Ümit Kocasakal CHP’yi iktidara taşır!

Ümit Kocasakal CHP’yi iktidara taşır!
16 Ocak 2018 09:58

Öncelikle bir konuya açıklık getirmem gerekir; benim şu ana kadar Ümit Kocasakal ile herhangi bir ortamda fiziken veya iletişim yolu ile hiçbir tanışıklığım olmamıştır.Kendisini hukuksal konular ile Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve İnkilapları’nın emperyalistlerin yerli işbirlikçilerine verdiği etkili mücadelelerden medyadan tanır, takip ederim.

 

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Bu makaleyi yazmama neden olan olay ise geçen ay çıktığı Tuncay Mollaüveysoğlu’nun sunduğu Ulusal Kanal’daki bir programda kendisine maille soru gönderen Hulki Cevizoğlu’na Ümit Kocasakal’ın verdiği yanıttan dolayıdır.

 

 

Hulki Cevizoğlu, gönderdiği soru da ”Ümit Kocasakal CHP’ye ne zaman genel başkan oluyor?” sorusuna Ümit Kocasakal ”Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın/Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın” yanıtını mertçe vermiş, Milli şairimizin dizeleri ile bir kaç noktaya vurgu yapmıştı.

 

 

Çok önemli bir noktayı belirtmemiz gerekir ki Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bütün kurum, kurul ve kurallarıyla kuran partidir.

 

 

Bu bakımdan Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı her yurttaş Cumhuriyet Halk Partisi’ni korumak, gerektiğinde Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının işgalinden kurtarmak yükümlülüğündedir.

 

 

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne baktığımız zaman, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları tarafından işgal edildiğini çok net olarak görmekteyiz.

 

 

Bir kaset operasyonu ile genel başkan olan Kemal Kılıoçdaroğlu nam-ı diğer kendi koyduğu adla Dersimli Kemal, ne kadar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı insan varsa Cumhuriyet Halk Partisi’ne doldurmuş, Atatürkçüleri, ulusalcıları, yurtseverleri, Cumhuriyet devrimlerine yürekten bağlı gerçek partilileri tekmeleyerek dışarı atmıştır.

 

 

Dersimli Kemal zaten sık sık Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olduğunu haykırarak 1930 ve 1940’lı yılları açıktan eleştiriyor.

 

 

Dersim isyanındaki genç Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti korumak için yaptığı askeri müdahaleleri zulüm olarak nitelendiriyor, Atatürk’ün bölgeye koyduğu Tunceli adını kullanmayarak inadına ”Dersim” diyor.

 

 

Şunu kati bir hükümle belirtmemiz gerekir ki, Cumhuriyet Halk Partisi’ni emperyalistlerin yrerli işbirlikçilerinden kurtarmadan, Türkiye’yi RTE ve şürekasının elinden kurtarmamız olası değildir.

 

 

Bir şey nasıl düştüğü yerden kalkarsa, bir devlette nerede düşmüşse ancak oradan ayağa kalkar.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’de Cumhurfiyet Halk Partisi’nin öncelikle ayağa kaldırılması Atatürkçü, Kemalizm’e yürekten bağlı, Cumhuriyet değer ve devrimlerini özümsemiş bir lider ile ekip tarafından olasıdır; başka türlüsünü düşünmek akıl dışılıktır.

 

 

Yazımızın ana konusu Ümit Kocasakal’ın CHP’ye lider olması.

 

 

Daha doğrusu lider olduğu taktirde Cumhuriyet Halk Partisi’nin şaha kalkarak tek başına iktidar olacağı tezimdir.

 

 

Ümit Kocasakal’ı ruhsal portresi bakımından yakından tanımak için geçen yılın, yani 2015’in Kasımın’da Cumhuriyet Halk Partisine üye olduktan sonra düzenlediği basın toplantısında şu sözlerini dikkatle incelemek gerekir.

 

 

Ümit Kocasakal ”Belki benim partinin yeni bir üyesi olarak CHP ile ilgili olarak bir değerlendirme yapmam eleştirilecek, bunu farklı yerlere çekmek isteyenler olacaktır.Ancak belirtmek isterim ki, ben partinin şeklen yeni fakat Kemalist kimliğimle uzun yıllardır (Bir çok şekli üyeden daha fazla) yıllardır fikren ve ruhen doğal bir üyesi olarak bu hakkı kendimde görmekte, bunu bir görev ve sorumluluk saymaktayım.Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel mülkiyetinde ya da tekelinde olmayıp, Atatürk’ün kurduğu ve en büyük iki eserimden biri olduğunu dile getirdiği siyasal bir mirastır…Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel dünya görüşü, ideolojisi, kuruluş bildirgesinde, programında ve onurlu tarihinde açık ve belirgindir.Bu ilkelere aykırı davranmak, buna aykırı söylem, eylem ve politikalar geliştirmek düşünülemez ve kabul edilemez.Bu tam anlamıyla ”aklını yitirmek” olur.Yine Atatürk’ün kurduğu ve kuruluş değerleri ”Altıok”ta somutlaşan Cumhuriyet Halk Partisi’nde Cumhuriyet’le, Atatük’le, Altıok’la sorunu olanların yer alması ahlaken de ciddi bir sorgulamayı gerektirmektedir.Kuşkusuz ki böyle düşünmek de bir hak ve özgürlüktür, ancak bunun yeri Atatürk’ün partisi olamaz.Bu kişilerden beklenen , gerçek düşüncelerini çeşitli söylemlerle maskeleyerek, partinin gerçek sahiplerini dışlayıp tasfiye ederek Atatürk’ün partisinde siyaset yapmak değil, bunu açık ve dürüst bir biçimde ait olmaları gereken yerde yapmalarıdır.Partinin kişileri bir yerlere getirmek gibi bir görevi yoktur., aksine kişilerin partiyi doğru yöneterek layık olduğu yere getirme, yani iktidara taşıma görevi vardır.Atatürk’ün partisinde Atatürk tartışılamaz.Cumhuriyeti kurmuş partide Cumhuriyet ve onun kurucu temel ilkeleri sorgulanamaz, çeşitli yollarla esnetilip bükülemez.Ülkenin kurucu partisinde , kurucu değerlerin ifadesi olan ”Altıok” tartışılamaz, sadece güne ne şekilde uygulanabileceği konuşulabilir.”Altıok bu ülkenin varlığının ve birliğinin teminatı, ülkenin harcıdır, sorunların çözümüdür…” sözleri ile hakikati haykırmış ve tabie yerinde ise Dersimli Kemal ile etrafındaki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yalakalara haddini bildirerek önemli dersler vermiştir.

 

 

Ümit Kocasakal’ın bu ifadeleri Cumhuriyet Halk Partisi’ni Atatürk’e rağmen işgal edenlere manifesto niteliğinde açıklık, dürürstlük, cesaret ve yiğitlik ifade eden kalitededir.

 

 

Buradaki ifadeler Ümit Kocasakal CHP genel başkanı olduğu taktirde neler yapacağını hiç kıvırmadan meydan okurcasına yiğitçe söylüyor.

 

 

Bir liderde olması gereken en önemli özellik meydan okuması ve risk almasıdır.

 

 

Meydan okumayan biri asla lider olamaz.

 

 

İşte Ümit Kocasakal çok açıktan meydan okuyor, çok cesur ve yiğit çıkışlar yapıyor.

 

 

Toplum psikolojisinin bir tespitini burada ortaya koymamız gerekiyor ki, o da kitlelerin yiğit ve meydan okuyan liderlerin arkasından gitmiş olmasıdır.

 

 

Türk milletinde bu özellik diğer uluslarda çok daha yüksektir, bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün peşine takılmış ve zafere ulaşmıştır.

 

 

Kitleler dansöz gibi kıvıran ve gerçek düşüncelerini toplumla paylaşmayan liderlere güven duymaz ve arkasından gitmezler.

 

 

Lider net olacak, ne düşündüğünü halkı ile açıktan paylaşacak.

 

 

Ümit Kocasakal’ı yukarıdaki ifadelerine baktığımız zaman düşündüklerini Türk halkı ile açıkça paylaşıyor, şüphe uyandıracak şekilde hiçbir görüşünün altında boşluk bırakmıyor.

 

 

Ümit Kocasakal açıkça Kemalizm’i savunuyor, CHP’nin yolunun, partinin kuruluş ilkelerinde, tarihinde, uygulamalarında, ideolojisinde vs. olduğunu belirterek takip edeceği yolu açıkça belirtiyor.

 

 

Yani açıktan diyor ki, ben Atatürk devrimlerini tamamlayacağım ve karşı devrim hareketlerinin ocağına incir dikeceğim.

 

 

Bundan daha büyük bir hareket olabilir mi?

