Dört dörtlük kaos

Dört dörtlük kaos
21 Mayıs 2012 14:33

Yeni eğitim öğretim yılında başlayacak 4+4+4 sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda tam bir kaos yaşanıyor. 33 bin ilköğretim okulunun bazıları ilkokul, bazıları da ortaokul olarak ayrılacak. Bu konuda henüz bir planlama yapılmazken, veliler, öğretmenler ve okul yönetimlerinin kafası karışık. Yeni planlamayla birlikte 11 milyon ilköğretim öğrencisi ile 500 bin sınıf öğretmeninin en az yarısının okullarının değişmesi gündeme gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 bin imam hatip ortaokulu açma hedefi nedeniyle 33 bin ilköğretim binasının bir bölümü bu okullar için tahsis edilecek. Bu durum da diğer ilkokul ve ortaokul binalarının sayısının azalması, sınıf mevcutlarının artmasını beraberinde getirecek.

Cumhuriyet’in haberine göre, 4+4+4 eğitim sistemi, yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya konulacak. Ancak pek çok konuda yaşanan belirsizlik, öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetimlerinin kafasını karıştırıyor. Okul kapılarının yeni eğitim yılında bir kaosa açılacak olması, “Belirsizlik, beceriksizlikten değil, gizlilikten, art niyetten kaynaklanıyor” yorumlarını beraberinde getiriyor.

Temel 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde kesintili hale getiren yasanın nasıl uygulanacağı konusunda çok sayıda soru işareti bulunuyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetimlerinin kafası “derslik ve öğretmen yetersizliği, ilk ve ortaokullar ile lise binalarının birbirinden ayrılması ve bağımsız imam hatip ortaokullarının kurulmasına öncelik verilmesi, ikili eğitim uygulamasının arttırılması” konularında karışık. Tüm bu konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü çalışmalar tamamlanmazsa, 2012-2013 eğitim öğretim yılı belirsizliğin yarattığı bir kaos ile başlayacak. 4+4+4 yasasının çıkarılmasının ardın kafa karışıklığının giderilmesi amacıyla bakanlık tarafından yayımlanan genelge, mevcut soru işaretlerini gidermekten çok arttırdı. Yeni eğitim yılında pek çok sorunun ortaya çıkması bekleniyor.

NETLİK YOK

Öğretmenlerin durumu: İlköğretimin 4 yıla inmesiyle birlikte yaklaşık 50 bin öğretmen “norm kadro fazlası” olarak açıkta kalacakken, ortaöğretimde 150 bin öğretmene ihtiyaç duyulacak. Norm kadrosu öğretmenlerin, eksik alana, ortaöğretime kaydırılması planının uygulanması durumunda 100 bin öğretmen açığının kapatılması gerekecek. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, oluşan “öğretmen ihtiyacının ağustosta giderileceğini” açıklamıştı. Ancak yapılacak “atamanın sayısına ilişkin net rakamı Maliye Bakanlığı ile birlikte belirleyeceklerini” söylemişti. Eski sisteme göre 4. sınıftan sonra 5. sınıf öğrencilerine hizmet vermesi gereken öğretmenlerin, yeni sistemle yeniden 1. sınıfa geçmesi gerekiyor. Ancak bu durumda ortaokul branş öğretmenleri 5. sınıf öğrencilerine ders anlatacak. Binaların ayrılması durumunda da bu öğretmenlerin branşlarına göre başka bir okula tayin edilmesi gerekecek.

Müfredat ve ders kitabı yetişecek mi?: Okula kayıt yaşı düşürüldüğü için özellikle ilkokul müfredatının değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, ikinci kademede devreye girecek Kuranıkerim gibi seçmeli derslere ilişkin çok sayıda ders kitabının hazırlanması gerekecek. Ancak müfredat ve ders kitapları hazırlıklarının, yeni eğitim öğretim yılına yetişmemesi durumunda ne yapılacağı sorusu önem kazanıyor.

