Tıbbi konularda fetva verecekler: Biyofıkıh

Tıbbi konularda fetva verecekler: Biyofıkıh
19 Aralık 2019 12:42

Sağlık Bakanlığı reçetelere hacamat, sülük ve kupa gibi bilim dışı uygulamalar eklerken, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Tıbbi konularda nasıl fetva vereceğini tartıştığı sempozyum düzenliyor.

 

 

soL’da yer alan habere göre; teknolojinin gelişmesi ile ahlakın bozulacağını savunan sempozyum toplayıcıları, fetva vermekte zorlanmayı aşmak için halk sağlığı açısından geri durumda olan ve sürekli çocuk ölümlerinin yaşandığı Endenozya’yı örnek veriyor. Genetik Mühendislik, biyomedikal gibi alanların sorgulandığı sempozyumun başlıkları şu şekilde:

 • Genetik Mühendislik ve Teknolojinin Sorgulanması Ebrahim Moosa
 • Tıbbi Konularda Fetva Usulü
 • Tıbbi Meselelerle İlgili Fetvalara Analitik Bir Yaklașım- Din İșleri Yüksek Kurulu Örneği
 • İran’da Biyomedikal Meselelerin Gerekçelendirilmesi: Dini Bir Hükûmet Tecrübesi
 • Temel Fıkhi Kavramların Medikal Meselelerde
 • Fetva Verme Süreçlerindeki Konumu: Endonezya Tecrübesi
 • Yardımcı Üreme Tekniklerine Yönelik Fetvaların Temelindeki İslam Ahlakı İlkeleri
 • Tıbbi Meselelerde Fikir Geliștirme Süreci- İslami Perspektiften Medikal Hatalar
 • Biyofıkıh Biyoetiğe İkame Edilebilir mi?
 • Biyofıkıh Metodolojisi: Delile Dayalı Tıp ve Delile Dayalı Fıkıh Matriksi
 • Batıda ve İslam Dünyasında Biyoetik Sorunların Anlașılmasında ve Değerlendirilmesinde İnsan Anlayıșının Önemi: Beyin Ölümü Örneği

“Fetva vermenin zorluklarını ilk toplantıda aşamadık, ikinciyi düzenliyoruz”

İSAM’ın tanıtım broşüründe şu ifadeler yer alıyor:

İlkini 05.06.2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” başlıklı toplantımızda karmaşık tıbbi meselelere İslami cevaplar verilirken, karar noktasına kadar hangi aşamalardan geçildiği veya geçilmesi gerektiğini tartışmak istedik. Tıp mensuplarının bile teknolojik yapılarını anlamakta zorlandığı konuları, tıp alanı dışındaki insanların anlayıp karar vermesi mümkün müdür? Sonuçlarına bakarak değerlendirmek yeterli midir? Bir çok soru sorulabilir. Açıkça bellidir ki, anlamak ve karar vermek çok zordur.

İlk toplantıda bu zorlukları aşmak için tartışmalar yaptık ancak fark ettik ki, tatmin edici bir yere varamadık bu yüzden bu toplantının ikincisini düzenlemeyi gerekli gördük .Neticeten, düşünüyoruz ki, İslam âlimleri tıbbi konularda karar verirken durumun zorluğunu, hassasiyetini ve yakın gelecekte olabilecekleri anlamalarının yanında bir metodoloji üzerinde düşünmelidirler. İkinci toplantımız belki de devam edecek yeni toplantılar ile bu konuyu ele almaya devam ediyoruz.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar