Sanayi ötesi bir toplum ülkesi olma ve CHP

Sanayi ötesi bir toplum ülkesi olma ve CHP
19 Temmuz 2012 09:27

Sanayi toplumu (İhracat ithalatın galibi olması) olmadan, sanayi ötesi toplum olamayız. Sanayi ötesi toplum olabilmemiz için, Milli benliği olan sosyal dilim kuruluş yetkililerine (Önderlere) ihtiyaç vardır.
 Türkiyede üretimin tüketime galip olabilmesi için, ithalat yaparak kara para aklamayı geçim yolu yapanlar bilmelidirler ki, bu yol, ülke ekonomisi ve güvenliği bakımından olduğu kadar, fert ve cemiyet ahlakı bakımlarından da çok kötü ve zararlıdır. Böyleleri, aynı zamanda Yüce ALLAH’ın emirlerine de uymadıklarından günahkar olurlar. ALLAH’ın emrettiği şeyleri yapmak, men ettiği şeyleri yapmamak.
 
       Türk Milletine bu konu da büyük görevler düşmektedir. Şöyle ki; Türk ekonomisine zarar verecek ithal malları kesinlikle satın almamamız gerekir. İthalat yerine Türkiye de üretilen yerli’yi satın aldığımız zaman, ithalatçi kime mal satacak? Vatanını seven ithalata özen göstermez. İthalat demek; işsizliğin artması, yüzkızartıcı suç çemberinin genişlemesi, Türkiye’nin ekonomik darboğaza sürüklenmesi, dış güçlerin ekonomik darboğaza girmemizi fırsat bilip, gelecekleri için protein (Temel gıda hammaddesi) teminat altına alması konusunda Harran ovasında büyük oyunlar oynayarak, hayyallerindekilerini gerçekleştirme faaliyetleri olacaktır.
 
        Başta CHP’nin Dr. Kimya, zıraat, veterner, gıda ve ilgili diğer meslek sahibi ve parlamentoda ki tüm Milletvekilleri olmak üzere Türkiye de üretilen dondurma’ların etiketlerine dikkat edilirse okunmayacak şekilde, içindekiler küçük yazılmıştır. Yazılması zaruri olan bilgiler yazılmıyor. Bu dondurma da tatlandırıcı olarak, frukotoz şurubu, glikoz veya %100 şeker kullanılmıştır, yazılması gerekir. Bu şekilde tadlandırılmış bir gıdayı okuyup öğrendikten sonra, böyle gıdayı araştırıp, tüketmek Türk Milletinin takdirine kalmıştır. Tadlandırıcı olarak şeker kullanıdığı takdirde, şeker pancarı ekim çemberi genişleyerek, Türk tarımı ve çiftçisi’nin gelir seviyesi yükselmiş olup ve işsizliğin de asgariye inmesine katkısı olacaktır. Türk parlamentosunun acilen şeker sorununu ele alıp, şeker pancarı ekim çemberi’nin genişlemesi gerekir. Şeker pancarı üretiminin artması halinde, hayvancılık sektöründe büyük artışlar olacak ve vatandaşın sağlıklı beslenmesine de büyük bir katkısı olacak ve böylece hastahanelerdeki yığılmaların da asgariye inmesine vesile olacaktır. Sanayi ötesi toplum ülkeler Türkiye de şeker pancarının ekim çemberini daraltarak, kendi ülkelerinde ürettikleri katmadeğer oranı yüksek GDO’lu ürünleri ülkemize ihraç ederek ve böylece şeker pancarı çemberimiz daraltılmıştır. Türk Milleti olarak bu tür çirkin oyunların farkındamıyız? İlgili sosyal dilim (Sivil Toplum) kuruluşları nerede?
       
       Yerli ve yabancı semaye tarafından üretilen temizlik maddelerinin, içindekiler böllümünde kimya terimlerini vatandaş ne bilsin? Denilmesi gereken şey? Bu temizlik maddesi parantez içerisinde okunaklı olarak petrol orjinlidir, ibaresi olmalıdır.
       İthalata ve Türkiyede ki, yabacı sermaye’ye dayalı üretilen diğer hizmet sektörlerine  özen gösterdiğimiz takdirde, ülkemizde lüks tüketim artmış olup, ahlaksızlıklar ve ALLAH’tan korkmayanların çemberi genişlemiş olup, ülkemiz’in sanayi ötesi toplum olmasını engellemiş oluruz.
 
       ÜRETİM VE DOĞRULUK:
       ALLAH’a ve Peygamber’e İman eden bir Müslüman sözünde, işinde haktan ve doğruluktan ayrılmaz. Yalanı asla söylemez. Peygamber efendimiz Hadis-i Şeriflerinde ”Helak olacağınızı bilseniz dahi doğruluktan ayrılmayınız. Kurtulmak için tek ümid dahi olsa yalana başvurmayınız”  buyurmuşlardır. Hülasa bir Müslümanın içi ve dışı bir olmalıdır. Hazret-i Mevlana Mesnevi’de  ”Dili ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili olsa o yine dilsizdir”  beyti, içi ve dışı bir olmanın ne güzel bir tarifidir.  Üretime önem vermediğimiz zaman, her zaman sıkıntılı olacağımızı unutmayalım.
 
         CHP kongresi’nin Mübarek Ramazan arefesinde olması da önem taşımaktadır. CHP de beklediğimiz en önemli ve stratejik konulardan birisi de Harran ovasında modern tarımın gerçekleşmesidir. Türkiyede ki siyasi partilerin asıl kavgası, niye sanayi toplumu olmuyor da, bir tüketim ülkesi oluyoruz? Gavgası verilmeli ve muhasebesi yapılmalı ki, demokrasinin mevcudiyetinden bahsedelim. Gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için siyasi partilerin varlığı kafi değil; ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir.
 
          Anlayan için böyle Mübarek günlerde kongre yapmak herkes’e nasip olmaz.Aziz Mübarek günlerinin yüzüsuyu hürmetine, bu konrenin Yüce Türk İslam alemine, Mutluluk, Sağlık ve Bereket getirmesini Cenab-ı ALLAH’tan niyaz eder. ALLAH’ın Selamı ve Başarısı üzerinize olsun. ALLAH maçup etmesin-utandırmasın inşallah.
 
        Ey Türk Milleti ! Düşünelim Çalışalım Araştıralım üretelim ki, huzurlu ve sağlıklı olalım.
 
       Kaynakça: Şifalı Bitkiler Araştırmacısı, Numan Aladağ’ın Not: Defteri.


Yazarın Son Yazıları:
15 Temmuz mücadelesinde hedef raf bedeli olsun!
Bu Kurban da değerlerimizi kurban etmeyelim
Kurban üzerinden terör mantığı!