 

 

Atatürk’ten sonra gelen hiçbir genel başkan şimdiye kadar açıktan bu sözleri söylememişti.

 

 

Yabancı ideolojilere aldırmadan tamamen ‘’Atatürkçülük’’ü anlatıyor.

 

 

Ne ‘’Sosyal demokrat’’ım, ne de ‘’Solcu’’yum diyor; açıktan ‘’Ben Kemalist’’im diyor.

 

 

Tüm Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının bu dürüst ve yiğit çıkışın kıymetini bilmesi gerekiyor.

 

 

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’ni Ümit Kocasakal’ın belirttiği gibi işgalden kurtarması ulusal bir görevdir.

 

 

Aslında hangi partiye gönül vermiş olursa olsun tün Atatürkçü yurtsever yurttaşların Ümit Kocasakal’ın bu çağrısına kulak ve destek vermesi gerekir.

 

 

Geldiğimiz nokta itibariyle ‘’Kemalizm’’den başka hiçbir yolun bizi kurtarmayacağını derinden anlaöış bulunuyoruz.

 

 

Ümit Kocasakal gerçekten muarızlarına pervasızca meydan okuyan ve bunu karakter olarak doğal bir şekilde yapan yiğit bir kişiliğe sahiptir, analiz edebildiğim kadarıyla.

 

 

Bunu örneklendirelim.

 

 

RTE bir konuşmasında Ümit Kocasakal için ‘’Senin yaptığın hareketler eski ‘’Türkiye’’deydi, artık yeni Türkiye var.Sende bütün avukatları temsil etmiyorsun…’’ sözlerine karşılık ondan daha pervasız ve yiğit şekilde ‘’Ey Cumhurbaşkanı!Benim için iyi bir şey söylese zaten şaşırır ve kendimden şüphe ederdim.Kendisi her gün yaptığı açıklamalarla ülkeyi germeyi, toplumu parça parça bölerek kamplaştırmayı, kişileri ve kurumları hedef göstermeyi herhalde iyi bir şey zannediyor ama ülkeye büyük zarar veriyor.Anayasayı, hukuku tanımıyor.Kendisini her şeyin üzerinde görüyor ve zannediyor.Kartallar yüksekten uçar ama çakılmaları da şiddetli olur.Sanırım kendisini halen başbakan zannediyor.Birilerinin kendisine artık başbakan olmadığını, ettiği yemin ışığında tarafsız olması gereken bir CB olduğunu hatırlatmasında yarar bulunmaktadır.Kendisi aldığı yüzde 52 0yla ne kadar milleti temsil ediyorsa, ben de aldığım yüzde 67 oyla o kadar İstanbul Barosu avukatlarını temsil ediyorum…’’ yanıtını vererek açıktan yiğitçe RTE’ye meydan okumuştur.

 

 

Bakın, RTE’yi çok iyi tanıyan biri olarak onunla ilgili bir durumu açıklamak istiyorum.

 

 

RTE korkmadığı muarızlarına karşı çok sert davranır ve hakaret eden sözler sarf eder.

 

 

Ama dikkat ederseniz, Ümit Kocasakal’a yanıt verirken çok çekingen davranıyor ve hakarete tevessül etmiyor.

 

 

Bunun nedeni Ümit Kocasakal’da korku sinyali hissetmediği gibi yiğit olduğunu çok iyi bilmesidir.

 

 

İşte, Cumhuriyet Halk Partisi’ni kurtarmak ve Atatürk devrimlerini tamamlamak için Ümit Kocasakal gibi bir korkusuz ve bilge insanı Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına getirmek her yurtsever yurttaşın asli görevi olmalıdır.

 

 

Şunu iddiasız bir şekilde belirteyim ki, Ümit Kocasakal’ın lideri olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi kendi oylarını aldığı gibi merkez sağ ve milliyetçi oyları da alarak tek başına iktidar olacağı hiç sürpriz olmayacaktır.

 

 

Ümit Kocasakal tam bir ‘’Anadolu delikanlısı’’ karakterindeki yiğit bir insandır ve Anadolu insanı da böyle liderlerin arkasına takıldığını çok iyi bilmekteyiz.

 

 

RTE yiğitlik gösterilerini suni olarak yapıp kitleleri arkasına taktığına göre, yiğitliği çok doğal olarak yapan Ümit Kocasakal’ın peşine daha büyük kitleler takılacaktır…

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarından derhal kurtarılarak, asli sahiplerine, yani Atatürkçü ulusalcı yiğitlere teslim edilerek tüm emperyalist yerli işbirlikçiler bir tane bile kalmamacasına temizlenmelidir.

