Togo kulelerinin yıkımı için ihaleye çıkıldı

Togo kulelerinin yıkımı için ihaleye çıkıldı
16 Ağustos 2022 08:53

CHP eski Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu, imar değişikliğine dair mahkeme kararları gerekçe gösterilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Aralık 2019’da mühürlenen Togo Kuleleri’ne ilişkin yargı Temmuz 2022’de son sözü söyledi ve kulelerin yıkım süreci kesinleşti.

 

 

Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ABB harekete geçti ve kulelerin yıkımı için ihale süreci başladı. Hurda karşılığı yıkım için ihale açan ABB, işin muhammen (tahmin edilen) bedelini 25 milyon 913 bin 416 TL olarak belirledi.

Togo kulelerinin yıkımı için yapılacak ihale 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

 

 

NE OLMUŞTU?

 
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo kuleleri projesi Aralık 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından mahkeme kararı üzerine mühürlenmişti.

Mühürlemenin ardından Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisinden rüşvet istediğini iddia etmiş, Aygün’ün iddialarına karşı Yavaş dava açmıştı.

Şubat 2021’de, Danıştay 6’ncı Dairesi, Togo kulelerine yönelik 11 Nisan 2019’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı ve yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin gizli emsal artışını iptal ettiği kararı onamıştı. Mahkemenin kararıyla, “Gizli emsal artışının usulsüzlüğü” ,“Şehircilik ilkelerine aykırılık” ve “Binanın kaçak inşa edildiği” mahkeme kararı ile tescillenmişti.

ABB Meclisinin 12 Ağustos 2018 tarihinde aldığı ve emsalin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava 8 Temmuz 2022’de sonuçlanmıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin verdiği “davanın reddi” kararının ardından Danıştay 6. Dairesi de kararı oy birliğiyle kesin olarak onamış, emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmamıştı.