CHP’li Gürer: Ülkemizde yabancı şirketlerin sayısı 95 bin 739

CHP’li Gürer: Ülkemizde yabancı şirketlerin sayısı 95 bin 739
4 Nisan 2024 10:45

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat MERSİS üzerinden yapılan sorgulama neticesinde 15.01.2024 tarihinde Türkiye genelinde, ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan aktif limited şirket ve tek pay sahibi yabancı uyruklu olan aktif anonim şirketlerin toplam sayısı, aktif toplam şirket sayısının yaklaşık olarak %4’ünü oluşturduğunu belirtti.

 

 

 

Bakan açıklamasına göre Ülkemizde MERSİS sistemine kayıtlı toplam şirket sayısı 2.393.485. Ülkemizde ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan aktif limited şirketlerin ve tek pay sahibi yabancı uyruklu olan aktif anonim şirketlerin toplam sayısı 95.739 olarak görülüyor.

 

 

GÜRER’İN SORULARI

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu sorularına yanıt istedi:

“Ülkemizde ticaret odalarına kaydı bulunan ve yabancı uyruklu vatandaşların sahibi olduğu şirket sayısı kaçtır? Bu şirketlerin sahiplerinin uyruklarına göre sayısal dağılımı nasıldır?

Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşların sahibi olduğu şirketlerin faaliyet alanlarına göre sayısal dağılımı nasıldır?

Ülkemizdeki yabancı uyruklu vatandaşların sahibi olduğu şirketlerin sayısı son 20 yılda nasıl bir değişim göstermiştir?

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin istihdam ettikleri kişi sayısının sektörlere göre dağılımı nasıldır?

Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşların sahibi olduğu şirketlerin illere göre sayısal dağılımı nasıldır?”

 

 

KAYIT ALTINA ALINMIYOR

 

 

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından verilen yanıtta, “Ticaret siciline tescil edilecek olgular 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Bu kapsamda, anılan Kanun ve Yönetmelikte tek pay sahipli anonim şirketler hariç olmak üzere anonim şirketlerde pay devrinin tescil ve ilanı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden bu şirketlere ilişkin pay geçişleri ticaret sicili nezdinde kayıt altına alınmamakta olup pay devri sonucu oluşan yeni ortakların tespiti mümkün bulunmamaktadır.” belirtilmektedir.

 

 

95 BİN 739 ŞİRKETİN ORTAKLARININ TAMAMI YABANCI VEYA TEK PAY SAHİBİ YABANCI

 

 

Ömer Fethi Gürer’in ülkemizde yabancı vatandaşların sahibi olduğu şirket sayısına ilişkin verilerin açıklanmasını istemi üzerine Bakan Bolat verdiği yanıtta, “MERSİS üzerinden yapılan sorgulama neticesinde 15.01.2024 tarihinde Türkiye genelinde, ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan aktif limited şirket ve tek pay sahibi yabancı uyruklu olan aktif anonim şirketlerin toplam sayısı, aktif toplam şirket sayısının yaklaşık olarak %4’ünü oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Bakan yanıtına göre Yabancı şirket sayısına ilişkin %4 şeklinde belirtilen rakam MERSİS kayıtlarında 2 milyon 393 bin 485 şirketin varlığı göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde ortaklarının tamamı yabancı olan veya tek pay sahibi yabancı olan 95 bin 739 şirketin olduğu görülmektedir.

 

 

MERSİS’TE SEKTÖREL VE ÇALIŞAN SAYILARINA İLİŞKİN BİLGİLER YER ALMIYOR

 

 

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in yabancı şirketlerin faaliyet alanları ve istihdam ettikleri kişi sayısına ilişkin sorusuna, MERSİS’te ticaret sicilinde tescil edilen ticaret şirketleri ile ticari işletmelere ilişkin bilgiler yer almakta olup sistemde sektörel (faaliyet alanlarına göre) veriler ile çalışanlara ilişkin bilgilerin bulunmadığı belirtildi.

 

 

SAHİBİ YABANCI OLAN ŞİRKETLERİN EN ÇOK BULUNDUĞU 5 İL

 

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürer’in sorduğu soruya cevaben, “İl bazında bakıldığında, 15.01.2024 tarihinde Türkiye genelinde, ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan aktif limited şirketler ve tek pay sahibi yabancı uyruklu olan aktif anonim şirket toplamının en çok olduğu ilk beş ilin İstanbul, Antalya, Gaziantep, Mersin ve Ankara olduğu görülmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

 

 

YABANCI ŞİRKETLERİN FAALİYET ALANLARI

 

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yabancı şirketlerinin sektör olarak en çok bulunduğu 5 NACE kodunu açıkladı.

Bolat yanıtında, “Kuruluş aşamasında kullanıcılar tarafından seçimi yapılan ancak mevzuat uyarınca tescil edilecek olgular arasında yer almayan NACE kodu bilgisi, 22.02.2023 tarihi itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik ortamda temin edilmek suretiyle MERSİS’e işlenmektedir. Bu itibarla, sorguya esas teşkil eden NACE kodu verisinin kaynağı vergi dairelerinde kayıtlı olan NACE kodu bilgisidir.

Buna göre, 15.01.2024 tarihinde Türkiye genelinde, ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan aktif limited şirket ve tek pay sahibi yabancı uyruklu olan aktif anonim şirket toplamı bakımından sektörleri gösterir ilk beş NACE kodu 46.90.04, 68.31.01, 41.20.02, 70.22.02 ve 79.11.01 şeklinde sıralanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

NACE kodlarına göre sırasıyla ilk 5 sektör:

46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)

68.31.01 Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)

41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı vb.)