Gökçek’in aldığı ev soruşturmasında ilginç gelişmeler!

Gökçek’in aldığı ev soruşturmasında ilginç gelişmeler!
6 Mayıs 2022 09:31

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasından 18 gün önce, mülkiyeti belediyeye ait “Başkanlık Konutu ve Çalışma Ofisi”nin satış kararının alınmasını talep etmesi sonucu, eşi Nevin Gökçek ve avukatlarının ortak girişiminin kazandığı ihaleye dikkati çekti.

 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından araştırılan ve devamında suç duyurusunda bulunulan söz konusu satışla ilgili gelişmeleri aktaran Öztürk, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi’nin ön inceleme raporunda “soruşturma izni verilmemesi” önerilmesine karşın, İçişlere Bakanlığı’nın Başkan Yavaş ve diğer görevliler hakkında soruşturma izni verdiğini yazdı.

 

 

Bu konuyu belediye yetkililerine soran ve “Bakanlık kararında ortaya konulan görüş, hukuka aykırıdır” yanıtını alan Öztürk, “Adaletin yerini bulmasını diliyoruz” dedi.

 

 

Öztürk, 26 Eylül 2018 tarihinde satış kararının onaylanmasının ardından yaşananları tarih tarih şöyle aktardı:

 

 

-5 Mayıs 2019: Yeni seçilen Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkanlık oluru ile söz konusu satış işleminin araştırılması için belediye müfettişlerinin görevlendirdi.

-11 Ekim 2019: Bilirkişi tarafından, ihaleye girme geçici yasağı olmasına rağmen Gökçek’in, eşi adına ihaleye katılması ve görev tahsisli lojmanı istifasına rağmen boşaltmayarak diğer istekilerin ihaleye katılmaları engellenerek rekabetin sağlanamadığını raporunda belirtti.

-12 Kasım 2019: Müfettişler tarafından mevzuata aykırı satış işlemleri nedeniyle ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde inceleme raporu hazırlandı.

-14 Kasım 2019: Teftiş Kurulu tarafından Başkanlık Makamı’ndan alınan “olur” onayı Hukuk Müşavirliği’ne gönderildi.

-26 Kasım 20019: Hukuk Müşavirliği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 26 Kasım 2019’da suç duyurusunda bulundu.

– 20 Mayıs 2021: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişince düzenlenen ön inceleme raporunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı Ata Şengül, Belediye Müfettişleri Nebahat Zaman ve Cahit Yılmaz ile Bilirkişi tarafından başkanlık konutu satışı ile ilgili kasıtlı ve bilinçli olarak satışın ana dayanağı olan 4706 sayılı Kanundan hiç bahsedilmeyerek eski Başkan İ. Melih Gökçek ve Belediye Encümen Üyeleri hakkında ihaleye fesat karıştırıldığı konusunda gerçek dışı bilirkişi ve müfettiş raporu hazırlayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasında bulunuldu. Belediye Müfettişleri Raporu’nun özetlendiği, söz konusu taşınmazların satışına ilişkin hiçbir belge ve dokümanda (belediye meclis/encümen kararı, ihale şartnamesi, ihale ilanı, onaylar) kanuna yer verilmediği, ilgili Kanunlar uyarınca ihalelere geçici ve sürekli katılmaları yasaklananların kamu ihalelerine doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamayacakları, belediye başkanlığı görevinden ayrılanların 2 yıl süre ile belediyeye karşı taahhüde girişemeyecekleri, ihalelerine katılamayacakları, bu yasağın eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile ortaklarını da kapsadığı belirtildi. İhaleye fesat karıştırma suçuna ilişkin delil ya da emare elde edilmesi halinde savcılığa ihbarın zorunlu olduğu, iddianın sübuta ermemesi nedeniyle ilgililer hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.

 

 

Bilirkişi Raporu, Belediye Müfettişleri Raporu ile Mülkiye Başmüfettişi Raporu’nda mevcut bilgi, belge ve mevzuata uygun olarak aynı görüşler ortaya koyup, aynı sonuçlara ulaştı.

 

 

-20 Mayıs 2021: İçişleri Bakanlık Makamı kararında, Mülkiye Başmüfettişi Raporu’nda “soruşturma izni verilmemesi” önerilmesine karşın, İçişlere Bakanı, Başkan Yavaş ve diğer görevliler hakkında soruşturma izni verdi. Yazısında bunu şu gerekçeye dayandırdı:

“İhalenin ana dayanağı olan 4706 sayılı Hazineye Ait Malların Değerlendirilmesi Kanununa göre konutu öncelikli olarak içindekilerin alma hakkı olduğu, konutta da öncelikli alma hakkı olanların oturduğu, satış ihalesine girmelerini engelleyen bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla bu Kanunun dikkate alınmamasının müfettişlerin sorumluluğunu gerektirdiğinin ifade edildiği, bu nedenlerle, raporu düzenleyenler müfettişler ile raporu incelemekle görevli Teftiş Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ‘soruşturma izni verilmesine’ karar verilmiştir.”

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin, “Soruşturma izni verilmemesi”ne ilişkin raporuna rağmen, Başkan Mansur Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı Ata Şengül, Müfettişler Nebahat Zaman, Cahit Yılmaz ile Muhtarlık Dairesi Başkan Vekili Alp Atalı hakkında İçişleri Bakanı tarafından “Soruşturma izni” verildi.

Bu konuyu belediye yetkililerine sorduğumda, “Bakanlık kararında ortaya konulan görüş, hukuka aykırıdır” deyip bunları madde madde sıraladılar.

Bakan’ın, Yavaş ve arkadaşları hakkında soruşturma izni vermesi de ilginç bulundu. Bu durumda “konut dosyası” da kapatılmış olacak.