CHP’li Gürer: Belediyelere bozuk gıdaya el koyma yetkisi verilmeli!

CHP’li Gürer: Belediyelere bozuk gıdaya el koyma yetkisi verilmeli!
6 Mayıs 2024 09:27

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda denetim yetkilerinin belediyelerden alınıp sadece Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda yetkilendirilmesi sonucu denetimlerde yetersiz kalındığını, bu sebeple de belediyelerin tekrardan gıda denetimleri yapabilmeleri için hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu belirtti.

 

 

GIDA DENETİMLERİ ARTIRILMALI

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda denetim sayısının artırılması gerektiğini belirterek, “Gıda denetimlerinin güçlendirilmesi, gıda güvenliğini tehdit eden durumların ortadan kaldırılması ve ilgili kişilere caydırıcılık sağlanması, toplum sağlığı ve refahı için son derece önemlidir. Bu bağlamda, gıda denetimlerinin etkinliğim artırmak için alınması gereken tedbirlerin artırılması gerekmektedir.” dedi.

 

 

BELEDİYELER TEKRAR GIDA DENETİMİ YAPMALI

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıda denetimlerinin etkinliğini artırmak için, Tarım ve Orman Bakanlığımın yanı sıra yerel belediyelerin de denetim yapabilme yetkisine sahip olması gerekmektedir. Bu, denetimlerin kapsamının genişletilmesi ve daha fazla kaynak ve personel desteğiyle desteklenmesi anlamına gelmektedir. Belediyelerin denetim yapma yetkisinin geri verilmesi, denetim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak ve daha geniş bir coğrafi alanda etkili denetimlerin yapılmasını mümkün olacaktır.” şeklinde konuştu.

 

 

BELEDİYELER GIDA GÜVENLİĞİ SORUNLARINA HIZLI VE ETKİN BİR ŞEKİLDE YANIT VEREBİLİR

 

 

Belediyelerin gıda denetim sürecine dahil edilmesinin birçok yönden faydalı olacağını belirten Gürer, “Belediyelerin denetim sürecine dahil edilmesi, bir dizi önemli fayda sağlayabilir. Örneğin, belediyeler yerel düzeyde gıda üretimi, dağıtımı ve tüketimi hakkında geniş bir bilgi ağına sahiptirler. Bu bilgi ve deneyim, yerel yönetimlerin gıda denetimi süreçlerine katılmasını ve etkin bir şekilde uygulamasını mümkün kılacaktır. Ayrıca, belediyeler gıda güvenliği sorunlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebilirler. Yerel düzeydeki birimler, hızla harekete geçerek potansiyel riskleri belirleyebilir, sorunları çözebilir ve tüketicilerin sağlığını koruyabilirler. Merkezi denetim modelleri genellikle bu kadar hızlı bir tepki verme yeteneğine sahip değildir. Belediyelerin gıda denetimlerine dahil edilmesi, denetimlerin daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Yerel düzeydeki birimler, daha yakından takip edebilir ve gıda işletmelerinin uygun standartlara uyup uymadığım daha etkili bir şekilde değerlendirebilirler. Bu durum, gıda güvenliği standartlarının daha sıkı bir şekilde korunmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.