CHP’li Gürer: Emeklilerden ilaç katılım payı alınmasın!

CHP’li Gürer: Emeklilerden ilaç katılım payı alınmasın!
4 Mayıs 2024 09:08

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşlı nüfusun sorunlarının incelenmesi, çözüm üretilmesi adına Meclis Araştırması önerisini CHP Grup Başkanlığına sundu. İmzaya açılan araştırma önergesi, yaşlıların durumunun kapsamlı olarak ele alınması ve sorunlarının çözümünü içeriyor.

 

 

Gürer, araştırma önergesinde “Ülkemizde yaşlı nüfusun sayısı her geçen yıl artmakta olup, bu demografik kesimin yoksulluk oranı da paralel bir artış göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfusun sayısı 2014 yılında 6 milyon 192 bin iken, son on yılda %40,9 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin kişiye yükselmiştir. Bu süreçte, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2014 yılında %8iken, 2023 yılında %10,2 seviyesine ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun büyük bir kısmı (%64), 65-75 yaş aralığında yer almaktadır.” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yoksulluk oranları incelendiğinde, yaşlı nüfusun ekonomik açıdan zorluklarla karşılaştığı görülmektedir. 2019 yılında yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %14,2 iken, bu oran 2023 yılında %21,7 seviyesine yükselmiştir. Bu durum, yaşlı kesimin ekonomik güçlüklerle karşılaştığı ve yoksullaşma eğiliminde olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.” ifadesine yer verdi.

Gürer, “​Yaşlanan nüfusun yoksullaşması, ülkemizde önemli bir sosyal mesele olarak kendini göstermektedir. Bu durumun bireysel ve toplumsal düzeyde geniş kapsamlı sonuçları bulunmaktadır. Özellikle emekli vatandaşların çoğunlukla yaşlı nüfusu oluşturması ve emeklilik gelirlerinin genellikle asgari ücretin altında kalması, bu kesimin yoksullaştırıldığının açık bir göstergesidir. Özellikle AKP iktidarı döneminde emekli aylık bağlama oranlarında aşağı yönde yapılan düzenleme ile emekli maaşlarının düşürülmesi, yaşlıların gelir seviyelerini daha da düşürmüştür. Ülkemizde emeklilik gelirleri genellikle yaşlı bireylerin temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ancak, mevcut emeklilik sistemlerinin yetersizliği veya emekli maaşlarının düşüklüğü, yaşlıların yoksullaşmasına neden olmaktadır.” Dedi.

 

 

SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte, yaşlılar sağlık hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Ancak, bu hizmetlere erişim genellikle yüksek maliyetlerle sağlanmaktadır. Özellikle emeklilerden ilaç katılım payı alınması gibi uygulamalar, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlayabilmektedir. Yüksek sağlık harcamaları, yaşlıların gelirlerini büyük ölçüde azaltmakta ve bu da ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Emekli maaşları veya birikimler, beklenmedik sağlık masraflarını karşılamak için çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu durumda, yaşlılar ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalmakta ve yoksullaşmaktadır.” Diye belirtti.

 

 

YAŞLI NÜFUSUN İHTİYAÇLARI KARŞILANMALIDIR

 

 

CHP’li vekil Gürer”​Yaşlı nüfusun yoksullaşması çok boyutlu bir sorundur. Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını ve haklarını göz önünde bulundurarak daha kapsayıcı ve adil politikalar geliştirmesi önemlidir. Bu şekilde, yaşlı bireylerin yaşam kalitesi artırılabilir ve yaşlı nüfusun yoksullaşması önlenmiş olur. Bu bağlamda, yaşlı yoksulluğunun önlenmesi için yaşlı vatandaşların ekonomik sorunlarının ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve çözüm yollarının bulunması için Meclis araştırması açılması son derece önemlidir. Bu sebeple, yaşlı nüfusun ekonomik durumunu anlamak ve etkili politika önerileri geliştirmek için Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.” diyerek TBMM başvurusunu yaptı.