CHP’li Gürer: Diplomalı işsiz sayısı artıyor

CHP’li Gürer: Diplomalı işsiz sayısı artıyor
6 Nisan 2024 09:35

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ülke genelinde ekonomik kriz yanında işsizliğin de giderek derinleşen bir soruna dönüştüğünü söyledi.

 

 

 

Gürer, “Yerel seçim sonrası belediyelere işe alınması için çok sayıda telefon alıyoruz. Daha belediye başkanı mazbatasını almadan iş için CV gönderenler var. Ekonomik kriz yanında ciddi bir işsizlik sorunu da devam ediyor. Diplomalı işsiz sayısı artıyor. Diplomasına uygun iş bulamayan, zorunlu ihtiyaç sahibi olan her bulabildiği işte çalışmaya yöneliyor.” dedi.

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sanayici ve iş insanları ile görüştüğümüzde ara eleman sorunu ve işçi bulamadıklarını ifade ediyorlar. İş için özel sektöre başvuranlar çok düşük maaşlar verildiği için çalışmak istemediklerini ifade ediyorlar. ‘İşçi bulamıyoruz’ diyen işveren ‘bedava’ çalışacak işçi arıyor. Özellikle üniversite mezunu sayısı milyonları bulan işsiz var. Branşına göre iş bulamayıp önüne çıkan her işte çalışıyorlar. Ailesi 4 yıl üniversite okutmuş, garsonluk dahil çok farklı işte çalışanlarla karşılaşıyoruz. Eğitimlerinin amacına uygun iş bulma olanakları olmadığını ifade ediyorlar. Yoksullaşma ‘iş olsun da ne iş olursa olsun’ boyutuna ulaşmış durumda. Ülkede ara eleman açığı var deniyor, bu durumda acil planlama ile ara eleman sorununa çözüm üretici projeler geliştirilmelidir. Meslek liseleri, geçmiş yıllardaki işlevine erecek eğitim sürecine taşınmalıdır” dedi .

 

 

Gürer, “Yerel seçim sonrası CHP’li belediyelerde işe girmek için her gün çok sayıda telefon alıyoruz. İş için umutsuz olup iş aramayı bırakanlar bir umutla belediyelere başvuruyorlar. İşsizlik bu bağlamda büyük bir sorun” diye konuştu.

Gürer, “Ülkemizde işsizlerin yüzde 78,4’ü bir yıl ve daha az süredir işsiz, bir yıldan fazla iki yıldan az süreyle işsiz olanların oranı yüzde 21,6 olarak hesaplandığını İşsizlerin yüzde 4,3’ü iki yıldan fazla üç yıldan az, yüzde 2,8’i ise üç yıldan daha uzun süredir iş aradığın verilere yansıdığını bu verilerde resmî iş başvurusu yapmış olanlar üzerinden bir değerlendirme olduğunu ve umudunu yitirdiği için başvuru yapmayıp bekleyenlerin rakamsal verilerinin daha yüksek olduğunu görmek gerekir. İşsizlerin yüzde 5,4’ü daha önce tarım sektöründe, yüzde 17,8’i sanayi sektöründe, yüzde 9,6’sı inşaat sektöründe, yüzde 54,7’si hizmetler sektöründe çalışmış. Resmî başvurusu ile iş arayanların 794 binle en büyük kısmını hizmet ve satış elemanı olmak için iş arayanlar oluşturuyor. 590 bin işsiz nitelik gerektirmeyen işlerde, 509 bini profesyonel meslek mensubu, 383 biri büro ve müşteri hizmetleri, 358 bini sanatkarlarla ilgili işlerde, 271 bini tesis ve makine operatörü olarak iş arıyor. 2 milyon 661 bin gencin 1 milyon 771 binini kadınlar, 950 binini ise erkekler olarak istatistiki verilerde yer buluyor. 15-24 yaş grubu arasındaki işsizlik oranı verilere göre bir yıl öncesine göre gerilemesi ise staj ve çırak çalışanların işçi gösterilmesinden kaynaklanıyor veriler ile oynandığı için genç işsizlik azalış var gibi kamuoyuna bilgi veriliyor. İşin özü gerçek anlamda özellikle diplomalı işsizliği var.

 

 

İşgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 528 bin. Bunların 3 milyon 349 iş aramayan işsizler (umutsuzlar).9 milyon 330 bin kadın ev işleriyle meşgul olduğu için işgücüne dahil edilmeyenler de var.” diye konuştu.

Gürer, “İş bulamama kaygısı ruhsal sorunları artırdığı gibi bir diğer artışta diplomalı işsizlerin artması ile yurt dışına giderek çalışma yolu arayanların sayısında da görülüyor.” dedi.

 

 

KAYIT DIŞI SORUN

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizinde etkisi ile emeklilerin yaklaşık üçte ikisi ya çalışıyor ya da iş arıyor. İş gücünün yüzde 26,1’i herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı bulunmuyor. Bu oran tarım sektöründe yüzde 80,6, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 16,6’yı buluyor. Çalışan erkeklerin yüzde 23,1’i, çalışan kadınların ise yüzde 32,2’si kayıt dışı olarak istihdam ediliyor. Türkiye’de erkekler ortalama 39,2 yıl, kadınlar ise 19,7 yıl çalışma hayatında kalabiliyor. Her ikisinin ortalaması ise 29,3 yıl olarak hesaplanıyor.2023 yılında tarım sektörünün istihdamı yüzde 14,8’ olarak belirtiliyor.

2023 yılında inşaat sektörü 1 milyon 997 bin, hizmet sektörü ise 18 milyon 230 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizde önemli bir sorun kayıt dışı artışı. Mülteci ve göç ile gelenlerin kayıt dışı çalışması ve kayıt dışılığın artması SGK dengesini de olumsuz etkiyecek gözüküyor. Mutlaka kayıt dışılık ile mücadele gerekiyor” dedi.