CHP’li Gürer: Hekimin de hastanın da haklarına dokunuluyor!

CHP’li Gürer: Hekimin de hastanın da haklarına dokunuluyor!
22 Kasım 2022 09:25

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hekimlerin serbest meslek icrasının, hastaların da hekim seçme hakkının kısıtlanmasına neden olan yeni Özel Hastaneler Yönetmeliği için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

 

 

GÜRER, ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan, “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik” ile ilgili olarak Meclis Araştırma Önergesi hazırladı.

 

 

DÜZENLEMEDE KAMU YARARI VAR MI?

 

 

Yönetmelikle getirilen düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığını belirten Gürer, “Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek nitelikte olup düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

HASTANIN HEKİM SEÇME HAKKI KISITLANIYOR

 

 

Hastaların teşhis ve tedavisinin 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, özel sağlık kuruluşlarında yapılabilirken yönetmelikle yapılan değişiklikle bu uygulamanın zorlaştırıldığını aktaran Gürer, “Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile Muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecektir” dedi.

Yönetmeliğe göre, boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar hekim (misafir/dış doktor) ile sözleşme imzalanmasının mümkün olabileceğine işaret eden Gürer, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabileceğini anlattı.

 

 

ÖZEL MUAYENEHANELERE KİLİT Mİ VURULACAK?

 

 

Yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ünün hastanelerle sözleşme yapabileceğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, bu durumun, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden hekimlerin çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına geldiğini belirtti.

 

 

MECLİS ARAŞTIRMASI ŞART

 

 

Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına uğramaları, gerekse kamudaki çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest çalışmaya yöneldiğine işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına gölge düşüren; serbest çalışan hekimlerin haklarını ve hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu uygulamaların etkilerinin izlenip gözlenmesi ve düzenlemenin yararlarının ve olumsuz yanlarının değerlendirilmesi için Meclis Araştırması açılması gerekir” diye konuştu.