Madenlerde ÇED By-Pass ediliyor

Madenlerde ÇED By-Pass ediliyor
8 Ekim 2017 11:10

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, yeni torba yasanın bütün madencilik faaliyetlerini fiilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden muaf tutacağını açıkladı.

 

 

 

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, yeni torba yasanın bütün madencilik faaliyetlerini fiilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden muaf tutacağını açıkladı. Torba yasa tasarısında, ÇED sürecinin 3 ayda tamamlanmaması durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın madencilik faaliyetine izin yetkisi bulunuyor.

 

 

ÜÇ AY SÜRE VERİLİYOR

 

Bozoğlu, bu düzenlemenin daha önce de yönetmeliğe konulduğunu, ancak Danıştay’ın iptal ettiğini hatırlatarak, aynı düzenlemenin yeniden getirilmek istendiğini kaydetti. Bozoğlu şunları söyledi: “ÇED raporu dediğimiz şey içerisinde analizlerin, ölçümlerin olduğu, bölge halkının da bu konuda bilgilendirildiği bir rapordur. Şimdi bütün madencilik faaliyetleri fiilen ÇED sürecinden muaf kalma riskiyle karşı karşıya. 3 ayda bütün işlemleri tamamlamayı, tamamlanmazsa da bilim dışı bir şekilde ÇED olumlu kararı verilmesi isteniyor. ÇED raporu olmadan ÇED olumlu kararı verilecek. Ayrıca maden arama faaliyetleri de çevresel etki değerlendirme süreci dışında bırakılıyor.”

 
ÇEVREYİ KORUYAN DÜZENLEME

 

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar ile ÇED hazırlanıyor. Rapor, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğü takdirde, yatırım gerçekleştirilemez. ÇED olumsuz kararı verilen projeler için, bu karara neden olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvurulabilir.

 

 

 

Kaynak: Yavuz Alatan/Sözcü

 

Madenlerde ÇED By-Pass ediliyor

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar