CHP’li Bozoğlu: Bütün içme suyu kaynakları risk altında!

CHP’li Bozoğlu: Bütün içme suyu kaynakları risk altında!
9 Nisan 2024 10:25

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Tarım Orman Bakanlığı’nın İçme -Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Tebliği’nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Yapılan düzenlemeyle, Bakanlığın, bilimsel olup olmadığı belli olmayan raporlarla, içme suyu havzalarında yapılaşma, imar, madencilik ve arıtma tesislerine izin verebileceğine dikkat çekti. Bozoğlu, bunun Türkiye’nin belirlenmiş Melen, Çamlıdere gibi su havzaları için büyük tehlike oluşturacağını söyledi. Bozoğlu, “Bütün içme suyu kaynakları barajlar risk altında” dedi.

 

 

Tarım Orman Bakanlığı, İçme -Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği’nde değişiklik yaptı. Tebliğde yapılan yeni düzenlemeler 6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklik ile “Doğal afetler, salgın hastalık gibi halk sağlığını tehdit eden durumlar, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık ile ekosistemin korunmasına ilişkin olarak acilen tedbir alınması gereken hallerde, yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde mevcut koruma planlarında ihtiyaç duyulan değişikliklere yönelik Bakanlıkça bilimsel rapor hazırlanır/hazırlatılır. Bakanlık revize edilen koruma planına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alır. Havza koruma planı değişikliği, Bakan onayının ardından havzada yer alan illerdeki yerel bir gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer” hükmü getirildi.

 

 

SU HAVZALARINDA MADENE, ATIK TESİSİNE, İMARA İZİN VERİLEBİLİR

 

 

CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, yapılan yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Bozoğlu, havza koruma taslak eylem planlarının bir buçuk iyi yıl süren bilimsel teknik analizler, araştırmalar ve laboratuvar çalışmaları yapılarak hazırlandığını vurguladı. Bozoğlu, bu çalışmalara muhtarlar belediyeler ve halkın katılımı ile yapılan görüşmeler sonucunda son halinin verildiğini ve Bakanlık onayına sunulduğunu ve onay verildikten sonra karar alındığını kaydetti. Bozoğlu, su havzaları özel koruma alanlarında, yapılaşma, vahşi tarım, atık tesisi, maden işletmelerine izin verilmediğine de dikkat çekti.

Bozoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeyle kim tarafından hazırlanacağı belli olmayan ‘bilimsel raporlarla’ su havzaları ile ilgili imara açma, vahşi tarıma, atık tesisi kurma ve maden işletmeciliğine izin verme gibi kararların alınabileceğine işaret etti. Getirilen özel hükümlerle bu tür izinlerin verilebileceğini söyledi.

 

 

BÜTÜN YERALTI SULARI RİSK ALTINDA

 

 

‘Bozoğlu, “Şimdi kimlerin hazırlayacağı belli olmayan adına bilimsel rapor dedikleri bir takım raporlarla özel hükümlerle ilgili kararları kaldıracaklar. Örneğin, Ankara’da Çamlıdere’de toplu konut ve sanayi yapmak isteniyordu ama izin verilmiyor. Şimdi bu özel hükümler kaldırılarak burada yapılaşmaya ve sanayiye izin verilebilir. Bütün içme suyu kaynakları barajlar risk altında. Örneğin, İstanbul’da Melen, Ankara’da Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü ve diğer su havzalarında madencilik dahil bir çok izinler verilebilir” değerlendirmesini yaptı.

 

 

CHP KAZANINCA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER

 

 

Bozoğlu, düzenlemenin yerel seçimlerden hemen sonra yapılmasının da dikkat çekici olduğunu belirtti. Bozoğlu, özel hükümleri uygulamada illerin su idarelerinin yetkileri olduğunu hatırlatarak, “Özellile büyükşehirlerde belediyeleri CHP kazanınca, sular idaresinden bu tür kararların çıkmayacağını biliyorlar. O nedenle, ‘bilimsel rapor’ adı altında kendileri rapor hazırlatma yoluna gittiler” dedi.