‘356 bin 683 çiftçi tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullandı’

‘356 bin 683 çiftçi tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullandı’
12 Mayıs 2022 11:08

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçi sayısının 356 bin 683, kredi kullanıp takibe düşen çiftçi sayısının ise binde 2 olduğunu açıkladı.

 

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ürünü değer bulmayan ve tarım kredi kooperatiflerinden çektiği kredileri ödeyemeyen çiftçilerin mağduriyetini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

 

 

Gürer, önergesinde, “Tarım ve kredi kooperatifinden kredi kullanan çiftçi sayısı kaçtır? Son bir yılda süresi geldiğinde ödemeyip faize düşen kişi sayısı kaçtır? İcra işlemi yapılan kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ortak sayısı 356 bin 683 olduğunu açıkladı.

Bakan Nebati 2021 yılında takibe alınan ortak sayısının ise yaklaşık olarak binde 2 olduğunu belirtti.

 

 

TKK ortaklarının tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının yürürlüğe konulan Kanun ve/veya Kararnamelerle Kuruma verilen görevler doğrultusunda yapıldığını belirten Nebati, “ Kooperatiflere vadesi geçen borçlarını ödeme istek ve gayreti içerisinde olan ortaklara, borçlarını ödeyebilmelerini teminen kanun ve kararnamelerin yanı sıra kurumsal ödeme kolaylıkları da sağlanmaktadır” dedi.

 

 

Kurumsal Ödeme Kolaylığı kapsamında, Kooperatiflere 31.12.2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortakların, borçlarını tek seferde ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceğini anımsatan Bakan Nebati, “Borcunu tek seferde ödeyemeyen ortaklar ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanından 30.09.2022 tarihine kadar faydalanabileceklerdir” açıklamasında bulundu.

 

 

Bakan Nebati, “7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanmış olup Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması şartı ile defaten veya ödeme günü itibariyle hesaplanan borcunun asgari yüzde 30’unu 31.11.2021 tarihine kadar ödeyen ortaklara toplam 3 eşit taksitle borçlarım yapılandırma imkanı sağlanmıştır” dedi.

 

 

Bakan Nebati, kooperatif ortaklarının kooperatiflerden kullanmış oldukları düşük faizli tarım kredilerin, krediye konu ürünlerin 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde vadesi henüz gelmemiş olanlar ve vadesi bir yıl içinde dolacak olan kredilerin vadesinden itibaren bir yıl süreyle ertelenebileceğini de anımsattı.

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Tarım Kredi Kooperatifi 12 Nisan 2005 tarihli yürürlüğe giren 5330 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılması hakkındaki 553 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilmesi ile Kurumun yasal düzenlemesine son hali verilldi. Bu düzenlemeler ile Çiftçimize uygun şartlarda tarımsal kredi temin edilebilmesi,Çiftçilerimize ucuz akaryakıt temin edilebilmesi gibi aventajlardan söz edilse de Kooperatif bu yönde çiftçiyi mutlu etmedi.Hatta denetim kurulunda temsilciliği sona eren T.C Ziraat Bankası Kooperatifi bir çiftçi kuruluşu olarak görmeyerek ticari işletmelere uygulanan faiz ile kredi vermesi daha çok faizin çiftçiden alınmasının yolunu açtı. Tarım Kredi Kooperatifi de ortaklarına çiftçilere uygulanan faiz dışında kaynak kullanım bedeli alarak dolaylı faiz ile çiftçi belini büktü.Tarım Kredi mağdurları oluştu. Yem ve gübre gibi çiftçi ihtiyaçları da yeterli stok olmadığından karşılanmaması çiftçiyi daha da sıkıntılı duruma ermesine neden oldu.Tarım Kredi Kooperatifi asli işlevi çiftçi ihtiyaçlarını en uygun biçimde temin iken ticari işletme gibi davranması çiftçiyi mağdur etti “ diye konuştu.