CHP’li Gürer: AKP iktidarı emekliye hayatı zehir etti!

CHP’li Gürer: AKP iktidarı emekliye hayatı zehir etti!
10 Haziran 2019 10:30

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarlarının 17 yılda emeklileri getirdiği durumu bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

 

 

17 yıldır AKP iktidarlarının emeklilere hayatı zehir ettiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde artık emekli olmakta, emekli yaşamakta eziyete dönüştürüldü” dedi.

 

 

AKP, EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARI GÖRMEZDEN GELİYOR

 

 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Aylık Bağlama Oranı ile mağdur olanlar ve emeklilik sonrası düşük ücret ile yaşamsal sorunlar yaşayanları her aşamada meclis gündemine taşıdığını, Bakanlara soru önergesi yönelttiğini, meclis araştırma önergeleri verdiğini belirten Gürer, “Türkiye’de önemli ve sorunlu bir kesimde emeklilerdir. Emeklilerin % 71’inin 56 yaş ve üzerinde olduğu dikkate alındığında, çalışarak emekli olanların emeklilik döneminde daha huzur içinde yaşaması ve rahat bir yaşam sürmesi düşünülür. Ne var ki ülkemizde Emekliler geçim sıkıntısı içindedir. Emekli olmasına karşın geçim sıkıntısı nedeni ile iş arayan ve çalışan emekli sayısı da milyonları aşmıştır. Aldıkları ücretle geçinemeyen emeklilerin bir kısmı taşeron şirket çalışanı iken, KHK ile taşeronda yapılan düzenleme ile işsizde kalmışlardır. 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası üç ayrı emekli maaşı alan kesim oluşmuştur. Aylık Bağlama oranının değişmesi, emekliyi daha mağdur duruma düşürmüştür. Emeklilikte yaşa takılanlarda büyük sıkıntı içindedir. Prim ve gün sayısı dolup yaşa takılanları AKP görmezden gelmektedir” dedi.

 

 

GÜRER’DEN EMEKLİLER İÇİN KANUN TEKLİFLERİ

 

 

CHP Milletvekili Gürer, Emekliler için verdiği kanun tekliflerinin TBMM’de olduğunu hatırlatarak, “İntibak düzenlemesi, yakacak ve gıda yardımı, sağlıkta emeklilerimizin katkı payı ödememeleri, bayram ikramiyelerinin artırılması gibi bir çok soruna çözüm getirecek kanun tekliflerimiz bir an önce görüşülmelidir, emeklilikte yaşa takılanların sorunları bir an önce çözülmelidir” dedi.

 

 

GÜRER: BİR BARDAK ÇAY BİLE EMEKLİNİN BÜTÇESİNİ ETKİLİYOR

 

 

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun çalışanların yanında emeklileri de olumsuz etkilediğini ifade eden Gürer, “2008 yılından sonra emekli olabilmek oldukça zorlaştırılmıştır. AKP iktidarları emekliler lehine düzenlemelerde yapmamıştır. Güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı ile aylık alt sınırı düşürülmüştür. Emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmış durumdadır. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin emekli aylığına aynı oranda yansıtılmaması, geçim sıkıntısının artmasında başlıca nedenlerdendir. Her gün gelen zamlar emeklilerin belini iyice bükmüş, evden kahveye gidemez duruma getirmiştir. Bir bardak çay parası dahi emeklinin bütçesini etkilemektedir. Emekli olduğu halde emekli sayılmayanlarında durumu daha da vahimdir” dedi.

 

 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

 

 

5510 sayılı yasayı hatırlatan Gürer, “Bu yasaya göre yeni sigortalılar için 2036 yılına kadar yaş koşulu; kadınlar için 58 erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren kademeli artış ile 2048 tarihine kadar kadın ve erkek için 65 yaş olacaktır. 4 /a kapsamında olan işçiler 7200 gün, 4 /c (4 /b) kapsamında olanlar kendi hesabına çalışanlar ve kamu çalışanları 9000 gün ve yaş koşulu tamamladıktan sonra emekli olabileceklerdir. Çalışanlar prim gün sayısını tamamlasalarda yaş koşulu nedeni ile emekli olamayıp beklemek durumundadır. Bu durum “Emeklilikte yaşa takılanlar” olarak bilinen yeni mağdur kesimi yaratmıştır” dedi.

 

 

FARK KALKSIN

 

 

Farklı dönemlerde ama aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki büyük eşitsizliklerin devam ettiğini de hatırlan Gürer, “Emekli aylığı bağlama ve hesaplama koşulları sık değiştiği için farklı dönemlerde aynı işi yapanların maaşları da farklıdır. Çalışma gün sayısı aynı olan milyonlarca emekli, emekli oldukları dönemde uygulanan sistemden dolayı düşük emekli aylığı almaktadır. İntibak yasasındaki adaletsizlik giderilmemiştir. Sağlıkta özellikle ilaçta katkı payının kaldırılması beklentidir. Suriyeliye tanınan hakkı neden kendi emekline tanımazsın? 5510 sayılı Yasa ile emekli aylıklarının sistemli bir biçimde düşürülme süreci başlamıştır. Aylık Bağlanma oranı, güncelleme katsayısı, aylıkların alt sınırı ve aylık artışına ilişkin hükümler emekliler için önemli sorunlar yaratmaktadır. Bir an önce yeniden düzenlenmelidir” dedi.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar