Berat Gecesinin bereketi

Berat Gecesinin bereketi
29 Nisan 2018 11:41

Değerli okuyucular, HALKIN HABERCİSİ AİLESİ OLARAK, BERAT KANDİLİNİZİ TEBRİK EDER, ALLAH TEKRARINI NASİP ETSİN.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Cenab-ı Allah bizleri, böyle mübarek günlerin yüzüsuyu hürmetine, bilik-beraberlikten ayırmasın. AMİN

 

Cenab-ı Allah Kur’an-ı azimüşanda:
”Bana dua edin, size icabet ve duanızı kabul edeyim.”, buyuruyor. (Süre-i Mü’min 60).

 

Berat borçtan, suç ve cezadan hastalıktan ve insan ruhuna ızdırap ve azab veren sıkıntılardan kurtulmaktır. Fakat bu kurtuluş, unutulmamalıdır ki, yalnız Cenab-ı Allah’ın has kullarına, Allah’a gönül bağı ile bağlanmışlara, Resulullah’a sevgi perçini ile kenetlenmiş, müslümanlara mahsustur. Ne yazık ki, rüşvet yeme konusunda tescilli bazı mahalli idare seçilmişleri, riyakarlıklara odaklanarak, Hacca ve Umreye giderek, kara sayfasını beyazlatmaya ve çevresini aldatmayı meslek edinmişlerdir. Bu tür riyakarlara karşı çok dikkatli olmalıyız! Cenab-ı Allah, kıyamet gününde yüz kızartıcı günahlarımızı yüzümüze vurmasın. Çıkar amaçlı vatana ihanet edip, devleti sömürenleri kahrı perişan etsin. Amin

 

Bu dünya hayatında bize verilen hastalıklardan, Allah razı olduğu zikir ve dualarla kurtulabiliriz. O zaman anlarız ki, hastalık bizim için bir musibet değil, bir nasihattır.
Cenab-ı Allah, bizleri emrettiği şekilde yaşayan kullarının arasına katsın. Amin

 

Cenab-ı Allah’ın emirleri, Kur’an-ı Kerimdir.
Şaban ayının 14′ nü on 15′ ne bağlayan gece, 30 Nisan Pazartesi günü, Berat gecesidir. İslam aleminde ”LEYLE-İ BERAT” olarak şöhret bulmuştur. Bu geceye ayrıca ”LEYLE-İ MÜBAREK”, ”LEYLE-İ RAHMET”, LEYLE-İ SAK”, LEYLE-İ FERMAN” gibi isimler verilmiştir. Manaları düşünülürse, bu isimlerin hepsi de bu gecenin Mübarek bir gece olduğuna işaret etmektedir.

 

Bir dua:
Bir kimse büyük sıkıntı ve zarara düşerse yedi gün sabah erken veya ikindi vakti abdestli olarak ”Yediyüz seksen altı” kere ve kimse ile konuşmamak üzere:
BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM
okuduktan sonra el kaldırıp şöyle dua etmeli: ”Yarabbi Hazreti Muhammed ve ehli beyti Muhammed hürmetine beni şu mazerattan veyahut şu sıkıntıdan halas et yarabbi” diye dua eden herhalde muradına nail olur. Muhtaç olduğu şeyi Cenab-ı Allah ihsan eder.

 

BERAT GECESİNİN ÖZELLİKLERİ
1- Dünya aleminin mali yılbaşısıdır..
2- Dünya aleminde yaşayan her canlı varlıkların rızık ve ecelleri bu ayda taksim ve tayin olunur.
3- Her insanın temize çıkma defteri doldurulur ve Cenab-ı Hakk’a arz olunur.
4- Kulluk imtihanında başarı kazananlara Berat (Cehennem azabından kurtuluş fermanı) verilir.

 

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR,
”Şaban ayının yarısı oldu mu o geceyi ibadetle ihya edin. Sağlıklı olanlar, gündüz Oruç tutsun. Çünkü Cenab-ı Allah o akşam, grup vakti dünya semasına tecelli eder ve şöyle der:
”İstiğfar eden var mı ki? Onu affedeyim.”
”Rızık isteyen var mı ki? Ona rızık vereyim.”
”Bir hastalıklara yakalanan var mı ki? ona sıhat ve afiyet vereyim. Var mı ki, var mı ki?.. diye ta sabaha kadar devam eder.”

Berat gecesinde, kaza namazlarına yer verin ve Cenab-ı Allah’a şöyle yalvarın:
”Allah’ım, bize hem dünyada hem de ahirette daima iyilikler ver. Bizi azabından esirge.

Allah’ım, biz İslama davet sesi işittik, ona kulak verdik, onu bütün kalbibimizle kalbimizle kabul ettik. Bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla.

Allah’ım, bizi affet. Allah’ım bize bol rızık ver. Allah’ım, bizi dünyada ve ahirette mahzun ve mahçup etme.

Allah’ım, kıyamet gününde yüz kızartıcı günahlarımızı yüzümüze vurma.

Allah’ım, İslam aleminin içinde bulunduğu şu gecenin bereket ve rahmetini ihsan eyle.

Allah’ım, azabından affına, gadabından rızana sığınıyoruz. Senden yine sana iltica ediyoruz. günahlarımızı bağışla yarabbi.”

 

SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI:
”Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ena abduke ve ena ala ahdike ve va’dike mesteta’tü eüzü bike min şerri ma sana’tü ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu bi zenbi fağfirli zunubi feinnehu la yağfiruzzunube illa ente birahmetike ya erhamerrahimin.”
Resul-ü Ekrem Efendimiz: ”Her kim Seyyidül istiğfar duası’nın sevap ve faziletine kalben inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölür ise, o kimse ehli Cennet camiasındandır. Gece okur da sabah olmadan ölür ise, yine ehli Cennet zümresindendir.” buyurmuşlardır.

 

Pakistan’lı ünlü Kur’an-ı Kerim tefsir hocası, Muhammed Taqi Usmani Hoca’dan, Dualar:
1- ”Bismillahillezi la yedurru maa’ismühu şey’un filerdi velafisema’i vehüvessemiülalim.”
Manası: Bu Duayı okuyan her türlü maddi-manevi zarardan ve diğer olumsuz işlerden emin olur.
2-”Allahümme münzilel kitap, Serialhisap. İhzimilahzap ihzümhun ve zelzilhüm.”
Manası: Ey kitap inzal eden, çabucak hesap gören Allahım harici-dahili
düşmanların cemiyetlerini dağıt, onları perişan et.

 

Namazlardan sonra bu duayı okuyanı Cenab-ı Allah düşman şerrinden muhafaza eder ve gönül muradını ihsan eyler. Ahiretde ve mahşerde hesabı kolayca görülür.

 

3- ”Ya mubdielberaya ve muidefa bade fenaiha bikudretihi bihürmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed.”
Manası: İlaçla tedavisi kabil olmayan ”ruhi ve bedeni” rahatsızlık için yedi gün, yedişer defa hulusi kalb ile bu duayı okuyan kimseyi Cenab-ı Allah müptela olduğu hastalıktan halas olur.

 

Evliyaullahtan İbn-i Cevzi’ye: ”Tespih mi? Yoksa istiğfar mı efdaldır?” diye sormuşlar.
Şu cevabı vermiş: ”Kirli elbise, kokudan ziyade sabuna muhtaçtır.”

 

Muhterem Mü’minler!
Berat gecesinde, Kur’an okumasını bilenler üç kere Yasin-i şerif okusun. Bilmeyenler, Tükçesini veya internette de okuyabilirler. Birinci okunuşunda, Allah’a inanan kullarından olmak niyetiyle okunacaktır.
İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır.
Üçüncü defa okunurken kaza ve bela’dan emin olup hayırlı ve helal rızık için okunacaktır.

 

Bu Mübarek Geceden faydalanma fırsatını kaçırmayalım. Kabristanlıkları ziyaret edip, kendi bilgimiz dahilinde Kur’an-ı Kerimden, Sure ve ayetler okuyup, O mezarlıkta bulunanların, Atalarımızın ve Ay-yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının dalgalanması için hayatarını feda eden cümle Vatan şehitlerinin de Ruhlarına bağışlanır. Ayrıca akraba, yaşlı komşu, hastalar, ziyaret imkanı var ise ziyaret, yok ise telefonla iletişim kurarak saygı ve sevginizi bildirin. Berat gecesinde, yardıma muhtaçlara yardım etmeyi de unutmayalım.

 

Böyle mübarek fırsatlardan faydalanıp af olmamıza vesile olacak hayırlı işlerle zamanımızı değerlendirelim. Daima sadakat ve samimiyet ahlakına nail olalım ki, Cenab-ı Allah yaptığımız ibadet ve duaları kabul etsin.

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk, Kur’an-ı Kerim hakkında ne diyor: ”Kur’an okumasını bilenler önde, bilmeyenler ise Kelime-i Şahadet getirerek arkada yürüdüler. Çanakkale Zaferini bunun yüzüsuyu hürmetine kazandık. İşte Türk Askerinde ki ruh ve iman kuvveti budur.” diye topluma seslenmiştir. Mübarek gün ve gecelerin faziletlerinden, Türk İslam aleminin daha çok faydalanması için, iş başındaki devlet adamlarının ve idarecilerin, dini konudaki sadakat ve samimiyetleri yabana atılmamalıdır. Psikolojik bakımından büyük önem taşımaktadır. Türk İslam alemi, devlet adamlarımızın ve idarecilerin sadakat ve samimiyetinden duygulanarak, İslamiyete daha çok önem verip, Allah’a inanmak, varlığına iman etmek, bunu dille ikrar ve kalp ile tasdik etmeyi bize dünyada ebedi saadet ve hayat temin edilmesine vesile olur.

 

Cenab-ı Allah, yaptığınız ibadet ve duaları kabul etsin. Berat Geceniz Mübarek olsun.

 

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının göklerde dalgalanarak güş açması uğruna hayatlarını feda eden, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cümle Mü’min ve Mü’minata okunan Kur’an ve yapılan dualardan nasip ile cümle İslam alemini, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şefaat-i alilerine nail eyleyip Cennetini ve cemalini bizlere nasip ve müyesser kılsın. Hastalara şifa, dertlilere deva borçlulara edalar ihsan eylesin.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Türk jandarmasının tarihsel gücü
Kolonya ile cilt temizliğindeki sakıncalar
Kalp-damar sağlığınız için oğul otu