Aile hekimlerinin prim zaferi

Aile hekimlerinin prim zaferi
29 Mayıs 2015 10:44

Sağlık Bakanlığı, Danıştay kararı sonrası 2010 yılından beri aile hekimleri tarafından tamamı ödenen ‘zorunlu mali sorumluluk sigortası’ primlerinin yarısını karşılayacağını duyurdu. Hekimler 6 ay içinde başvurarak ödedikleri sigorta primlerinin yarısını alabilecek.

 

 

Sağlık Bakanlığı 2010 yılında Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayınlayarak aile hekimleri sigorta primi ödemesinde yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre sigorta priminin tamamı aile hekimleri tarafından karşılanacaktı. Bu duruma itiraz eden Türk Tabipler Birliği düzenlemenin iptal edilmesi için dava açtı.

 

 

DANIŞTAY DÜZENLEMEYİ HUKUKA AYKIRI BULDU

 

 

Danıştay 15. Dairesi’nde görülen davada, primlerinin tamamını aile hekimleri tarafından ödeneceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulundu. Primlerle ilgili bölüm mahkeme tarafından iptal edildi. Aile hekimleri arasında sigorta primleri açısından bir ayrıma gidilemeyeceğini, düzenlemenin hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilen mahkeme, iptal kararında primlerin yarısının hekimler tarafından diğer yarısının ise hekimlerin bağlı olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.

 

 

PRİMLERİN YARISI İADE EDİLECEK

 

 

Türk Tabipler Birliği’nin davayı kazanması üzerine Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs’ta Resmi Gazete ‘de yayınladığı bir düzenleme ile aile hekimleri için verilen sigorta priminin yarısının bakanlık tarafından karşılanacağını bildirdi. Düzenlemeye göre 2010-2015 yılları arasında aile hekimleri tarafından karşılanan sigorta priminin yarısı 6 ay içinde hekimlere iade edilecek. Yeni düzenleme ile binlerce hekimin yaşadığı mağduriyetin giderildiğini söyleyen Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Fethi Bozçalı sözlerine şu şekilde devam etti: “2010 yılında getirilen uygulama haksız bir uygulamaydı. Ancak tüm itirazlarımıza rağmen bu haksız tutum değiştirilmedi. Biz de konuyu yargıya taşıdık. Neticede davayı kazandık. Fazla ödediğimiz primlerin geri alınması için bizzat davacı oldum. Nihayetinde bakanlık yeni bir düzenleme ile primlerin yarısının karşılanacağını ve geçmişte fazladan ödediğimiz primlerin iade edileceğini bildirdi. Hekim arkadaşlarımız 6 ay içinde prim makbuzlarını halk sağlığı müdürlüklerine teslim ederek geçmişte ödedikleri fazla primleri geri alabilecek.”

 

 

Kaynak: Radikal / İdris Emen