CHP’li Ertuğrul, Karadeniz Ereğli’deki özel eğitim kampüsünü sordu: Şaibeler var!

CHP’li Ertuğrul, Karadeniz Ereğli’deki özel eğitim kampüsünü sordu: Şaibeler var!
19 Nisan 2024 13:29

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem ERTUĞRUL, Kdz. Ereğli Lokomotif Bakım ve Onarım tarihi binasının yıkılarak yerine Özel Eğitim Kampüsü inşaatı yapılmasını TBMM gündemine taşıdı. CHP’li ERTUĞRUL, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemi ile Meclis Başkanlığı’na soru önergeleri verdi.

 

 
Kdz. Ereğli Lokomotif Bakım ve Onarım tarihi binasının, endüstriyel miras niteliğinde olduğunu vurgulayan ERTUĞRUL, önergelerinde şunları ifade etti;

 

 

“Kampüsün yapıldığı alanda şaibeler mevcut. Müze olacağı ilan edilip ardından koruma kurulu kararı kaldırılan tarihi Devlet Demiryolları binası yıkılarak inşaata uygun hale getirildikten sonra bu kampüs projesi yapılıyor. Devlet Demiryolları Lokomotif Bakım ve Onarım tarihi binası, taş kömürünün merkezi olan Zonguldak’ta “endüstri mirası” niteliğini taşıyan ve kültür varlığı olarak tescil edilerek korunması gereken çok sayıda yapıdan biri olma özelliğine sahipti. Aynı zamanda, 15 kilometre uzunluğunda, maden çalışanlarının ulaşımını ve kömürün iletimini sağlamak amacıyla kurulmuş ve 2009 yılına kadar kullanımı sürmüş Kdz. Ereğli – Armutçuk demir yolu hattının ayakta kalan tek mirasıydı. Bu yapı kömür, çelik ve demiryollarını tanıtan müze binası olarak hizmete geçeceği belirtilmesinden kısa bir süre sonra yıkılmıştır. Kdz. Ereğli’de eğitim alanı olarak tahsis edilebilecek pek çok alan varken, endüstriyel miras niteliğindeki bu taşınmazın eğitim alanına dönüştürülmek üzere yıkılmış olması, kent hafızasında geri dönülemez bir hasar bırakmıştır. Yıkım aşamasında yükselen “yapmayın, engelliler kampüsünü başka alana yapın” seslerine sessiz kalınmıştı. İhaleyi de iktidar partisinin eski Zonguldak İl Başkan Yardımcısı’na ait bir inşaat şirketi alıyor. Konuyla ilgili hala dava süreci de devam etmekte. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız.

 
Konunun bir diğer yönü daha var. Kdz. Ereğli ilçemizde ilk duyurusu Ağustos 2022’de yapılan 30 Derslikli Özel Eğitim Kampüsü projesi dışında Tokat’ta da daha önce böyle bir proje hayata geçirilmiştir. Kdz. Ereğli’deki proje de Türkiye’de ikinci olmasıyla anılmaktadır. Bu projeler, Türkiye’de uygulama anlamında ilk ve tek olma özelliği taşıyan, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştıracak özel eğitim statüsündeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, uygulamalı meslek lisesi ile aileler için etkinlik alanları bulunan özel eğitim okulları entegre kampüsü olarak duyurulmuştur. Mevcut okullarımızda makul uyumlaştırma çerçevesinde eğitim veren özel eğitim alt sınıfları bulunmasına rağmen, bu sınıfları iyileştirmek yerine özel eğitime gereksinim duyan bireylerimizi toplum dışına itip onları ayrıştıracak bir proje gündeme getirilmiştir. Özel gereksinimli bireylerimiz yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız ilk ve orta öğretime diğer bireylerle eşit olarak erişebilmelidir. Onların ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır. Özel gereksinimli bireylerimizin genel eğitimden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için genel eğitim sistemi içinde ihtiyaç duydukları desteği almaları sağlanmalıdır. Tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına ilişkin sözleşmede de bu hususa yer verilmiştir. Özel gereksinimli bireylerimize gereksinim duydukları eğitim en iyi ve en uygun şekilde verilmeli ancak bu onları yaşadıkları toplumun dışına iterek yapılmamalıdır. Kdz. Ereğli ilçemizdeki Özel Eğitim Kampüsü projesi ile özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın ve onların ailelerinin toplum dışına itilmelerinin önü açılmış olacaktır.

 
Bu çerçevede önergesinde şu sorulara yer verdi:

 
1) Türkiye’de özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk sayısı kaçtır ve bunların kaçı özel gereksinimleri ile örtüşecek şekilde eğitim almaktadır?
2) Türkiye’de özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bölgesel dağılımı nasıldır?
3) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için yeterli sayıda öğretmen, rehberlik uzmanı, psikolojik danışman ve yardımcı hizmet personeli kadrosu var mıdır? Kamuda bu branşlarda çalışan personelin sayısı kaçtır?
4) Özel eğitim sınıflarında bu eğitimi veren öğretmenlere hangi periyodlarla eğitim verilmektedir?
5) Kdz. Ereğli ilçemizde özel eğitim kampüsü yapılması kararı hangi ihtiyaç üzerine alınmıştır?
6) Kdz. Ereğli ilçemizde özel eğitim kampüsü yapılması planlanırken özel gereksinimli çocuklarımız ve ailelerinin görüşleri alınmış mıdır?
7) Kdz. Ereğli ilçemizde özel eğitim kampüsü yapılması planlanırken üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenlerden bilimsel görüş alınmış mıdır?
8) Kampüsün faaliyete geçmesi halinde, hali hazırda kaynaştırma eğitimi kapsamında öğrenimlerini devlet okulları bünyesindeki özel alt sınıflarında sürdüren özel gereksinimli bireylerimizle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulacaktır?
9) Kampüsün faaliyete geçmesi durumunda hangi engel grupları bu kampüste eğitim görecektir?
10) Kampüsün faaliyete geçmesi durumunda bu kampüste eğitim alacak öğrenciler hangi kriterlere göre belirlenecektir?
11) Kampüsün faaliyete geçmesi durumunda kampüste görev yapacak eğitimciler hangi kriterlere göre seçilecek ve atanacaktır?
12) Kdz. Ereğli ilçemizde yapımına başlanan özel eğitim kampüs alanının ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?
13) Kdz. Ereğli ilçemizde yapımı devam eden özel eğitim kampüs alanının bulunduğu arazi ile ilgili herhangi bir dava süreci devam etmekte midir?
14) Kdz. Ereğli ilçemizde yapımı devam eden özel eğitim kampüs alanının, “Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescilli olan Devlet Demir Yolları Lokomotif Bakım ve Onarım tarihi binasının bulunduğu alan olduğu bilgisi doğru mudur?
15) Doğru ise, Özel eğitim kampüs alanı olarak endüstriyel miras niteliği bulunan bu alanın özellikle seçilmesinin nedeni nedir?
16) Kdz. Ereğli ilçemizde yapımı devam eden özel eğitim kampüs alanının, “Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescilli olan Devlet Demir Yolları Lokomotif Bakım ve Onarım tarihi binasının bulunduğu alan olduğu bilgisi doğru ise, bu tescil hangi kurumun başvurusu üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından kaldırılmıştır?
17) Tarihi binanın koruma tescil kararı hangi nedenlerle kaldırılmıştır?
18) Kdz. Ereğli’de yapımı devam eden Özel Eğitim Kampüsü’nün yapım ihalesini hangi şirket almıştır? Bu şirketin son 10 yılda İl Özel İdaresi’nden aldığı ihale sayısı kaçtır?