Bakanlık ‘İmar Affı’nda mera ve yaylalarda yapı kayıt belgesi verildiğini kabul etti!

Bakanlık ‘İmar Affı’nda mera ve yaylalarda yapı kayıt belgesi verildiğini kabul etti!
24 Mayıs 2021 10:12

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduğu, ‘’İmar Affından yararlanmak için mera ve yaylalarda yapı kayıt belgesi verilip verilmediği yolundaki soruya bakanlıktan yanıt geldi.

 

 

Bakan Kurum, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 10 milyon vatandaşımızın imar barışından yararlandığını ifade etmişti. Soru önergesine verilen cevapta ise Türkiye genelinde 923 bin 508 adet Hazine taşınmazına yapı kayıt belgesi verildiğini söyledi. Bakan cevabında bunların içinde mera ve yayla olabileceğini de kabul etti.

 

 

Hazine Taşınmazlarına Yapı Kayıt Belgesi!

 

 

Milletvekili Hasan Subaşı, başından beri İmar Barışı adı altında uygulanan İmar Affının kaçak yapılaşmayı körükleyeceği için hatırlatarak, ‘’Önüne gelen hazine, orman ve köy tüzel kişiliğine ait mera ve yaylalarda yeni yaptığı kaçak yapılara bir-kaç fidan dikip subasman atarak yapı kayıt belgesi aldıklarına pek çok defa işaret ettik, uyarı da bulunduk. Sayın Bakanın sorularımıza verdiği yanıtlar açık bir itiraf olduğu gibi mera ve yayla gibi alanlarda yapı kayıt belgesi verildiğini ortaya çıkardı’’ dedi.

 

Sorular-Cevaplar

 

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Bakan Murat Kurum’a; ‘’2002 yılından bu yana TOKİ ya da başkada idari kurumlar tarafından imara açılan, yapı ve tesis inşa edilen kaç adet alan mera ve yayla alanları içerisinde bulunmaktadır?’’ şeklinde bir soru yöneltmiş, ayrıca ‘’Bugüne kadar yayla ve mera statüsündeki yerlerde kaç adet yapı, imar affından faydalanarak “Yapı Kayıt Belgesi” almıştır?’’ diye sormuştu.

 

 

Bakan Murat Kurum imzası ile gelen cevap şöyle:

 

 

‘’3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16ncı maddesinin (9) uncu ve (11) inci fıkralarında Yapı Kayıt Belgesi alınamayacak “yapılar” ve “alanlar” belirtilmiş olup, belirtilen fıkralarda sayılan yapılar ve alanlar dışında kalan diğer bütün alanlardaki 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alınması mümkündür.

Kayıt Belgesine konu edilen taşınmazlar özel mülkiyet ve hazine mülkiyeti olarak tanımlanabilmekte ancak taşınır niteliğine (mera, orman, yayla vb.) dair bir bilgi yer almamaktadır. Belirtilen sebeple Yapı Kayıt Belgesi sorgu sisteminden il bazındaki başvuru sayısı tespit edilebilmekte ancak bu başvuruların ne kadarının kentsel alanda ne kadarının mera ve yaylalarda olduğu yönünde istatistiki veri tutulamamaktadır. Belirtilen çerçevede Yapı Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada; Türkiye genelinde toplam 923.508 adet Hazine taşınmazı beyanıyla Yapı Kayıt Belgesi alındığı tespit edilmiştir.

Mera Kanunu kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) mera tahsis değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. TOKİ tarafından köy merası ya da yayla niteliğinde bulunan hiçbir taşınmaz ihaleye konu edilmemiştir.”

 

 

f1

f2

f3

f4

f5