CHP’li Gürer: Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primini devlet karşılasın!

CHP’li Gürer: Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primini devlet karşılasın!
5 Mayıs 2024 10:12

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe kadın istihdamının önemine dikkat çekti. Kadınların kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde oynadığı rol ve kadın istihdamının artırılması için tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi için hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu belirtti.

 

 

KADINLAR TARIMSAL ÜRETİMDE ÖNEMLİ ROLE SAHİP

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Küresel ölçekte, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma için temel bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, uluslararası toplumun ve devletlerin, tarımsal üretimi artırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da artmaktadır. Ayrıca, kadınların tarımsal üretimdeki rolü, tarımsal işlemlerin her aşamasında önemli bir işgücü kaynağı olarak dikkate alınmalıdır. Kadınların tarımsal üretim süreçlerine aktif katılımı, ekimden hasada ve ürün işlemeye kadar olan süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir.” dedi.

 

 

10 YILDA 614 BİN KİŞİ AZALDI

 

 

Ülkemizde istihdam edilen kadın sayısının giderek azaldığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2014 yılında tarım sektöründe 2 milyon 533 bin kadın İstihdam edilirken, bu rakam 10 yıl içinde 614 bin kişi azalarak 1 milyon 919 bin seviyesine düşmüştür. Ayrıca, 2005 yılında toplam istihdam içinde tarım sektöründe istihdam edilen kadınların oranı %48,8 iken, bu oranın 2023 yılı sonunda %18,3’e kadar gerilediği görülmektedir. Bu da kadınların tarım sektöründe istihdam edilme oranının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. Bu süreler zarfında, tarım sektöründe kadın istihdamındaki düşüş düzenli bir trend halinde devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

 

 

EN ÇOK SOSYAL GÜVENLİĞE ERİŞİMDE ZORLANIYORLAR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadınların tarımsal üretime katılımı, kırsal alanların kalkınmasını destekler ve kırsal bölgelerden kente göçü engeller. Ancak, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınlar, bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklar arasında düşük gelir seviyeleri, sosyal güvenlik eksikliği ve İş güvencesi gibi faktörler bulunmaktadır. Kadınlar, düzensiz gelir ve güvencesiz çalışma koşullan nedeniyle sosyal güvenliğe erişimde zorluk çekmekte ve benzer birçok sosyo-ekonomik engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu engellerden belki de en önemlisi sosyal güvenliğe erişimin zorluğudur.” dedi.

TARIMDA KADIN İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLMELİ

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadınların tarım sektöründe daha fazla istihdam edilmesini teşvik etmek için destekleyici politikalar ve programlar geliştirilmelidir. Bu politika ve programlar kadınların tarımsal üretime katılımını artıracak, böylece tarım sektörünün kadınlar için daha fazla fırsat sunmasını sağlayacak ve toplumun genel refahını artıracaktır. Kadın istihdamının tarım sektöründe artırılması sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için de hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal üretimle uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almasını teşvik etmek ve karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak için önemlidir.” şeklinde konuştu.

 

 

GÜRER’İN TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDUĞU KANUN TEKLİFİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 24- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılan kadınların primleri, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır?’

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürü