CHP’li Gürer: 18 yıldır neden ‘tarım sayımı’ yapılmıyor?

CHP’li Gürer: 18 yıldır neden ‘tarım sayımı’ yapılmıyor?
7 Aralık 2019 11:39

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmamasının nedenlerinin tespit edilmesini, ölçülmeyen bir şeyin doğru değerlendirilmeyeceğini ifade ederek doğru bir şekilde tarım sayımı yapılması için hazırlamış olduğu Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

 

 

“2001 yılında yapılan tarım sayımının üzerinden 18 yıl geçti..”

 

 

6534 sayılı yasaya göre en son 2001 yılında yapılan tarım sayımının üzerinden 18 yıl geçtiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “18 yıl geçmesine rağmen ülkemizde halen tarım sayımı yapılmamaktadır. Bu sayımın neden yapılmadığı veya yaptırılmadığı araştırılması gereken bir konu ve sorundur” dedi.

 

 

“Tarımsal analizin iyi yapılabilmesi için tarım sayımının yapılması şarttır..”

 

 

Sayılan verilerin haricinde tarımsal desteklerin etkin kullanılmadığının, etki analizinin, herhangi bir sayısallaştırma olmamasından dolayı yapılamadığının altını çizen CHP’li Gürer, “Mevcut veriler ile tarımsal üretimde düşüş yaşandığı görülmekte ve bunun için önlemler alınması, tarım politikalarında reforma gidilmesi gerektiği çok açık görülmektedir. Üretimin arttırılması, piyasa fiyatlarının dengede tutulması ile üreticinin ve tüketicinin korunması, tarım hasılasının arttırılması hedeflenmelidir. Bunun içinse tarımsal politikanın iyi bir şekilde gözden geçirilmesi, tarım analizinin iyi yapılması ve köklü yapısal değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Tarımsal analizin iyi yapılabilmesi için tarım sayımının yapılması ve ülkemizdeki mevcut verilerin ortaya konulması şarttır. Bu veriler elde edildikten sonra ancak tarım politikaları üzerinde çalışılabilir” ifadelerini kullandı.

 

 

“Tarımda doğru politikalar üretmek için her şeyden önce tarımsal istatistiklerin doğru olarak yapılması gerekir..”

 

 

Türk tarımında doğru politikalar üretmek için her şeyden önce tarımsal istatistiklerin doğru olarak yapılması gerektiğini vurgulayan CHP’li Gürer, “Ne kadar alana, hangi ürünü ekiyoruz, ne kadar üretiyoruz, ne kadar canlı hayvan varlığımız var? Yapılacak tarım analiziyle mevcut durum ortaya konulmadan, eksikler ve yanlışlıklar ortaya çıkarılmadan atılacak adımlar; ya yanlış sonuçlara, ya asıl hedefe ulaşılmamasına ya da israfa neden olacaktır. Bu yüzdendir ki üzerinde durulması gereken ilk konu tarımsal sayımın yapılması ve bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi olmalıdır” dedi.

 

 

“Üretici örgütlenmesi güçlendirilmeli ve üretici söz sahibi konuma getirilmelidir”

 

 

Diğer adımımın ise üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi ve üreticinin bu konuda söz sahibi konuma geçirilmesi olduğunu anlatan CHP’li Gürer, “Üretici örgütlenmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve söz sahibi olabilmesi durumunda üreticinin güveninin tazeleneceği ve tarımda gelecek gören üreticilerin çoğalacağı, yatırımların artacağı bilinmelidir. Üretici etkin bir şekilde yönlendirilip, etkin bir şekilde teşvik edilirse; üretim planlaması yerinde yapılırsa tarım hasılasının payının yükselmesi ile birlikte Tarım Ülkesi olma konumumuzu korumuş ve ilerletmiş olacağımız açıktır” dedi.

 

 

“Kaynakların boşa harcanmaması ve verimli bir şekilde kullanılması için tanım ve etki analizini iyi yapmak gerekir..”

 

 

Kaynakların boşa harcanmaması ve verimli bir şekilde kullanılması açısından tanım ve etki analizini iyi yapmak gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yapılan teşviklerle üretim miktarı arasında ters bir orantı varsa; teşviklerin etkinliği, nasıl yapıldığı ve tekrar girdi olarak kullanılıp kullanılmadığının analizinin yapılması ve bu yönde tarım politikası üretilmesi yerinde olacaktır” dedi.