CHP’li Bulut: Sağlık sistemi tehlikede!

CHP’li Bulut: Sağlık sistemi tehlikede!
6 Temmuz 2023 08:36

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hekimlerin yurt dışına göç etmesindeki rekor artışı Meclis gündemine taşıdı. Bu yılın ilk altı ayında toplam 1361 hekimin yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldığını kaydeden Bulut, “Uzun süre eğitim alan, alanında deneyimli hekimlerin yurt dışına göçündeki rekor kıran artışlar, sağlık hizmetlerinin niteliğine de sekte vuruyor” dedi.
ANKARA///
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hekimlerin yurt dışına göç etmesindeki rekor artışı Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına, Meclis Araştırma Önergesi veren Bulut, AKP’nin 2004 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uyguladığı politikalarla sağlığı Anayasal bir hak olmaktan çıkararak, ticari bir alan haline getirdiğini belirtti.
HEKİMLER, KÖR ŞİDDETİN HEDEFİ OLDU
“Hastaneleri şirket, hastaları müşteri” olarak gören bu yeni sistemle birlikte sağlık alanında bir çöküş yaşandığını ifade eden Bulut, “Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık alanında nitelik kaybının yanı sıra hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarındaki güvencesizliği artırmıştır. Haksız performans uygulaması, iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığına rağmen, özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşılanmayan, düşük ücretlere mahkûm edilen, ‘hakları ödenemez’ denilen, hayat taşıyan hekimler kör bir şiddetin hedefi olmuştur” dedi.

 
80’DEN FAZLA ŞİDDET VAKASI YAŞANIYOR
Hekimlik mesleğinin, iktidar ve sözcüleri tarafından itibarsızlaştırılmasıyla hastalar, hekimler ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

 
“Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşanmakta, hekimlerin yüzde 84’ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğramakta ve bunun sadece yarısını bildirmekte, dolayısıyla gerçek oranların çok daha yüksek olduğu belirtilmektedir.
Haklı talepleri iktidar tarafından karşılanmayan, “giderlerse gitsinler” denilen, şiddetin hedefi olan hekimler çareyi ülkeyi terk etmekte, yurt dışında çalışmakta bulmaktadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerle kıyaslandığında, ücret düzeyleri ve çalışma koşulları açısından büyük farklar göstermektedir. Bu nedenle, birçok hekim yüksek maaş ve daha iyi çalışma şartları sunan ülkelere yönelmektedir.

 
1361 HEKİM İYİ HAL BELGESİ ALDI
Bu yılın ilk altı ayında toplam 1361 hekimin, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gidecekleri ülkelere sunmak üzere ‘iyi hal belgesi’ talep etmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır. Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğini işaret etmektedir.

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİNE SEKTE VURUYOR
2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuşken, 2013’de 90, 2014’de 118, 2016’da 245, 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim iyi hal belgesi istemiştir. Geçen yıl belge için başvuran 2 bin 685 hekimin 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdir. Uzun süre eğitim alan, alanında deneyimli hekimlerin yurt dışına göçündeki rekor kıran artışlar, sağlık hizmetlerinin niteliğine de sekte vurmaktadır. Nitelikli hekimlerin azalması sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden olacak, halk sağlığı olumsuz etkilenecektir.”

 
MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMALI
CHP’li Bulut, iş yoğunluğu, mobbing ve çalışma koşullarının ağırlığı, özlük ve ekonomik haklarının yetersizliği nedeniyle çalışmak için yurt dışına göç etmek zorunda kalan hekimlerin sorunlarının araştırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, yıldan yıla dramatik bir şekilde artan hekim göçünün sağlık sistemine etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.