Kapaklı köyüne kalker ocağı projesi yargıdan döndü!

Kapaklı köyüne kalker ocağı projesi yargıdan döndü!
20 Mart 2021 09:00

Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli, Merkez ilçesine bağlı Kapaklı köyünde orman ve tarım arazileri üzerine planlanan “kalker ocağı kırma ve eleme tesis projesi”ne verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’’ kararını iptal etti. Raporun yetersizliğine dikkat çeken mahkeme projenin çevre üzerinden olumsuz etkilerini kabul edilebilir düzeyde bulmadı.

 

 

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak imzalı habere göre, ÇED olumlu kararını mahkemeye taşıyan muhtarlar dava dilekçesinde proje alanının, Meriç – Ergene Havzası yeraltı suyu işletme sahası ilanında belirtilen yeraltı suyu işletme sahasında olduğuna dikkat çekerek “proje nedeniyle geçimini hayvancılıkla sağlayanların acze düşeceği, taşocaklarının yarmaları ya da patlatmaların çatlak sistemini bozduğu için yeraltı su beslenmelerini bozduğu, suyun akış yönünü değiştirdiği, su kayıplarına neden olduğu, projenin sürdürebilirlik ilkesine aykırı olduğu’’ belirtilmişti.

 

Mahkeme, alınmış “ÇED Olumlu” kararının eksik inceleme ile verildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Bölge için nadir ve endemik olarak ifade edilen bazı fauna ve flora türlerini içermediği, ÇED Raporu’nun Hidrojeoloji alanı açısından yetersiz olduğu, bu kapsamda projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında, projede alınacağı belirtilen önlemlerin, ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olmadığı anlaşıldığından, bilirkişi raporunda yer verilen tespitler bağlamında, eksik ÇED raporuna dayalı olarak verilen davaya konu ‘ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.’’