Milli Eğitim Bakanı’nın sivil toplum kuruluşları olarak gösterdiği tarikat ve cemaatler

Milli Eğitim Bakanı’nın sivil toplum kuruluşları olarak gösterdiği tarikat ve cemaatler
18 Aralık 2023 16:14

Kapalı bir ilişki ağı içinde yaşayan tarikatlar ve bunlardan doğup çoğalan cemaatler kurdukları vakıflar ve holdingler ağıyla büyük kentler başta olmak üzere tüm Türkiye’de faaliyetteler.

 

 

Yunus BÜLBÜL H&H YORUM

 

 

Dört ana tarikattan çoğalan kalbur üstü cemaatlerin sayısı bilindiği kadarıyla 38’dir.Post çoğunlukla babadan oğula, kardeşe bazen damatlara da geçiyor.

 
Cemaatlerin geneli siyasetle içli dışlıdır. Sürekli olarak iktidarda kim varsa onu desteklerler. Durakta beklemeyi pek sevmezler.

 
Cemaatin müridine göre şeyh Allah’ın ya da Hz.Muhammed’in yeryüzündeki vekili olarak görülür ve ona o manada itaat eder bağlılık gösterir. Cemaatte bireyin iradesi yoktur. Şeyhin sözü Allah’ın kelamı hükmünde kabul edilir. Cemaat ve tarikatlar bir birlerini sevmezler bir cemaat diğer cemaati sapkınlıkla suçlar.

 
Cemaatin müritleri bir birlerinden kız alıp verirler, arkadaşlıkları beraberdir. Böylece bağları daha da kuvvetlenir. Alış verişi yine kendi aralarında yaparlar.

 
Cemaatlerin geliri eğitim faaliyetleri ve ticari tüm faaliyetlerden elde edilen gelirler ile müritlerin katkısı zekatlar vs’dir. Cemaatler mali trafiği vakıflar ve holdingler aracılığı ile sürdürürler. Paranın kontrolü tamamen cemaat önderi şeyhtedir .Çünkü şeyh bilir ki para kimde ise güç ondadır.

 

 
Yurtlar okullar dershaneler bekar evleri kullanılarak hedef kitle olarak belirlenen 15-30 yaş arasındakilerle arkadaşlık kurulur dini hassasiyetler temelinde kişilik verilerek cemaatin hedefleri doğrultusunda kullanıma hazır hale getirilir
Cemaat önderinin olmadık kerametlerini olmuş gibi bir birlerine anlatarak şeyhi olağanüstü bir güç sahibi gösterirler görürler. Cemaatler girilmesi kolay çıkılması çok zor olan yapılardır. Şeyhin bir istediğini yerine getirmek Uhud Savaşı’nda peygamberin yanında cenk etmek gibi bir olayken, cemaatten ayrılmak isteyenlere “yer yüzündeki bütün kötülüklerle baş başa kalacaksın” denilerek korku salınıp engellenmek istenir.

 
Her cemaatin İslam anlayışı farklıdır. Cemaat önderleri kendi çıkar anlayışına uygun olarak İslam’ı farklı şekilde yorumlarlar.

 

 

Türkiye’nin en güçlü tarikatı Nakşibendi’lerdir.

 
Nakşiler: İskender paşa cemaati, Erenköy cemaati, İsmail ağa cemaati, Tufancılar, Süleymancılar Hazneviler, Reyhani tekkesi, Zilan cemaati ve En büyük ana kol Nurcular olmak üzere on cemaate ayrılır.

 
Nurcular yine kendi arasında Yeni Asyacılar, Yeni nesilciler, Kırkıncı hocacılar, Fetullahcılar, Işıkcılar, Azmendiler, MedZehra, Zehra Vakfı, M.Sungur ağbi. M.Kurtoğlu ağbeyciler, Melamiler ve Yahyalı cemaati olarak on iki guruba ayrılırlar.
HALVETİYE Tarikatı ise kendi içinde Şabaniye, Cerrahiler, Ticaniler, İpek Yolu ve Uşşaki cemaatleri olmak üzere beş guruba ayrılır.

 
RUFAİ Tarikatı ise yine kendi içinde Çorum dergahı, Mehmet efendi dergahı, Maarifiler,Antakiler dört kola ayrılırlar.

