Kod 29 Meclis gündeminde! CHP’li Gök: Sicilleri kara listeye düşüyor!

Kod 29 Meclis gündeminde! CHP’li Gök: Sicilleri kara listeye düşüyor!
4 Mart 2021 09:08

Salgın sonrasında hükümetin önlem olarak uygulamaya koyduğu işten atma yasağı, işten tazminatsız atmaya dönüştü. Onlarca işçi, işyerinde sendika istemeyen işveren tarafından Kod 29’dan, tazminatsız bir şekilde atıldı.

 

 

İşçinin siciline kara bir leke olarak işlenen, savunması alınmadan, inceleme yapılmadın atılan ve işsizlik ödeneğinden yararlandırılmayan fesih biçimi CHP Ankara milletvekili Levent Gök’ün soru önergesiyle Meclis gündemine aşındı.

 

 

CHP’li Gök, önergesinde şunları kaydetti:

 

Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan önlemler sebebiyle işverenlerin süreçte işçi çıkartması yasaklanmıştır. İşten çıkarma yasağının bir istinası olarak korunan İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. Bendine göre Ahlak ve İyi Niyete uymayan haller çerçevesinde işten çıkarmalar salgın döneminde devam etmiştir. Salgın dönemi öncesinde tazminatsız işten çıkarma için bir bahane olarak kullanılan ilgili kanun maddesi suiistimal edilerek çok sayıda yurttaşımız mağdur edilmiştir. Kod 29 olarak da anılan bu işten çıkarma gerekçesi ile işine son verilen çalışanlar sonrasında kıdem ve ihbar tazminatlarını dahi alamamakta, sözü geçen kişilere işsizlik maaşı bağlanmamaktadır. Sözü geçen yöntem ile işinden olan yurttaşlarımızın sicili adeta bir kara listeye düşmekte, Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanların yeniden iş bulma ihtimali oldukça düşük olarak görülmektedir. İş Kanunu’nun ilgili maddesinin keyfi işten çıkarmalar için bir bahane olmaktan çıkartılması gerekmekte, ülkemizin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik kriz ve salgın koşullarında yurttaşlarımızın hayatta kalma haklarının savunulması beklenmektedir.
Bu bilgiler ışığında:
1. 2002 – 2019 döneminde Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanların sayısını yıllık temelde açıklar mısınız?
2. 2020 ve 2021 yıllarında Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanların sayısını aylık temelde açıklar mısınız?
3. 2020 ve 2021 yıllarında Kod 29 ile işten çıkartıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayan yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız?
4. Salgın süresince kayıtsız çalışan çocuk ve yetişkin bireylerin sayılarını açıklar mısınız?
5. Herhangi bir dayanağı olmayan suçlamalar ile haksız yere Kod 29 ile işten çıkartılan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar