Laiklik Meclisi, 3 Mart’ta ‘Laiklik Günü’nü kutlayacak!

Laiklik Meclisi, 3 Mart’ta ‘Laiklik Günü’nü kutlayacak!
2 Mart 2024 09:56

Laiklik Meclisi, 3 Mart’ı yüzüncü yılında “Laiklik Günü” olarak kutlamaya hazırlanıyor. Laiklik Meclisi, “hilafetin ve Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun çıkarıldığı 3 Mart’ı, yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlamayı kararlaştırdı.

 

 

Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu’nun çıkarıldığı 3 Mart’ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı.

 

 

Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

 

“Laiklik Meclisi, 3 Mart’ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlamaya karar verdi. Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarıldığı 3 Mart’ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlamayı kararlaştırdı.

100 yıl önce atılan bu büyük adımın, gücünü aldığı kaynak laikliktir. Çünkü laiklik, yurttaşlığın temelidir. Bu temel, daha ileri gitme hedefi, eşit ve özgür bir topluma doğru yürüme kararlılığıdır. Onurlu yaşam hakkına, uygarlık hakkına sahip çıkmaktır. Laiklik özgürlüktür. 1924’te atılan bu büyük adımın 100. yılında karşı devrim de son düzlüğüne girmiştir.

 

 

“ÜLKEMİZİN İLERİCİ BİRİKİMİ, EŞİT VE ÖZGÜR BİR GELECEĞİ LAİKLİK İLE BİRLİKTE KURACAK”

 

 

TBMM’nin ve Anayasa’nın yok sayıldığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve yeni bir Anayasa ile laikliğin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği bir tabloda bir yandan da yoksullukla çaresiz bırakılan toplumumuz, gericilikle teslim alınmak istenmektedir. Ancak, ülkemizin ilerici birikimi bu karşı devrim saldırısını dirençle püskürtecek, eşit ve özgür bir geleceği laiklik ile birlikte kuracak iradeye sahiptir.

Laiklik Meclisi bu iradeden güç alarak kurulmuş ve yoluna devam etmektedir. 3 Mart Laiklik Günü’nde hilafet ve şeriat sevdalılarına, tarikat ve cemaat boyunduruğuna, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına karşı, onurlu yaşam hakkımıza ve onun temeli olan laikliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlerici, yurtsever bütün kitle örgütlerini ve yurttaşları bu iradenin parçası olarak Laiklik Günü’nü kutlamaya davet ediyoruz. 3 Mart 2024, Pazar günü saat 14.00’da, Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası, Teoman Öztürk Salonunda buluşuyoruz.”

d20024f4-1a3f-4311-91a4-9675a9b974e6

2995cf09-37ee-4044-b7ec-886c33bb6ec5