82 Anayasası'nın gerçek oy oranı % 91.37 değil, % 23.26'dır

82 Anayasası'nın gerçek oy oranı % 91.37 değil, % 23.26'dır
29 Kasım 2012 11:03

Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanlığı… Kamutay Başkanı'nın, Kamutay Başkanlığı… Başbakan'ın, Başbakanlık… Bakanların, Bakanlık… Anamuhalefetin, anamuhalefet… Muhalefetin, muhalefet… Siyasi parti genel başkanlarının, siyasi parti genel başkanlığı… Siyasi parti yöneticilerinin, siyasi parti yöneticiliği vb yaptığını sananlar yanılgı içindedirler. 
Baki KARAKOL H&H YORUM

 
Bunlar ve daha saymadıklarım, işbirliği içinde oldukları, insan emeği ve insan kanı emen karanlıkların efendileri emperyalistlerin, çıkarlarına yönelik istemlerini ve yönlendirmelerini yaşama geçirmekten başka bir şey yapmazlar, yapmıyorlar…
 
Amacım… Bu konuda zamanınızı çokça almak değildir; emperyalistlerin, çıkarlarına dayalı senaryonun 12 Eylül 1980'de ülkemizde, askeri darbeyle yaşama geçirilmesinden hesap sorulmasındaki hukuki sürecin “kandırmak”tan başka bir şey olmadığını vurgulamaktır.
….
 
Kenan Evren'in başı çektiği cuntanın gerçekleştirdiği “Faşist 12 Eylül askeri darbe”den “hesap” yargı yoluyla böyle mi sorulur?!
 
İktidarın, “Generalim” diyerek sarıldığı, koruyup kolladığı generallerin, 12 Eylül öncesi koşullarından, 12 Eylül'ün yapılmasından ve 12 Eylül'ün sonrasından hiç mi “katkı”ları, “pay”ları” yok?!. Sivil siyasi kadrolar, sütten çıkmış ak kaşıklar mı?!.
 
Yaşayan iki yaşlı general bulmuşlar, “12 Eylül”ü yargılayacaklarmış, yargılatacaklarmış!..  
 
Gülerim!.. Gülmekle kalmaz, kahkahalar atarım ve derim ki: 12 Eylül'ün bu biçimde yargılanmasından çıksa çıksa “12 Eylül'ün ve 12 Eylülcülerin 'aklanması' çıkar!
 
Evet evet!.. 12 Eylül'ün bu biçim ve bu içerikte hukuki süreçten geçmesi, geçirilmesi, 12 Eylül'ü, 12 Eylülcüleri “aklayacak”tır!
 
12 Eylül'ün ve 12 Eylülcülerin “aklanması” emperyalistlerin işine yarar?!. ….
 
12 Eylül ve 12 Eylülcüler gerçekten “yargılansın” istenseydi… En başta, 12 Eylül askeri darbenin 1 numarası Kenan Evren'in, yargılanırken dahi, hizmetkârı olduğu “emperyalistleri savunması”nın önü kesilirdi… Kenan Evren ve arkadaşlarının “rütbe”leri alınırdı… Kenan Evren'in, 12 Eylül Anayasası sonuçlarıyla Cumhurbaşkanı seçilmesi, kabul edilip ilan edilmesi iptal edilirdi…
 
Kenan Evren'in ifadelerine dikkatle bakılırsa… Kenan Evren, kendini değil, hizmetlerinde “kusur” işlememeye özen gösterdiği emperyalistleri savunduğu, onları aklamaya ve onların aklanmasına çalıştığı görülecektir.
 
Kenan Evren hala, 1982 Anayasası'ndan aldığı güce, o anayasanın halktan yüzde 92 oy almasına, kendisinin de aynı orandaki oyla 7'inci Cumhurbaşkanı seçilmesine güveniyor, şu sözlerle meydan okuyor:
 
“Biz, ihtilal yaptık, ihtilale teşebbüs etmedik. Herkesin ihtilal ile ihtilale teşebbüsün aynı şey olmadığını bilmesi gerekir. Darbenin yapılış nedeni Türk milletine bildiriyle açıklandı. Ülke o günkü olaylara layık değildi. Yaptıklarımız suç değildir. Aynı ortam olsa yine aynısını yapardık. Ben 12 Eylül'ün hesabını millete verdim. Pişman değilim. Ben burada sanık değilim, mahkemeye yardımcı olmak için buradayım. Sorulara yanıt vermeyeceğim. Beni tarih yargılar. İhtilallerin sebebi siyasetçilerin beceriksizliğidir.”

 
Evren, kendi veya emperyalist penceresinden doğruları söylüyor. Ama… Türk halkının ve evrensel hukukun penceresinden baktığımızda, Evren'in, tek sözcükle “saçmaladığı” gerçeği ile karşılaşırız.
….
 
Darbeye alt yapı olan 12 Eylül öncesi kanlı olaylar kimin ürünü?!
 
