CHP’li Özdemir: Orta gelir tuzağından düşük gelir tuzağına düştük!

CHP’li Özdemir: Orta gelir tuzağından düşük gelir tuzağına düştük!
16 Ekim 2022 09:49

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan torba kanun teklifinin geneli ve öğrenim kredisi faizlerinin silinmesi düzenlemesi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Siyasi iktidarın yanlış ekonomi politikalarının ve tercihlerinin neticesinde vatandaşımızda yarattığı yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşlarımızın gerçekten sorunlarını çözecek, alım gücünü artıracak bir tedbirler paketiyle karşı karşıya değiliz. Gençlerimizin üniversiteden mezun oldukları alanlarda nitelikli bir şekilde mesleklerini icra etmelerine yönelik çözümler üretmeliyiz. Aksi hâlde faizleri de silsek, anaparalar da hiç alınmazsa bile bu gençlerimiz yine geçinemeyecekler” dedi.

 

 

“ORTA GELİR TUZAĞINDAN DÜŞÜK GELİR TUZAĞINA”

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Kanun Teklifinin gerekçesinde ‘Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi…’ ifadesi yer alıyor. Ancak AKP’nin özellikle ekonomik, siyasi, yatırım anlamında 2023’te ciddi hedefleri vardı fakat bu hedeflerin hiçbiri tutmadı” dedi. Özdemir, “Bu hedefler arasında 2023’te gayrisafi yurtiçi hasılanın 2 trilyon doları aşması vardı. Kişi başına düşen millî gelirimizin 25 bin dolar düzeyini aşacaktı. 500 milyar dolarlık ciddi bir ihracat hedefi ile birlikte enflasyonun tek hanede devam etmesi, işsizlik ve diğer hedefler de var. Ama bırakın orta gelir tuzağını, AKP döneminde, artık düşük gelir tuzağını ve ciddi bir yoksullaşma süreciyle karşı karşıyayız” dedi. “Bugün dünyanın ekonomileri sıralamasına baktığımız zaman gerçekten ciddi bir geriye gidişimiz var” diyen Özdemir, “Bırakın 2 trilyon doları, 600 milyar dolarlarda bir millî gelirimiz, kişi başına gelirimiz 8 bin dolarlarda, ciddi bir düşüş; işsizlik hedefi, genç işsizliği yüzde 25 seviyelerinde. TÜİK’in açıkladığı rakamlara baktığımız zaman da yüzde 12-13 civarında bir işsizlik ve enflasyon da zaten yüzde 80 düzeyini aşmış durumda” dedi.

 

 

“ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR TEDBİRLER PAKETİYLE BİZ KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ”

 

 

Torba kanun teklifi içinde vergi aflarından ziyade vatandaşlarımızın ödeme güçlüklerini giderecek ciddi paket ya da yapısal önlemlerin yer almadığını belirten İstanbul Milletvekili Özdemir, şunları kaydetti:

“Bugünkü ekonomik modelde, politika faizi düşürme noktasında ciddi şekilde bir hedef konuluyor. Buradaki amaç da enflasyon hedefini tutturmak. Fakat bu modelin vatandaşın katlandığı faizle bir ilgisi yoktur. Burada ciddi bir açık var. TL’nin ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıyayız. Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki ciddi artış devam ediyor. Ama bunların bütün hepsinin neticesinde vatandaşta yarattığı, yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşın gerçekten sorunlarını çözecek, alım gücünü artıracak bir tedbirler paketiyle biz karşı karşıya değiliz. Her ne kadar teklif içinde ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın için kısmi bir vergi terkini var ve elbette bunlara olumlu olarak bakılacak. Fakat esnaf, üretici, emekli, genç, çiftçi, engelliler, bunlarla ilgili gerçekten bir vatandaşın beklediği, vergi aflarından ziyade onların ödeme güçlüklerini giderecek ciddi paketler ya da önlemler gerekiyor. Yapısal sorunlar olarak değerlendirdiğimiz, belki de önemli politikalar gerekiyor. Fakat iktidarın, maalesef bu paket de bunu gösteriyor ki böyle bir çalışması yok. Bu kanun teklifi gerçekten bu sorun alanlarıyla ilgisiz, sadece bürokrasinin istediği birkaç alanda düzenlemeyle gelmiş durumdadır. Asgari ücretlinin gerçekten yoksullaştığı süreçte o vergi indirimini yapmak belki bir nefes aldıracak vatandaşa. Emeklilikte yaşa takılanlar var, sürekli sorunlarını dile getiriyor. Gençlerle ciddi sorunlar var. Yurt, kredi destekleri, yemek yardımı, bunlar yeterli değil. Gençlerin yurt ve barınma sorunları, ulaşım sorunları onları eğitime erişimden ciddi şekilde uzaklaştırıyor. Gençlerin gerçekten derin yoksulluk ve ekonomik krizde en çok etkilenen ve gerçekten en ciddi sorunlarını çözmemiz gereken, genç işsizliği sorunu, yurt ve barınma sorunu.

