Partilerde ideoloji çöktü

Partilerde ideoloji çöktü
11 Şubat 2024 17:10

Her siyasi hareket belli bir ideolojiye dayanır.

 

 

Yunus BÜLBÜL H&H YORUM
Pekiyi ideoloji nedir?
Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan ve bir partinin bir hükümetin bir gurubun ya da sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel ,felsefi, dini, sanatsal düşünceler kümesine ideoloji denir.
Marksizm, Sosyalizm, Liberalizm, Kapitalizm, Faşizm, Sekülerizm Muhafazakarlık, Milliyetçilik, Feminizm, Kemalizm, Sosyal Demokrasi, Din gibi bir çok ideoloji türlerini saymak mümkündür.
Yukarıda sıralamaya çalıştığım ideoloji türlerinin bir kısmı bir birine çok yakınken bir kısmı asla yan yana gelmesi mümkün olmayan ideolojilerdir.
Modern Dünyada siyasi elitlerin kurduğu siyasi partiler, temsil ettikleri toplumsal gurup ya da sınıfların fikirlerini hayata geçirip uygulamak ve iktidara gelerek fikirlerini hayata geçirmek isterler.
Siyasal alandaki propagandalarını ve iktidara geldiklerinde uygulamalarını temsil ettikleri ideolojilerine uygun olarak aynı ideolojiye sahip kadroları ile hayata geçirirler.
Türkiye’de siyasi partilerin ideolojilerini kaybetmeleri 1980 12 Eylül darbesi sonrası kurulan siyasal partilerle başladı.
1983’te Turgut Özal tarafından kurulan ANAP ülkede hakim olan dört ideolojiyi temsil eden dört partiden insanları çatısı altına alarak ideolojik birlikteliği ticari birlikteliğe çeviren ilk siyasi parti oldu.
Turgut Özal İslamcı geçmişe sahip liberalizmi savunan biriydi.
Özal, ANAP’ın Kurucuları arasına o günkü Türkiye siyasetinde yer alan AP,MHP,CHP ve MSP’ye mensup kişileri hatta hatta eski Dev-Genç’li Cavit Kavak gibilerini alarak ideolojik bozulmanın ilk mayasını Türkiye siyasetine çaldı.
ANAP Sonrası iktidara gelen DYP-SHP, CHP-DYP koalisyon hükümetleri ve DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümetleri döneminde siyasi partilerdeki ideolojik aşınma hızla devam etti.
2001 Yılında AKP’nin kuruluşunda ANAP modelinin bir benzeri yeniden yaşandı. İslamcı bir ideolojik ağırlık taşıyan AKP kadroları arasına CHP’de genel sekreterlik yapmış genel başkanlık mücadelesine girmiş Ertuğrul Günay, Sosyalist kimlikli Ayşenur Bahçekapılı Alevi kimlikli Reha Çamuroğlu gibi pek çok ismin yanı sıra MHP ve DYP kökenli kişilerin yer verip kurulan hükümetlerde icracı bakan olmalarını sağlayarak ideolojik çöküntünün devam etmesini sağladı.
Liberal İslamcı kanatta yaşanan ideolojik çöküntünün örneği olarak farklı ideolojiye sahip kişileri kadrolarına alması Sol Sosyal Demokrat kanatta yer alan CHP’de de yaşanmaya başladı.
Ömrünü İslamcı ideolojiye adamış ömrünü liberalizme adamış ömrünü radikal Milliyetçiliğe adamış kişiler Mehmet Bekaroğlu, Aldüllatif Şener, İlhan Kesici, Faik Tunay, Sinan Aygün gibiler Sol Sosyal Demokrat Laik Seküler CHP’den Milletvekili yapıldı ya da Mansur Yavaş gibiler belediye başkanı, belediye meclislerinde seçim kazanılma bahanesine sığınılarak sağın her türünden kişiler belediye meclis üyesi yapılarak CHP’de ki ideolojik çöküntü daha da büyütüldü.
Katı Türk Milliyetçisi bir parti olan MHP’nin bu gün asla Milliyetçiliği ağzına almaması ülkenin bir baştan bir başa mülteci adı altında başlatılan Arap istilasına ses çıkarmaması Türklük kavramı yerine ümmetçi bir anlayışa sahip AKP ile ortaklığa razı gelmesi MHP’de yaşanılan ideolojik çöküntüden başka ne olabilir.
İster muhalefet ister iktidar olsun, Türkiye’de siyaset adında yapılan işin adı kelimenin gerçek anlamıyla “Ticarettir”.
İdeolojiler çöktü, siyasal partiler anlamını kaybetti. Görüp görebileceğimiz en yoz biçimde kurgulanıyor her şey. Bu ortamda midesi bulanmayanın içi çürümüştür.
İşin kötü yanı bunun vatandaşın gözünde işin “normali” haline gelmesi.
Artık ilkesel duruşu önceleyen kesimler bile bu durumun geçer akçe olduğunu düşünüyor.

 

 

Yunus BÜLBÜL X

 


Yazarın Son Yazıları:
Milli Eğitim Bakanı’nın sivil toplum kuruluşları olarak gösterdiği tarikat ve cemaatler
Salim Çoruk Mamak Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP’li belediyeler soluk alınan hava kabarcıklarıdır