Yargı sürecinde, 12 Eylül öncesinin gündeme gelmeyeceği, getirilmeyeceği öngörüsündeyim. Çünkü… 12 Eylül öncesinin gündeme gelmesi, emperyalistlerin, yerel işbirlikçileriyle birlikte “deşifre” olması demektir.
 
Böyle bir şeye izin verilmeyecek!.. Verilmeyeceğini de Kenan Evren “Yaptıklarımız suç değildir… Pişman değilim… Ben burada sanık değilim, mahkemeye yardımcı olmak için buradayım… Sorulara yanıt vermeyeceğim…”  diyerek belgeliyor.
….
 
12 Eylül öncesinde de, 12 Eylül sonrasında da halkına, insanlığa, insan haklarına zulüm yapan, yaptıran… O zulmü, hazırlattığı 82 Anayasası'yla 2012, 2013, 2014, 2015 süreçlerine kadar yayan darbeci başı faşist General Kenan Evren, “Ben 12 Eylül'ün hesabını millete verdim” tümcesiyle yalan da söylüyor.
 
Evren, tümcesiyle, hazırlattığı 82 Anayasası'nın, 18 Ekim 1982'de yapılan oylamada, halktan, yüzde 8.63 (1 milyon 626 bin 431) “ret oyu”na karşın, yüzde 91.37 (17 milyon 215 bin 559) “kabul oyu” almasını “kast” ediyor.
 
Bu oylama süreci bile başlı başına bir yargılamayı gerekli ve zorunlu kılıyor.  
 
Evren'in, anayasa oylama sonucuyla Cumhurbaşkanı seçilmesini eşleştirmesi de yargı sürecinin kaçınılmazlığını işaretliyor. Ama… Hiç biri olmayacak!..
….
 
Kenan Evren'in yalan söylediğini, “82 Anayasası'nın gerçek oy oranı”nı, 6 Kasım 1983'deki genel seçimlerin sonuçlarına bakarak görebiliriz.
 
Evren ve cuntasının desteklediği, seçimlerden birinci parti çıkması, iktidar olması için çalıştığı emekli Orgeneral Turgut Sunalp'ın genel başkanlığındaki “horoz” amblemli Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) yüzde 23.26'yla 4 milyon, 36 bin 970 oy alıyor.
 
Cuntanın bütün gücü budur. Yüzde 91.37 ilan edilen 82 Anayasası'nın gerçek oyu da budur. Yani… Yüzde 23.26'dır!
 
Kenan Evren ve cuntasının baskısıyla, “Aman bunlar geldikleri gibi gitsinler” diye, halk… 18 Ekim 1982 günü 82 Anayasası'na yüzde 91.37 oy verirken… 6 Kasım 1983'deki genel seçimlerinde, Kenan Evren ve cuntasının seçimlere girmesine yasak getirmek istediği, ancak emperyalist ABD'lilerin baskılarıyla yasaktan kurtulan, Turgut Özal'ın genel başkanlığındaki Anavatan Partisi'ne (ANAP'a) yüzde 45.14 (7 milyon 833 bin 148) oy veriyor, ANAP'ı birinci; İsmet İnönü'nün Özel Kalem Müdürlerinden Necdet Calp'ın genel başkanlığındaki Halkçı Parti'ye (HP'ye) yüzde 30.46 (5 milyon 285 bin 804) oy veriyor, HP'yi ikinci parti yapıyor.
 
Halk neden cuntanın partisi MDP'yi 3'ünclüğe gömüyor ve bu gömüsüyle  nasıl bir ileti vermek peşindedir?!. Söyleyeyim: 6 Kasım 1983 genel seçim sonuçları halk iradesini, 18 Ekim 1982 Anayasası oylaması baskıyı, korkuyu ve cuntanın iradesini gösteriyor.
 
Başka bir değişle: 6 Kasım 1983 genel seçim sonuçları, 18 Ekim 1982 günü oylanan 82 Anayasası'nın yüzde 91.37 oyunun gerçek olmadığını kanıtlıyor. Bu da şu demektir: 1982 Anayasası'nın gerçek oyu yüzde 91.37 değildir, yüzde 23.26'dır! Bu sonuca göre… 82 Anayasası, halktan onay almamıştır! Halk, cunta başı Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığını kabul etmemiştir! Yani… 82 Anayasası ve Evren'in Cumhurbaşkanlığı “yok hükmünde”dir!
 
Darbe içinde “darbe” yapılmıştır! Hukuk sürecinden geçecek mi, geçirilecek mi?! Darbenin ayrıntıları gün ışığına çıkartılacak mı?!
 
Yargı, “sınav”dan geçiyor!.. Umutsuzluğumdan ötürü üzgünüm!..
 
[email protected]


Yazarın Son Yazıları:
Molla Kasım
Başbakan diyor ama lafla 'sağlıklı millet inşa edilmez'
Birand, hastalığın mı, ihmalin mi, gündemin mi kurbanı?