CHP’li Pekşen: En problemlileri Türkiye alıyor!

CHP’li Pekşen: En problemlileri Türkiye alıyor!
15 Temmuz 2022 10:33

Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, Tele1’de Cumhuriyet İzmir Temsilcisi Mollaveisoğlu’nun sorularını yanıtladı. Pekşen, Roma İmparatorluğu ve Pakistan’dan örnekler vererek “Türkiye en problemli insanları sığınmacı olarak alıyor. Ülke kaosa sokulmak isteniyor” dedi.

 

 

Sığınmacı akını ile ilgili Roma İmparatorluğu’ndan örnek veren Pekşen, “Roma, 2 bin 500 yıl önce cumhuriyet ile yönetiliyordu. Roma vatandaşları güvendeydi. Mülkiyet, temel insan hakları gibi haklara sahiptiler. Bu nedenle Roma’ya göçler başladı. Sığınmacıların ülkeye gelmesiyle önce güvenlik sorunu ortaya çıktı ve güvenliği sağlamak için vergiler artırıldı, asker alımı yapıldı. Güvenliği sağlamakla sorumlu Sezar, bir yandan sığınmacılara iş vererek diğer yandan güvenlik kaygısını büyüterek kendine bağlı bir ordu yarattı. Güvenlik vergisi her geçen gün arttı. Bir süre sonra Roma’nın askerleri, Sezar’ın askerlerine dönüştü” dedi.

Pekşen, 30 yıl önce Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan rekabetin Pakistan’a göçün ardından nasıl değiştiğini de anlattı; “30 yıl önce Pakistan ve Hindistan arasında müthiş bir rekabet vardı. Pakistan bazı işlerde, Hindistan bazı işlerde öndeydi. Ancak Pakistan, Afganistan’dan 4.5 milyon sığınmacı aldı. Ve o sığınmacılar yani Taliban ülkeyi kısa zamanda teslim aldı. Bugün Pakistan neredeyse Afganistan’la aynı siyasal düzenin boyunduruğu altında. Hindistan ile mukayese edilemeyecek kadar çağdışı ve ilkel bir ülke” dedi.

 

 

“KAOSA SOKMA İHTİMALİ”
Avrupa’nın Türkiye’den sadece yetişmiş ve iyi eğitimli kişileri aldığını söyleyen Pekşen, “Almanya, bizim doktorlarımızı alıyor. Bizim mühendislerimizi alıyor. Ara eleman, teknik elemanları alıyorlar. İngiltere, Türkiye’den müthiş derecede insan alıyor. Türkiye’yi soyup soğana çeviren AKP’li milyarderleri alıyor. Hollanda, bizim bütün savunma sanayi şirketlerimizde son derece yetenekli mühendislerimizi, bilişim, bilgisayar uzmanlarımızı alıyor. Türkiye ise dünyanın en problemli insanlarını sığınmacı olarak alıyor. Suriye’deki sığınmacı diyelim, savaştan kaçtı. Peki, Pakistanlılar neyin sığınmacısı? Bunun arkasındaki gerekçe, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak daha da zayıflatılarak kendi içişlerinde olası bir kaos düzeni içine sokulması ihtimalidir” diye konuştu.