AYM’den ‘yasak alan’ iptali

AYM’den ‘yasak alan’ iptali
13 Mart 2024 08:34

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 63 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nden toplamda beş kararın iptaline hükmetti. AYM kararında 16. maddenin “yasak alan içinde kaldığı” ifade edildi.

 

 

Anayasa Mahkemesi (AYM), kararlarıyla başkanlık sistemine geçişin ne kadar hukuksuz işlemlerle yapıldığını ortaya koydu. Geçen günlerde iki kararnamedeki bazı maddeleri iptal etmesinin ardından dün de 63 Sayılı kararnamenin birçok maddesinin iptaline hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 104. maddesini hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yapılabilecek düzenlemelerin sınırlandırıldığına dikkat çekti. Kararında kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda kararname çıkarılamayacağı ifade edildi. Başkanlık Sistemi’ne geçişten sonra yayımlanan “Suç Mağdurlarının Desteklenmesi”ne dair kararnamenin beş maddesini iptal eden AYM, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan bu konularda düzenleme yapılmasının “Anayasa gereği mümkün olmadığına” hükmetti.

 

YASAK ALANDA KALDI

 

Yüksek Mahkeme, kararnamenin “Kararname kapsamında yer alan hizmetlerin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar ile müdürlüklerin yetki alanı, denetimi, adli destek görevlilerinin çalışma ve usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenmesi”ni içerek 16. Maddesinin iptaline hükmetti. AYM, kararın Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “düzenlenemeyecek yasak alan içinde kaldığı” ifade edildi.

 

İPTAL KARARLARI

 

AYM tarafından 63 Sayılı kararnamedeki iptal edilen maddelerin bazılar şu şekilde:

• Adli görüşme odalarında yapılan tüm iş ve işlemler görüşme yapılan kişinin örselenmesini engelleyecek şekilde ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilir. Çocuklarla ilgili iş ve işlemlerde çocuğun yüksek yararı ilkesi dikkate alınır.

• Cinsel suç mağdurlarına yönelik adli ve tıbbi işlemlerin tek seferde yapılması için merkez kurulmasına” ilişkin kararda, merkezlerin “üniversiteler tarafından da kurulabilmesi”.

• “Merkezlerin kurulmasına, işleyişine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenmesi.