Feyzioğlu, savaş mağduru Kerküklü çocukları ağırladı

Feyzioğlu, savaş mağduru Kerküklü çocukları ağırladı
11 Kasım 2017 10:38

TÜRK Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) yönetim kurulu münasebetiyle önceki gece bir resepsiyon düzenlendi.

 

 

Yüksek yargı üyeleri, TÜRK-AV üyesi ülkelerin avukat örgütlerinin başkanlan, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı gece, TÜRKAV’ın kuruluş öyküsünün anlatıldığı 5 dakikalık film gösterisiyle başladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve TÜRK-AV Genel Sekreteri Metin Feyzioğlu, yüz milyonlarca nüfusu temsil eden dost ve kardeş ülkelerin avukatlık meslek örgütleriyle her türlü günlük siyasetin ve kişisel menfaatin ötesinde kucaklaşmanın hayalini kurarak yola çıktıklarını söyledi.

 

1

 

Bizi birbirimize bağlayan yalnızca tarihten gelen ortak köklerimiz değil, aynı zamanda hukuka ve adalete olan inancımızdır.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, savaş nedeniyle Irak’tan kaçarak Türkiye’ye sığınan Telaferli Türkmen çocuklarla sahnede İzmir Marşı’nı söyledi.

 

2
Feyzioğlu. şöyle devam etti: “iki yıl süren hazırlıkların ardından 7 Nisan 2016 tarihinde TÜRK-AV’ı kurduk. Çok kısa süre içinde yeni katılımlarla büyüdük. Bu büyük ailenin üyeleri olarak bizi birbirimize bağlayan, yalnızca tarihten gelen ortak köklerimiz değil aynı zamanda hukuka ve adalete olan inancımızdır. Biz, insan hakları, demokrasi ve hukuk mücadelesinde yalnız değiliz. Savunma hakkını savunurken; mesleğimize, meslektaşlarımıza, barolara ve ulusal avukatlık örgütlerimize yönelik haksızlıklara, ortak dilimiz olan hukuk diliyle mücadele ederken de yalnız değiliz.” TÜRK-AV’ın, avukatlık mesleğinin etki ve itibarını artıracağını dile getiren Feyzioğlu, “Avukatların iş olanaklarını genişletecek. Avukatların güvenilir rehberliğinde, üye ülkelerin karşılıklı olarak yapacakları iş yatırımlarının da önünü açacak. Bu bağlamda, TÜRKAV Uluslararası Tahkim Mcrkezi’ni kurmak, meslektaşlarımız arasında etkili bir iletişim ve yardımlaşma ağı oluşturmak ve mevzuatlarımızı birbirimiz için anlaşılır kılmak hedeflerimiz arasında” dedi.
İnsan hakları, demokrasi ve hukuk mücadelesinin yanı sıra, mesleğimize ve örgütlerimize yönelik haksızlıklarla mücadele ederken de yalnız değiliz.

 

3
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da, gerek bir toplumun kendi iç ilişkilerinde gerekse toplumların uluslar arası ilişkilerinde odak noktasının hukuk düzeni ve onun da amacının adalet olduğunu söyledi. Hukuk ve adaletin, her türlü sorunları ve uyuşmazlıkları çözümlemede en büyük ve yegâne etken olduğunu belirten Yılmaz, “Baro teşkilatlan ile kurulan işbirliği ve dostluğun ülkelerimiz hakimler ve savcılar kurullarına sirayeti en büyük dileğimiz. Bu amaçla 2 yıl önce HSYK olarak bir girişimde bulunmuştuk. Sizlerin birlikteliği bu girişimi hayata geçirmek cesaretini bize yeniden kazandırdı. Dilerim en yakın zamanda hakimi, savcısı, avukatı bir büyük çalışma birlikteliğini oluştururuz” diye konuştu.

 

4

 

5
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, şunları söyledi: “Ortak inanış ve yaşayış tarzına sahip ülkelerin evlatları olarak geleceğe ilişkin aynı amaç ve anlayış ile hareket ettiğimizden bir şüphem bulunmamak. Önemli olan bu aynı yöne yönelmiş hisleri bir araya getirmek ve bir arada tutabilmek iradesini gösterebilmek. Bu amaç, aynı zamanda modern dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı iklimi ortadan kaldırabilecek bir anlam ifade etmekte. Bu toplantı bu yolda önemli bir adım.”

 

6 7

Bilun Çelik/Yeniçağ

 

 

index

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar