Pasaport, ehliyet ve vergiye büyük zam kapıda

Pasaport, ehliyet ve vergiye büyük zam kapıda
26 Kasım 2023 08:09

Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Pasaport, ehliyet, harç ve vergilere yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.