CHP’li Antmen’den kronik hastalara bakanlar için Covid-19 aşı teklifi!

CHP’li Antmen’den kronik hastalara bakanlar için Covid-19 aşı teklifi!
15 Mart 2021 12:21

Antmen, bu kişilerin de bakanlığın oluşturduğu aşı uygulanacak grup sıralamasında birinci aşamada yer alması gerektiğini ifade ederek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda değişiklik yapılmasına için kanun teklifi verdi. Teklifinde Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının resmi rakamlarda bile 30 bini bulduğunu belirten CHP’li Vekil “Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımız e-nabız üzerinden yaptıkları başvurularla birlikte aşı sırasına girmekte ve aşı olmaktadırlar. Ancak bazı ailelerde 65 yaşın çok altında kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Ya doğuştan ya da sonradan meydana gelen ağır ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle bu insanlarımız da daha büyük bir risk içerisinde yer almaktadır. Başta kanser, fibrozis olmak üzere genç yaşta bu hastalıklara maruz kalanlar bu pandemi sürecinde daha da risk altına girmişlerdir” dedi.

 

 

Teklifinde, bu insanların çalışan aile üyelerine; onlara bakmakla yükümlü olan kişilere ve kendilerinin de riskli grupta tanımlanması ve Covid-19 aşısı olması gerektiğini belirten Antmen “Özellikle hasta çocuğu olan ve çalışmak zorunda olan anne babalar var. Ancak aşı sırasında değiller. Onlara da mutlaka öncelik sırasına taşımak ve yavrularımızı korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda değişiklik yapılması için verilen teklif metninin madde bölümü şu şekilde;

 

“MADDE 1- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘GEÇİCİ MADDE 2-Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklara sahip 65 yaş altındaki kişiler ile söz konusu kişilerin çalışan aile üyeleri, Bakanlığın oluşturduğu aşı uygulanacak grup sıralamasında birinci aşamada yer alırlar.

Birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.’

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”