‘Süt izni neden 1.5 saate düşürüldü?’

‘Süt izni neden 1.5 saate düşürüldü?’
20 Haziran 2017 11:00

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Sağlık Bakanı’na kadın sağlık çalışanlarının süt izinlerinin 3 saatten 1.5 saate düşürülmesinin nedenini sordu.

 

 
Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu düzenlemesine bugüne kadar birçok itiraz gelmesine rağmen bir değişikliğe gidilmemesi nedeniyle konuyla ilgili soru önergesi veren Dr. İrgil, Sağlık Bakanı oluru ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izinlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde yürütülmesinin mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

 
Dr. İrgil Sağlık Bakanı’na şu soruları yöneltti:

 
*Süt izninin 1.5 saate düşürülmesinin gerekçesi ve hukuki dayanağı nedir?

 
*‘Bebek dostu aile hekimliği’ anlayışından yana olan Sağlık Bakanlığı’nın, kendi çalışanının süt iznini düşürmesi bir çelişki değil midir?

 
*Söz konusu ‘Olur’ yazısı ile sağlık çalışanlarının yıllık, hastalık, mazeret, doğum ve süt izinlerinde geriye giden, bir önceki yıl kullanılmayan izinlerin devredilmesini ortadan kaldıran, izinlerin yarıda kesilmesine neden olacak bir durum söz konusu değil midir? Hak kayıplarını getiren ‘Olur’ yazısı hukuka uygun mudur?

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar