Ekonomiye ilişkin ‘torba kanun’ Resmi Gazete’de

Ekonomiye ilişkin ‘torba kanun’ Resmi Gazete’de
26 Haziran 2020 08:55

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Kanunla diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi de yararlanacak.

Bu kapsamda Türkiye Vakıflar Bankası’nın, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

Kanunla, bu yıl meydana gelen ve 9 ili etkileyen 4 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilecek.

Bankalar ve müşteriler arasında dijital sözleşme dönemi

 
Bankacılık Kanunu’nda yer alan bankaların faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli de söz konusu kanunla düzenlendi.