Şişli Etfal’in akıbeti Meclis gündeminde!

Şişli Etfal’in akıbeti Meclis gündeminde!
29 Mayıs 2021 09:29

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, depreme karşı güçlendirme gerekçesi ile bölünerek taşınma iddialarını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nin önemine dikkati çeken CHP’li Şeker, “Şişli Etfal’in bölünerek taşınması, Şişli halkı başta olmak üzere İstanbulluların nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine erişimini sekteye uğratacaktır. Yapılması gereken Şişli Etfal’in yerinde güçlendirilerek sağlık hizmeti sunmaya devam etmesidir” dedi.

 

 

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tarihi geçmişi 1899 yılına dek uzanan, tüm branşlarda faaliyet gösteren, Şişli’nin tam teşekküllü tek devlet hastanesi niteliği taşıyan eğitim ve araştırma hastanesi olduğunu hatırlatan CHP’li Şeker, “Şişli halkı başta olmak üzere İstanbul için büyük önem taşıyan bu hastane ne yazık ki binalarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile boşaltılarak; 122 yıldır Şişli ve çevresindeki bölge halkına nitelikli, erişilebilir, parasız sağlık hizmeti veren, insanların sağlık güvencesi olan hastane bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe’ye taşınmak istendiği yönünde iddialar kamuoyunda tedirginliğe yol açmaktadır. Oysa Şişli halkının talebi köklü tarihe sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin binalarının güçlendirilerek yenilenmesi ve ardından yine aynı yerinde hizmet sunmaya devam etmesidir” dedi.

 

 

Yetkililer Sessizliğini Koruyor

 

 

Konuya ilişkin olarak sivil toplum örgütlerinin yetkililerle çeşitli kereler görüştüğünü ancak bugüne dek Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin akıbetine ilişkin net bir açıklama yapılmadığını söyleyen CHP’li Şeker, “Yetkililerin bu sessizliği Şişli halkının endişesini artırmaktadır. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmet verdiği 36.525 metrekarelik alanın küçük bir kısmının parasız sağlık hizmetine ayrılacağı, büyük bölümünün ise paralı sağlık hizmeti sunacak bir özel hastane zincirine verilebileceği veya sağlık turizmine yönelik bir yapı oluşturulacağı yönünde iddiaların yetkili otoritelerce net bir dille yalanlanmaması da bu kıymetli sağlık kuruluşunun akıbeti konusunda tedirginlik yaratmaktadır. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arazisinin rantı önceleyen bir politika ile halk sağlığı hizmetinden alınması kabul edilebilir bir politika değildir” diye konuştu.

 

 

Yine Aynı Mazbut Vakıf İddiaların Odağında

 

 

CHP’li Şeker, mülkiyeti Hazine’de olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, mevzuata uygun bir gerekçe olmamasına, makul ve kabul edilebilir bir illiyet bağı kurulamamasına rağmen, 2018 yılı Temmuz ayında mazbut bir vakıf olan ve kamuoyunca Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredilmesi ile duyulan Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na mülkiyetinin devredildiğini hatırlatarak “İstanbul’un gözbebeği tarihi binaları, arazileri söz konusu olunca hep aynı mazbut vakıf karşımıza çıkmaya başladı. Oysa Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarihi dokusu ve öneminin yanında bugün itibariyle günde bini aşkın acil hastanın sağlık hizmetine eriştiği, polikliniklerinde binlerce her sosyo – ekonomik sınıftan vatandaşımızın ekonomik kaygı gütmeksizin nitelikli sağlık hizmetine erişebildiği, açık kalp ameliyatı, böbrek nakli, kanser cerrahisi gibi önemli ameliyatların yapıldığı, çocuk hastalıkları ve cerrahisi, çocuk yanık merkezi birimleriyle, yenidoğan yoğun bakım ünitesiyle, kanser hastaları için gelişmiş onkoloji merkeziyle Türkiye’nin en iyi kamu hastanelerinden biri. Böylesi köklü ve nitelikli bir hastanenin bölünerek taşınması, niteliksizleştirilmesine; dolayısıyla Şişli halkı başta olmak üzere İstanbulluların adeta cezalandırılmasına yol açacaktır” sözleri ile tepki gösterdi.

 

 

CHP’li Şeker Bakan Koca’ya aşağıdaki soruları yöneltti:

 

 

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin akıbeti nedir? Bu akıbete ilişkin kamuoyunu aydınlatacak resmi bir açıklama yapılması düşünülmekte midir?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin halkın talep ve beklentilerine uygun olarak, yerinde güçlendirilmesi ve yine eskisi gibi 36.525 metrekarelik alanda, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmete sunmaya devam etmesi düşünülmekte midir?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerinde dönüşümü ya da başka bölgeye taşınması durumda planlanan takvim nedir? Olası seçenekler doğrultusunda hastane kapasitesi ne olarak planlanmaktadır?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bölünerek başka bölgelere taşınacağı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, nitelikli sağlık hizmetine erişim her yurttaş için anayasal bir hak iken, gündüz nüfusunun milyonları aştığı Şişli’de, halkın yanı başındaki bir hastaneyi kentin dışına taşımanın ve sağlık hakkına erişimin zorlaştırılmasının yol açacağı olumsuz sonuçlar dikkate alınmadan nasıl böyle bir işlem yapılacaktır?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeniden inşası için planlama yapılırken inşa süresince bölge halkının mağduriyetini asgariye indirecek önlemler alınması düşünülmüş müdür? Bu önlemler nelerdir?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ilişkin olarak Şişli sakinleri başta olmak üzere bölge halkının görüş ve önerilerine başvurulmuş mudur?
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi arazisinin tamamı veya bir bölümünün özel sağlık kuruluşlarının kullanım ve işletmesine devredileceği iddiaları doğru mudur?