Unutulan ‘ikili eğitime son’ sözü: Yasada yer alan “kademelerin bağımsız okullar olarak kurulması” hükmünün uygulanamaması durumunda, bakanlık tarafından belirlenen ikinci bir seçenek ise “ikili eğitim sisteminin yaygınlaştırılmasına” neden olacak. Bu uygulamayı tercih etmeyen okullarda ise sınıf mevcudu sayısı artarak sınıflar kalabalıklaşacak. MEB’in 2010-2014 yıllarını kapsayan starejik planında tüm okullarda ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi hedeflenmişti.

Yaş sorunu

Okula kayıt yaşının 72 aydan 66 aya çekilmesi yeni sisteme ilişkin tüm sorunların çıkış noktasını oluşturdu ve başlı başına bir sorun haline geldi. Genelgeye göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okula kayıt olması gerekiyor. 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile ilkokula kaydı sağlanacak. Diğer öğrenciler ise okulöncesi eğitime yönlendirilecek. Ancak 60-66. ayında çocuğu olan aileler isteğe bağlı dilekçe konusunda ayrıntılı bilgiye sahip değil. Çocuğu 66-72 ay arasında olan ailelerin büyük bir kısmı da “çok küçük olduğu” gerekçesiyle okula kayıt yaptırmak istemiyor. Bakanlığın “66. ayındaki çocuğunu okula kaydettirmeyen velilere günlük 15 TL ceza” kesmesi kararlığı karşısında ailelerin tereddüdü daha da artıyor.

Milyonlarca öğrenci başka okula gidecek

İlk ve ortaöğretim kurumlarının ilkokul, ortaokul ve liseye dönüştürülmesi, binaların birbirinden ayrılması sorununu getirdi. MEB genelgesinde bu sorun için “okullar ile ilgili gerekli planlamanın acilen yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için” çözüm önerileri belirlendi. Buna göre, fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lise bağımsız olarak düzenlenecek. Ancak, ilk ve ortaöğretim hizmeti veren binalardan “hangilerinin ilk, hangilerinin ortaokul ve lise olarak hizmet vereceği” konusundaki planlama henüz tamamlanmadı. Planlamanın yapılmasıyla birlikte 11 milyon öğrencinin en az yarısının okulu değişecek.

‘Belirsizliğin kaynağı gizlilik’

Tüm Öğrenci Velileri Derneği Genel Başkanı Enver Önder, “4+4+4 düzenlemesi Cumhuriyet eğitimine kurulmuş dört dörtlük bir tuzaktır. Onun için toplumun kafasının karışık olması normaldir” dedi.

Tüm Öğrenci Velileri Derneği Genel Başkanı Enver Önder, öğrencilerin velilerin yeni eğitim sisteminden dolayı tedirgin olmasını “4+4+4 düzenlemesi Cumhuriyet eğitimine kurulmuş dört dörtlük bir tuzaktır. Onun için toplumun kafasının karışık olması normaldir” sözleri ile değerlendirdi. Yasadaki “tuzağın, tüm eğitim sistemini bir bütün olarak dinselleştirmek gizli amacıyla kurulduğunu” belirten Önder, “Yasadaki belirsizlik, belirli olanlardan daha fazla. Yasaya ve uygulamasına bilerek ve isteyerek açıklık kazandırılmıyor. Belirsizliğin kaynağı, yasa ile gizlilik içinde yapılmak istenenlerin kendisi. Bu belirsizliği, beceriksizliklerinden değil, art niyetlerinden özellikle yaratıyorlar” diye konuştu.

‘Cezalar uygulanamaz’

Eğitimli velilerin 66 aylık çocuklarını okula gönderme eğiliminde olmadıklarını dile getiren Önder, “Verilecek ceza ne pedagojiktir, ne ahlakidir, ne yasaldır. Devamsızlık için cezalar uygulanamazken, velilere bir de kayıt cezası verebileceklerini sanmıyorum. Cezalar uygulanamaz” dedi.