Bank Asya batığı kamuya kaldı

Bank Asya batığı kamuya kaldı
15 Ocak 2020 14:00

Kamu bankası olan Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın kapatılan Asya Katılım Bankası’nın teminat mektupları karşılığı verdiği ve iflas masasında bulunan alacak toplamının 230,7 milyon lira olduğu ortaya çıktı

 

 

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın (EXIM BANK) FETÖ ile bağlantılı olduğu için faaliyet iznini 15 Temmuz sonrası iptal ettiği Asya Katılım Bankası’nın teminat mektupları ile kullandırdığı ve tahsil edemediği kredi alacağı büyüyor. Bankanın iflas masasına çoğu gecikmeli olarak kaydını yaptığı tutar 2018 sonu itibarıyla 248 milyon 297 bin liraya ulaştı. Nisan 2019’da bunun 230,7 milyon lirası hala tahsil edilemedi.

Sayıştay’ın EXIM BANK’ı denetim raporunda, 2018 sonunda bankanın takipteki kredi ve alacaklarının önceki döneme göre yüzde 16,4 oranında 48,3 milyon TL artarak 342,5 milyon TL’ye yükseldiği bildirildi. Bu tutarın yüzde 64,8’i olan 221,8 milyon TL’sinin kredi, yüzde 35,2 oranındaki 120,7 milyon TL’sinin ise sigorta kapsamındaki işlemlerden kaynaklandığı belirlendi. Takipteki kredi hesaplarına 2018 yılında üç şirketin daha katıldığı, iki şirketten alacakların tamamının, üç şirketten de bir bölümünün tahsilinin yapılabildiği bildirildi.

 

60 TEMİNAT MEKTUBU

 

Bankanın, Asya Katılım Bankası’nın iflas ve tasfiye işlemlerini yürüten İstanbul 1. İflas Müdürlüğü’ne yaptırdığı kayıtlar 60 teminat mektubu kapsamında verilen kredilerden kaynaklı tutarın 248 milyon 297 bin TL olduğunu ortaya koydu.

İflas masasına kaydı yapılan “Tasfiye Olunacak Alacaklar” kapsamındaki 60 teminat mektubundan 46’sındaki tutarın 172 milyon 742 bin lira olduğu da raporda yer aldı. Bu teminat mektupları karşılığı kredi kullanan şirket sayısı 19 olarak açıklandı.

 

Rapora göre, geri kalan 14 teminat mektubu ise dokuz şirkete verilen 75 milyon 555 bin TL’lik kredi için kullanıldı. Bunlardan üçü borçlarını ödedi ancak diğerleri ödeme yapmadı ya da geciktirdi. Ödemelerin ardından son denetim tarihi olan Nisan 2019 itibarıyla iflas halindeki Asya Katılım Bankası A.Ş’ye ait 55 adet teminat mektubu karşılığı alacak tutarının faizleriyle birlikte 230 milyon 736 bin TL olduğu bilgisi de raporda yer aldı.

Yorumlar

Yorumlar