Bursa Nilüfer &Yalova OSGB Firmaları

Bursa Nilüfer &Yalova OSGB Firmaları
31 Ocak 2018 11:00

Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması en temel insan hakkıdır.

 

 

Bu konuda ülkemizde zaman zaman çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır. Ama 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çalışanların sağlık ve güvenliğini güvence altına alan en kapsamlı düzenleme olmuştur. Son yasada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yasal konumu da açıklanmıştır. OSGB lerin verdiği hizmetler sonucu ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. OSGB lerin sayısı her geçen gün artıyor. Bursa OSGB hizmetlerinin en yaygın olduğu illerin başında geliyor. OSGB ler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve iş sağlığı ve iş güvenliği konularında iş yerlerine işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı tahsis eden kurumlardır.

 

Bursa OSGB firmaları Bursa ve çevresindeki iş yerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin ederek işyerlerinin yasal zorunluluklarını yerine getirmesini sağlamaktadır. İşyerleri için OSGB lerden hizmet almanın en büyük avantajı sorumluluğun profesyonel bir ekibe devredilmesi olmaktadır. Böylece işyerinde yasal zorunluluklar eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Yalova OSGB firmalarından hizmet alma oranı da çok yüksektir ve bu ilimizde de meslek hastalıklarında veya iş kazalarının meydana gelmesinde büyük azalma olmuştur. OSGB ler bulundukları illerde birden fazla işyerine hizmet verebilir. İşyerinde görevlendirilen işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının görev ve yetkileri yasayla belirlenmiştir. Buna göre işyeri hekimi çalışanların meslek hastalıklarından korunması için alınması gereken önlemleri tespit eder ve raporlarını işverene sunar.

 

Görevli iş güvenliği uzmanı işyerindeki kaza risklerini tespit ederek çözümler üretir ve işverene rapor sunar. Kaliteli hizmetleriyle fark yaratan Nilüfer OSGB görevlileri çalışanlara verdikleri sağlık ve güvenlik eğitimleriyle bu alanda bilinç oluşmasını sağlamaktadır. Eğitimler kapsamında yüksekte çalışma eğitimi, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı gibi eğitimler bulunmaktadır. İşyeri hekimi ayrıca işe giriş muayenelerini ve periyodik muayeneleri de yapmaktadır. İşveren OSGB personelinin çözüm önerileriyle ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda işverene para cezası kesilir. Yasayla belirlenen bu çalışmaların amacı ise çalışanların sağlığını korumak, meslek hastalıklarını en aza indirmek ve işyerinde kazaların meydana gelmesini önlemektir.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar