Emek ve Dayanışma Bayramı

Emek ve Dayanışma Bayramı
1 Mayıs 2021 11:00

İşçi sınıfının 1886 yılında ABD’nin Chicago kentinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptıkları başkaldırı hareketi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın ilk kıvılcımı oldu. Aradan geçen 135 yılda, bu başkaldırının gerekçelerinin ortadan kalktığını söylemek, maalesef mümkün değil.

 

 

 

Av. Kemal AKKURT H&H YORUM

 

 

 

Avrupa ülkeleri hariç, dünyanın birçok merkezinde çalışma saatleri hala 8 saatten fazladır. Güvencesiz ve sigortasız çalışma giderek yaygınlaşmaktadır. Küresel şirketlerin rekabetlerinde en etkili maliyet, ucuz emek olarak belirlenmiştir. Küresel sermaye, ya ucuz emek sunan ülkelerde üretime devam ediyor ya da göçmen işçilerle ucuz emeği kendi ayağına getiriyor.

 

 

İşsizlik ve kayıt dışılığın süreklilik kazanması, ucuz emek piyasasının oluşmasına ortam hazırlıyor. Bu ortamda iş bulabilenler, sömürülme “şansını” elde edebilmiş oluyorlar.

 

 

Küresel sermaye, sermaye hareketlerinin yol haritasını çizerken, piyasa denetim mekanizmalarını sermayenin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendiriyor. Egemenlik alanlarını da küresel şirketlerin insafına bırakıyor. Az gelişmiş ülkelerde, öncelikle küresel şirketlerin programına uygun hükümetler yaratılıyor. Buna uyum göstermeyen ülkelere ise daha militer yapılanmalarla müdahale edilerek uyumlu hale getiriliyor. Böyle ülkelerde sendikalar, utangaç bir şekilde emek-demokrasi ve barış söylemlerini dillendirirler. Yoksullardan uzaklaşarak, entelektüeller arasında sıkışarak, tartışmalarla durumu idare ederler. Oysa emek-demokrasi ve barış söylemleri ve bu alandaki mücadeleler, ülkenin demokratikleşmesinin önünü açacaktır.

 

 

Küresel şirketler ve onların yerli uzantıları, sadece emeği sömürmekle kalmıyorlar. Kârları için aynı zamanda tarımı, hayvancılığı ve çevreyi de katlediyorlar. Ekolojik dengeyi bozuyorlar. Her şeyi ticarileştirip, sömürüyü kurumsallaştırıyorlar. Enerji kaynaklarını ele geçirmek için, insanların ölümüne sebebiyet vermekten çekinmiyorlar. Doğanın intikamı da coronavirüs gibi küresel salgınlar oluyor…

 

 

Avrupa Konseyi’ne üye devletler, insanlığın ortak değerleri olan ideal ve ilkeleri gerçekleştirmek ve korumak amacıyla, üye devletler arasında daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için, 1996 yılında Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi’ni imzaladılar. Türkiye’nin de imzaladığı bu sözleşmeye göre;

 

 

– Herkes, özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlamalıdır,
– Tüm çalışanlar, adil, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olmalıdır,
– Çalışanların, kendileri ve aileleri için iyi bir yaşam sağlamak için, yeterli ve adil bir ücrete hakkı
olmalıdır,
– Çalışanlar, ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlar
düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahip olmalıdır,
– Çocuklar, gençler, kadınlar, bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma hakkına, sosyal,
hukuksal ve ekonomik korunmaya sahip olmalıdır,
– Herkes, ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanabilmelidir,
– Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahip olmalı, sosyal refah hizmetlerinden yararlanmalıdır,
– Tüm çalışanlar, istihdam ve meslek konularında cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın, fırsat
eşitliğine ve eşit muamele hakkına sahip olmalıdır,
– Tüm çalışanlar, onurlu çalışma hakkına sahip olmalıdır,

 

 

Türkiye’nin altına imza koyduğu bu taahhütlerini gerçekleştirmesi için, Anayasa değişikliğine gerek yok. Çoğu yasalarla düzenlenmiş bu hakları hayata geçirmek için, evrensel hukuku, demokrasiyi ve insan haklarını içselleştirmiş bir siyasi irade yeterlidir.

 

 

Küresel salgın nedeniyle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutlayamayan emekçiler ve sendikalar, güçlerini birleştirerek haklarını elde edebilirler. Sendikalar, emek, demokrasi, barış ve insan hakları talepleriyle taraf olmak zorundadırlar. Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşlarının, her türlü ayrımcılığın, ırkçılığın, sömürünün ve adaletsizliğin önünde engel olduklarını haykırmaları gerekir.

 

 

Adaletsizliğin, eşitsizliğin ve hak ihlallerinin bitmesiyle, dünyamız daha güzel ve yaşanılır olacaktır. Bu temennilerle tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

 

 

(*) Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Emek ve Dayanışma Bayramı
Dünya Barış Günü
Avukatlar Günü