OSGB! OSGB NEDİR? NE İŞ YAPAR?

OSGB! OSGB NEDİR? NE İŞ YAPAR?
15 Ekim 2019 15:33

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uygulamak üzere yetkilendirilen işletmelere OSGB denir. Bünyelerindeki iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerin de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar. OSGB firmaları bünyelerinde bulunan firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermekle kalmaz aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak amacıyla firmalara eğitim verir.

 

OSGB HİZMETİ NEDİR? OSGB HİZMETİ NELERDİR?

OSGB uygulamalarıyla birlikte işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma alanı yapılandırmak öncelikle edinilmiş görevlerdendir. Bu nedenle OSGB firmaları aşağıda belirtilen görevleri icra etmektedir;

OSGB Görevleri

 • İşyerinde sağlık ve emniyet risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı ziyareti konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onaylamasına sunulmasından,
 • İşletme çalışanlarının güvenlik ve sağlık gözetiminden sorumludur.
 • İşletmede yangın, iş kazası, doğal afet gibi acil durum ve acil müdahale gerektiren olayların belirlenmesi, bu gibi durumlarda acil durum planlarının hazırlanması ve gereken kurumlarla işbirliğinin sağlanması kısacası acil durum eylem planları ve prosedürlerin uygulanması
 • Acil servislerin oluşturulması ve bu ekibin eğitimi
 • Uyarıcı ve hatırlatma işaret ve levhalarının belirlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun tüzüğünün oluşturulması
 • İş listesinde kullanılacak koruyucu ekipmanın belirlenmesi
 • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 • İş sağlığı ve güvenliği işyeri danışmanlığı
 • Düzenli saha ve ofis ziyaretleri

 

NEDEN OSGB FİRMALARIYLA ÇALIŞILMALI

 • İşletmeler OSGB uygulamalarıyla İSG mevzuatı gerekliliklerinde mutlaka destek alırlar ve bu konuda yalnız kalmazlar.
 • OSGB firmalarında konulara hakim uzmanlar görevlendirilir. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgi tüm önlemler önceden alınır. Ve alakalı rapor,görüş üst yönetimie onaylı defterle düzenli olarak OSGB tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından yapılan ziyaretler yoluyla bildirilir.
 • İşletme sahipleri OSGB firmalarından hizmet alarak aslında tehlikelerden doğabilecek maddi kaybından önüne geçmiş olacaklardır.

 

 • OSGB firmalarıyla çalışmanın başka bir avantajlı noktası ise işletme sahipleri kendilerinin eksik noktasını, tehlikeleri görmeyebilirler Fakat işletmeyi 3. Göz olarak gözlemleyen OSGB firmaları tehlikeleri işletme sahibine rahatlıkla raporlayabilir.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği raporları düzenli olarak sürekli tutulması zorunlu olduğundan dolayı OSGB firmaları sayesinde evrak yoğunluğu içinde kaybolmanıza gerek olmaz. Bu durum özellikle iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerince yapılacak olan denetlemelerde işletmeler için büyük kolaylık sağlayacaktır.

 

 • OSGB firmaları tarafından görevlendirilen İSG uzmanları sağlıklı, güvenli çalışma alanı ile iş akışınız kesintiye uğramaz. Tespit edilen tehlikeler belirlenir ve bu riskler ortadan kaldırıldığında iş verimliliğiniz artar.

 

 • OSGB hizmeti sayesinde kişisel koruyucu donanımların daha etkili ve belirtilen işe uygun KKD kullanımı sağlanır

 

OSGB Firmasında Çalışanlar

 

 • OSGB Firması çalışanları İşyeri hekimi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği ve yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır.

 

 

Yorumlar

Yorumlar