibi hukuken nasıl yorumlanacağı belirsiz kavramlar bağımsızlığını yitirmiş bir yargı düzeninde suistimale çok açıktır. Teklifin hazırlanış sürecinde sivil toplum görüşlerine başvurulmamıştır. Dezenformasyon dünya çapında bir sorundur fakat yapılan düzenleme dezenformasyonla mücadeleden ziyade halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne zarar verecek düzenlemeler içermektedir.”

 

 

“SEÇİMLER ÖNCESİ HALKIN HABER ALMA HAKKI ENGELLENMEK İSTENİYOR”

 

Halkın haber alma ve bilgilendirme hakkını engelleyecek bu düzenleme yaklaşan seçimler öncesinde haberi halktan saklama amacı taşımaktadır. Hâlihazırda ana akım medyayı kontrol altında tutan iktidar dijital alanda da özgür ve bağımsız haberciliği engellemek ve toplumsal talepleri susturmak istemektedir ve gençlerimizden çok korkan bu iktidar gençlerin ve halkımızın sosyal medyayı kullanmasından rahatsız olmaktadır. Milletimizin her gün gelen zamları, yoksulluğu, geçim derdini, iktidarın her yerden fışkıran yolsuzluklarını, haksızlıklarını, adaletsizliklerini konuşmasından ve olandan bitenden birbirini haberdar etmesinden de korkmaktadır. İşte bunun için bu korkularını yasaklar ve sansürle bastırmak için bu yasayı çıkarıyorlar.”

 

 

“BURASI KUZEY KORE DEĞİL, TALİBAN’IN AFGANİSTAN’I HİÇ DEĞİL”

 

 

“Tüm bu nedenlerle sosyal medyanın hukuksuzluklara karşı anlık gündem oluşturma yeteneğini ortadan kaldırmak isteyen, seçim ortamı gibi hukuksuzluklara verilecek anlık tepkilerin önemli olacağı günlere hazırlık yapan ve tutuklama ya da gözaltılarla vatandaşlarımıza gözdağı vermek isteyen bu sansürcü, bu yasakçı iktidara diyoruz ki: “Doğrulardan ve doğruları söyleyenlerden korkmayın, kendinize gelin! Burası Kuzey Kore değil, burası Taliban’ın Afganistan’ı hiç değil, burası ‘Bağımsızlık benim karakterimdir.’ ve ‘Doğruları söylemekten korkmayın.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesidir.” Kendinize gelin ve bu yasadan, bu yanlıştan vazgeçin diyorum.”