Avukat olmak zorlaşıyor!

Avukat olmak zorlaşıyor!
4 Aralık 2013 11:57

Çanakkale Baro Başkanı avukat Bülent Şarlan, avukatların staj yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerle hukuk fakültelerini bitirenlerin eskisi kadar kolay avukat olamayacağını açıkladı. Şarlan, kısa bir süre sonra ’Staja Kabul Değerlendirmesi’ ve ’Staj Yeterlilik Değerlendirilmesi’ gibi sınavların yapılacağını belirtti.

 

Çanakkale Baro Başkanı Avukat Bülent Şarlan, yönetmelik değişikliği uyarınca hukuk fakültesini bitiren aday avukatların bundan sonra eskisi gibi hemen staja başlayamayacağını, ’Staja Kabul Değerlendirmesi’ sınavından en az 70 puan almaları gerektiğini belirtti. Baro Başkanı Şarlan, “Bu sınavda Türkçe, Mantıksal Akıl Yürütme, Genel Kültür konuları 30 puan değerinde olacak. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Vergi Hukukunu kapsayan alan bilgisi konuları ise 70 puan ağırlığında olacak. Buradan alınacak yeterli puandan sonra aday avukatın elde edeceği başarı belgesi iki yıl geçerliliğini koruyacak” dedi.

 

YILDA 3 KEZ 2 FARKLI SINAV

 

Staj bitiminde uygulanacak olan ’Staj Yeterlilik Değerlendirmesi’ hakkında da bilgi veren Çanakkale Baro Başkanı Bülent Şarlan, bu sınavın da yazılı olarak gerçekleşeceğini, sınavın mantıksal akıl yürütme, avukatlık hukuku ve meslek kurallarını kapsayan alan bilgisinde yapılacağını belirtti. Şarlan, “Bu sınavdan ise en az 70 puan almak gerekiyor. Her iki sınav yılda üç kez yapılacak. Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben 6 ay içerisinde staja başvuranlar ile stajyer avukatlar değişiklik kapsamı dışında tutulacak” diye konuştu.

 

Şarlan, sınavların ÖSYM ya da bir üniversiteyle yapılacağını belirterek, bu sayede avukatlık mesleğine girişte önemli bir düzenlemeyle mesleki standartların yükseltilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

 

 

Yorumlar

Yorumlar