 

 

“FAİZLER SİLİNSE ANAPARALAR HİÇ ALINMAZSA BİLE GENÇLERİMİZ YİNE GEÇİNEMEYECEKLER”

 

 

“Muhalefet partisi gündeme getirene kadar öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde faizlerin silinmesi talebini görmezden gelen siyasi iktidarın önerisi eksik ve yetersiz kalmıştır. Getirilen yasal düzenleme ile anapara haricindeki faizlerin silinmesi öngörülüyor. Ancak bugün ülkemizde ciddi bir yoksullaşma, geçim sıkıntısı ve çok yüksek enflasyon gerçekleri yaşanıyor. Gerek yeni mezun gençler gerekse aileleri geçim zorluğu karşısında borçlarını ödeyemeyecek durumdalar. Yasal düzenleme yapılırken öğrenim kredisi alan gençlerin bir işe girdikten sonra borçlarını ödemeye başlamasıyla ilgili bir husus maalesef maddeye eklenmemiştir. Ülkemizde çok ciddi bir üniversite mezunu işsizliği sorunu vardır. Çünkü plansızlık, öngörüsüz kontenjanların verilmesi, üniversite öğrenci sayısının hızla artışı karşısında yapısal diye nitelendirdiğimiz ciddi bir sorun alanımız var. Genç işsizliği ve gençlerin istihdamına yönelik daha kapsamlı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Meclis olarak bizim mutlaka üzerimize düşen denetim ve çözüm üretme sorumluluğumuzun gereğini yapmalıyız. Mezun oldukları alanlarda nitelikli bir şekilde mesleklerini icra etmelerine yönelik çözümler üretmeliyiz. Aksi hâlde faizleri de silsek, anaparalar da hiç alınmazsa bile bu gençlerimiz yine geçinemeyecekler.”

 

 

“YURT VE BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLERİMİZ REDDEDİLDİ”

 

 

“Diğer yandan öğrenciler çok zor durumda oldukları için öğrenim kredilerini almak durumunda kalmaktadır. Bugün üniversite öğrencileri yurt ve barınma sorunu, konut, kira, özel yurt gibi birçok sorunla ve açmazlarla karşı karşıyadır. Çünkü KYK yurtlarının sayısı ve alt yapısının var olan talebi karşılamada yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Özellikle yurtların yapıldığı yer ile kampüslerin arası çok uzun mesafededir. Çubuk’tan Ankara’nın merkezine, Polatlı’dan Ankara’nın merkezine öğrenciler gelip dönüyor her gün. Öğrenci, KYK yurduna yerleşmiş ama kampüsüne gelemiyor, kampüsünden üniversitesine gidemiyor. CHP olarak, ‘Ciddi bir yurt, barınma sorunu var. Barınamayan, yurdu, konutu, herhangi bir sorunu olan üniversite öğrencilerine asgari ücretin yarısı noktasında bir devlet desteği olsun’ önerimizi getirdik. Bu öneriyi hem geçmiş dönemlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir önergeyle sunduk hem de geçen hafta Meclis Genel Kurulu gündemine getirdik. Dolayısıyla ihtiyaç duyan öğrencilere üniversite öğrenimi süresince böyle bir barınma desteği sağlanmasını teklif ettik. Bizler bu önerilerimizi mutlaka hayata geçirmekte kararlıyız.”