 
KADİRİLER Tarikatı ise

 
Muhammediye,Galibiyeler,İcmalciler,Tillocular olmak üzere kendi içlerinde dörde ayrılır.

 
Tüm bu Cemaatler içinde ekonomik ve siyasi gücü elinde bulunduran en büyük cematlerse.
1-Fetullah Gülenciler.Türkiye’nin tarikat ve cemaat yaşamında Nurcular ağırlıklı yer işgal ediyor.Tarikatın en etkili ismi Fetullah Gülen.Etkinlik alanı tüm Türkiye.Faaliyet alanını tarikat okulları aracılığı ile Afrika’dan Asya’ya kadar uzattı.Akyazılılar ve Türkiye Öğretmen vakfı gibi kuruluşlarla başlayan örgütlenmesi pek çok değişik alanda yatırıma dönüştürerek dev bir ekonomik güce ulaştı.Bilhassa AKP iktidarı döneminde TSK,emniyer Yargı başta olmak üzere devletin tüm bürokratik mekanizmalarını ele geçirerek paralel devlet yönetimi kuracak duruma gelmişken iktidar ortağı durumundaki AKP’nin iktidar gücünü kullanması sonucu 2013 ve 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlarla büyük darbe yiyerek yer altına çekildi.

 

 

2-Menzilciler:Nakşibendi tarikatının Menzil kolu adını Adıyaman’ın menzil köyünden alıyor.Cemaatin en ünlü ismi uğradığı zehirli iğne saldırısı sonrası ölen Raşit Erol’dur.Raşit Erol’un ölümünden sonra yerine kardeşi Aldülbaki Erol geçti.Kardeşi Fevzettin Erol ise cemaatin Ankara ve Afyon çevresi örgütlenmesini sürdürüyor.Ankara ve çevresi “Semerkant Grubu” olarak adlandırılıyor.Cemaatin bu adla yayım yapan televizyonu ve dergisi de var.Cemaate bağlı holdinglerin belediyelerden aldığı ihaleler.Sağlık bakanlığı ve emniyet teşkilatı içinde en örgütlü güç olduğu bilinen diğer bir gerçek.Allahın vekili anlamına gelen GAVS adını kullanan menzil şeyhinin torunun taht üzerinde çektirdiği resimler son günlerde günde olmaya devam etmektedir.Cemaatin Ankara ve Menzil merkezleri uyuşturucudan ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin ilgi odağıdır.

 

 

İsmail ağa Cemaati: Kurucusu Ebu İshak İsmail efendi,1723’te fatihte adını taşıyan camiyi yaptırdı. Bu camide edindiği müritlerle cemaatini oluşturdu. Daha sonraları görevi İsmail ağa camii imamı Mahmut Ustaosmanoğlu devraldı.Cemaatin merkezi İstanbul Fatih’te Türkiye’nin en dikkat çeken İslami gettosunu oluşturdu. SARIK şalvar ve cübbeli giyimleri ile diğer Nakşibendi guruplarından ayrılıyorlar.

 
Süleymancılar: Kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’dır.Kurduğu Kuran kurslarında öğrencileri onun mehtiliğine iman ederek cemaatini oluşturdular.İlk olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde güçlenen Süleymancılar zamanla tüm yurda yayıldılar.Faaliyetlerini “Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dernekleri” adı altında yürüten cemaate bağlı 3000 civarında Kuran Kursu ve yüzlerce dernek vakıf şirket vardır.

 

 
Kökü adı ne olursa olsun tüm Tarikat ve Cemaatlerin tek hedefi vardır.

 
O hedef Laik Türkiye Cumhuriyetinin yıkıp yerine İslami esaslara dayalı bir din devleti kurmaktır.

 
Günümüzde bu cemaatlerin çoğalıp ekonomik ve siyasi güç elde etmesinin ana nedeni aynı hedefe yürüyen AKP’nin iktidar olmasıdır.

 

 

Yunus BÜLBÜL X 


Yazarın Son Yazıları:
Partilerde ideoloji çöktü
Milli Eğitim Bakanı’nın sivil toplum kuruluşları olarak gösterdiği tarikat ve cemaatler
Salim Çoruk Mamak Belediye Başkan aday adayı oldu