 

 

Bunu ancak Ümit Kocasakal gibi korkusuz bir katıksız Atatürkçü yapar.

……………….

 

Yukarıdaki Ümit Kocasakal ve CHP’nin geleceği hakkındaki düşüncelerim yaklaşık olarak iki yıl önce, yani 7 Mart 2016’da yazdığım makalenin tamamını içermektedir.Bugün geldiğimiz nokta itibariyle CHP çok sıkışmış ve yazdığım gerçekler ışığında bir yol ayrımına girmiştir.İl kongreleri yapılan CHP’nin şubat ayında kurultayı yapılacak ve genel başkan da seçilecektir.Ümit Kocasakal’ın da genel başkanlığa aday olacağı basın yoluyla kamuoyuna yansıdı.Bu nedenle aynı makalenin bugün de geçerliliğini koruduğuna inandığım için yeniden yayımladım.

 

 

Gelinen durum itbariyle CHP’yi mezhep partisi yapan Dersimli Kemal, son icraatlarıyla Büyük Atatürk’ün ‘’en önemli eserim’ dediği partisini ‘’Ermenicilik’’ partisi yaparak, Ermenici Kemal mertebesine de yükselmiştir!

 

 

Son olarak Ermenici Kemal tarafından seçtirilen-delegenin özgür iradesiyle seçilmiştir demesin kimse bana; derse minnacık zekasıyla aklımızla alay etmiş olur-İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu denilen şu karı kimdir yahu!Daha önce sosyal medyadan açıkladığı düşünceleri tam anlamıyla Türk düşmanlığı ve Ermeni dostluğu ile Kobani yani Kürtçülük aşkını açıkça ifade ediyor.Kısaca söylemek gerekirse Türk ulusuna düşman ne kadar unsur varsa onların dostu.İstismara meydan vermemek için şunu açıklamam gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Ermeni, Kürt,Rum, Yahudi, Gürcü, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Abaza, Laz vs. her ne kadar etnik kökenlere mensup insan varsa hepsi eşittir ve saygıdeğerdir ama beyinsizlerin açıktan Türk düşmanlığı ve Türk tarihi saptırması yapmaları hazmedilecek bir durum değildir.Zira böyle bir tavır deyim yerinde ise ‘’Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır.’’

 

 

Türkleri katil, Ermenileri mazlum gösteren her birey alçak ve şerefsiz canlıdır!

 

 

Bu Dersimli ve Ermenici Kemal 2015 seçimlerinde de Ermenici Selina Doğan’ı İstsanbul 1.Sıradan aday yaparak milletvekili seçtirmişti.

 

 

Şunu açıkça yazayım, Türk düşmanlarını Atatürk’ün partisine dolduran da kallavi bir Türk düşmanıdır.

 

 

Bu bağlamda Dersimli Ermenici Kemal Türk ulusunun en önemli milli güvenlik sorunudur.

 

 

Dolayısıyla CHP’nin başından demokratik usullerle kulağından tutularak indirilmelidir.

 

 

CHP delegesi için çocuklarına ve torunlarına bırakacakları şeref madalyası fırsatı doğmuştur.

 

 

Ey delege!Kafanızı iki elinizin arasına alarak iyi düşünün yiğitler, Türkiye başka bir Türk düşmanı tarafından bölünmek üzere.

 

 

Bunu defetmenin çaresi pervasız bilge delikanlı Pof.Dr.Ümit Kocasakal’ı Gazi’nin makamına oturtmaktır.

 

 

CHP’deki çok değerli Alevi delege kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum, Kılıçdaroğlu’nu başınızda tuttuğunuz sürece sittin sene geçse iktidar olamayacaksınız ve devletin makamları hep size kapalı olacaktır.Her şey de olduğu gibi siyasette de duygusallık her türlü felaketlerin kapısını aralar.

 

 

Kılıçdaroğlu mıymıntı kafası basmayan biridir, 22.Dönemde birlikte milletvekilliği yaptık, yakından tanırım.

 

 

Ümit Kocasakal, vatan haini Türk düşmanlarına haddini bildirecek, yurtseverleri ümitlendirip kanatlandıracak çapta ve kalitededir.

 

 

Türkiye’nin kurtuluşu açısından Ümit Kocasakal’a yürekten başarılar diliyorum, yolu açık olsun.

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!