190 milyon yıllık fosiller maden tehdidiyle karşı karşıya!

190 milyon yıllık fosiller maden tehdidiyle karşı karşıya!
13 Nisan 2024 15:01

Ankara’da 14 Mart 2024 tarihinde yapılan “Türkiye’nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı”na yerbilimciler ve doğa severler büyük ilgi gösterdi.

 

 

 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin ortak düzenlediği bu etkinlik, ülkemizin jeolojik varlıklarını dünya çapında tanıtmayı hedeflemekte.
Gümüşhane’nin jeolojik mirası, açıklanan listede üç ayrı noktayla temsil edilmiş durumda: Karaca Mağarası 20. sırada, Aşağı Gökdere Ammonitico-Rosso fasiyesi 60. sırada ve Keban, Gümüşhane, Küre ve Demirköy’deki tarihi maden ocakları 77. sırada yer alarak bölgenin zengin jeolojik geçmişine ışık tutuyor.

 

 

Bölge ülkemizin en değerli 60. jeolojik mirası olarak adlandırılmıştır. Fakat bu eşsiz alan, maden ocağı faaliyetlerinin tehdidi ile karşı karşıya.
Gökdere Köyü’ndeki fosil kalıntıları, dünyanın yaşam tarihine ayna tutan kıymetli kanıtlardır. 2011’de Macaristan Doğa Tarihi Müzesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yayımlanan bir makale, bölgedeki 180-190 milyon yıllık fosilleri ve zengin faunasını belgelemiştir.
Bilimsel çalışmalar, maden ocağı işletmelerinin bölgenin benzersiz ekosistemine ve jeolojik mirasına vereceği zararları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gümüşhane ve çevresindeki bu değerli mirasın korunması, sadece ulusal bir mesele değil, aynı zamanda küresel bir sorumluluktur.
Bu nedenle, Gümüşhane’nin saygın siyasetçileri, STK’lar, dernekler, ve hemşerilerimiz doğal mirasımızın yok olmasına karşı çıkmak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak vicdanı olan herkes için sorumluluktur.
Gökdere Köyünden Emre TUNCAY ‘’Kapadokya, Pamukkale, Karaca Mağarası, Salda Gölü’nün olduğu ülkemizin en önemli jeolojik mirasları listesine köyümüzde bulunan fosiller 60. sıradan girmiştir. Ancak halihazırda maden ocağı faaliyettedir. Yetkililerin acil önlem alarak madeni durdurmalarını talep etmekteyiz. Bölgenin jeolojik mirasını korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, gelecek nesillerin haklarını savunmak ve doğal güzelliklerimizi korumak, hepimizin öncelikli görevidir’’ ifadelerini kullandı.
a1

a2

a3

a4