CHP’li Yücel: Avukatlar arasındaki kutuplaşmanın mimarı AKP!

CHP’li Yücel: Avukatlar arasındaki kutuplaşmanın mimarı AKP!
5 Nisan 2024 10:55

Yücel, son dönemde avukatlara yönelik saldırıların artması nedeniyle silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerdeki kamu görevlilerine tanınan vergi, resim ve harç muafiyetinden avukatların da faydalandırılmasına yönelik kanun teklifini de Meclis’e sundu.

 
CHP SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL:“AKP İKTİDARLARI, AVUKATLIK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞINI ZEDELEMİŞTİR”

 

 

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, avukatların mesleki sorunlarının tespiti ve avukatlık mesleği onuruna yakışır şartlarda görevlerini ifa etmelerinin önünün açılması için 5 Nisan Avukatlar Günü’nde Meclis’e Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti. Yücel, son dönemde avukatlara yönelik saldırıların artması nedeniyle silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerdeki kamu görevlilerine tanınan vergi, resim ve harç muafiyetinden avukatların da faydalandırılmasına yönelik kanun teklifini de Meclis’e sundu.

 

 

AVUKATLAR SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA BELGESİ HARÇLARINDAN MUAF OLSUN TEKLİFİ…

 

 

Avukatlar görevleri gereği, yüksek risk ve tehdit altında çalıştığını hatırlatan Yücel, “Kendileri ile aynı görev tanımı içinde bulunan yargı mensupları, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulurken avukatların buna dahil edilmemesi, avukatları daha korumasız bir duruma sokmaktadır. Bunun yanında söz konusu uygulama Anayasa’nın 10’uncu maddesi ile düzenlenen “eşitlik” ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Son dönemde avukatlara yönelik saldırıların da artmış olduğu göz önüne alındığında, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgelerdeki kamu görevlilerine tanınan vergi, resim ve harç muafiyetinden avukatların da faydalandırılması bir zorunluluktur” dedi.

Yücel, anayasa ve kanunlar çerçevesinde adalete hizmet eden, iktidarın maşası olmayan, vicdanı ve anayasayı pusula edinmiş tüm avukatların gününü kutladı ve şunları söyledi:

 

 

CHP’Lİ YÜCEL’DEN AVUKATLAR İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ…

 

 

“Dünyada demokrasisi gelişmiş bütün ülkelerde avukatlık son derece saygın bir meslek olarak görülmekte, devlet tarafından da mesleğin itibarının korunması için bütün tedbirler alınmaktadır. Ancak ülkemizde, özellikle AKP iktidarları döneminde avukatlık mesleğinin saygınlığı zedelenmiştir. İktidar, yargının var olan sorunlarını çözmek yerine bu sorunları, aldığı siyasi kararlar ve yargıya doğrudan müdahalelileri ile daha da büyütüp derinleştirmiştir. Açılması teklif edilen araştırma komisyonumuz ile bir nebze olsun avukatlık mesleğinin zorluklarını tespit ederek, çözümüne katlı sunmayı amaçladık.”

AKP’nin hukuk devleti ilkesine doğrudan müdahale eden siyasi kararlarının, avukatların mesleki bağımsızlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken CHP’li Yücel, hazırladığı Meclis Araştırması Önergesi’nde şunlara değindi:

 

 

AVUKATLAR ARASINDAKİ KUTUPLAŞMANIN MİMARI AKP

 

 

“Avukatlar arasında kutuplaşmaya neden olacak mesleki düzenlemeleri, avukatlara ve onların meslek örgütü olan barolara rağmen meclisten geçiren AKP, avukatların gerçek sorunlarını çözecek bir adım atmamıştır. Bugün ülkemizde avukatlar, iktidar tarafından sindirilerek baskı altında tutulmaya çalışılan, ekonomik sorunları karşısında yalnız bırakılan ve itibarı da günden güne azaltılmaya çalışılan bir meslek grubu haline getirilmiştir.”

Avukatların bağımsız ve özgür olmadığı ülkelerde adaletten, adil yargılama hakkından, bireylerin hukuk güvenliğinden ve hak arama özgürlüğünden söz edilemeyeceğine değinen Yücel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

 

 

AVUKATLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR TESPİT EDİLMELİ

 

 

“Avukatlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda düzenlendiği gibi, sosyal bir hukuk devleti içinde hak ettikleri yeri almak, mesleklerini bağımsız ve onurlu bir şekilde yapmak ve ekonomik olarak yaşadıkları kuşatılmışlıktan kurtulmak için sorunlarının çözülmesini beklemektedirler. Ülkemizde avukatların yaşadıkları sorunların tespit edilmesi, avukatların bağımsızlığının ve saygınlığının tam anlamıyla sağlanması için yapılacakların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma komisyonu kurulması için Meclis Başkanlığı’na önergemizi sunduk.”