CHP üç maddelik başörtüsü teklifini Meclis’e sundu

CHP üç maddelik başörtüsü teklifini Meclis’e sundu
4 Ekim 2022 18:16

CHP, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun dün duyurduğu başörtüsü ile ilgili 3 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

 

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sosyal medya üzerinden duyurduğu başörtüsü ile ilgili kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Başvuru dilekçesinde “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.” denildi

 

4 İMZA İLE MECLİS’E SONULDU

 

Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekilinin imzasıyla verilen dilekçenin ekinde TBMM’ye sunulan kanun teklifinin üç maddesi ise şöyle sıralandı:

 

MADDE 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.