Mevlid_i Nebevi ve Türk İslam kültürü

Mevlid_i Nebevi ve Türk İslam kültürü
19 Ocak 2013 13:57

Ey Yüce Türk İslam alemi! Yazımız, günün konusu Mevlid-i Nebevi.

 

 

 

Türküm, Müslümanım diyebilenler için başta aranacak ilk şart Hüsn-ü (Güzel) ahlaktır. Kökleşmiş bir meleke (Alışkanlık) ile kendisinden dinin ve aklın istediği iyi şeyleri yapabilecek ve ALLAH’ın haram kıldığı faaliyetlerden sakınacak bir fıtratta olan insana güzel huylu, Hüsn-ü sahibi denir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) din nedir diye sual olduğunda ‘‘Hüsn-ü Ahlaktır” buyurmuşlardır. Diğer bir Hadis-i şeriflerinde ”Mümin için ahlak-ı haseneden daha güzel bir şey yoktur” demişlerdir. 

 

Peygamberimiz Hz. MUHAMMED! Rebi’ülevvel’in 11 ci günün 12 ci gününe bağlayan gecede dünyaya şeref verdikleri için, İslam alemi olarak bu tarihi mübarek bir gün sayarız. Mevlid günü ve gecesinin manevi değeri çok büyüktür. Sevgili Peygamberimizin doğum günüdür. Bugün, kainatın efendisi, varlık aleminin iftihar ettiği, insanlığın kurtarıcısı, dünyanın en büyük terbiyecisi, ilim, irfanın ve gerçek medeniyetin banisi (kurucusu) Hz. Muhammed Mustafa’mızın doğduğu gündür. Putların yere serildiği, gerçek mabudun (İnanılıp-sevilen) bilindiği gündür. Hz. Muhammed, ”Ben sizin ahlakınızı ikmal için gönderildim.”

 

Yüce Türk İslam aleminin, en güzel ahlak ve adetlerinden biri de, böyle mübarek günlerde, hakkın rahmetine kavuşanları Kur’an ziyafeti ile onların ruhlarını şad etmektir. Hayatta olanları ziyaret edip, hayır dualarını almaktır. Ayrıca Ruh-u Resulullah’a Mevlid olmak kasdı ile izzet-i ikramlar düzenleyerek, fakirleri, komşuları ve akrabaları bu mübarek ay ve günlerin şerefine sahavetimizi (Cömertlik) daha da arttırarak sevindirmeliyiz. Onların sevinçleri Ruh-u Resulullah’ın sevinci olduğunu ibilincinde olmamız gerekir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), fukaraya çok merhamet ederdi, kimsesizleri çok gözetirdi. Yüce Türk İslam alemi olarak! Sevgili Peygamberimizin Hadis-i şeriflerine riayet etmeliyiz ki, müslümanlığımızı kanıtlayabilelim. İslamiyette, samimiyet ve sadakat’a dikkat edilmelidir! Cenab-ı Hakk, cüzdan muhasebesini, vicdan muhasebesine tercih eden riyakar ve Münafıklara fırsat vermesin. Perde önünde ne isen perde arkasında da O olmalısın. Hem haram yiyeceksin, hem de müslümanım deyip, yediğin O haram para ile Hac ve Umreye gideceksin. Böyle müslümanlık olmaz. İslamiyette samimiyet esastır.

 

 

 

 

MEVLİD KANDİLİ MÜNASEBETİYLE KABİR ZİYARETLERİ:

 

Kabir ziyaretlerinde müstahap olan oturarak Yasin-i şerif okumaktır. Ayak üzeri ziyaretlerde de on bir kere İhlas süresini okumaktır.

 

Kur’an-ı Kerim okumadan, istiğfar etmeden, dua edilmeden yapılan kabir ziyaretlerinden fayda hasıl olmaz. okumasını bilen  Kabir ziyaretlerinde ”Yasin-i şerif okuyanların kalbi de nurlanır. Kalb ALLAH’ın nazargahıdır. Yasin-i şerif okumak suretiyle insanın kalbi ve Kur’an’nın kalbi birleşmiş olur. Yasin-i şerif okuyup o kabristan da yatanlara ve geçmişlerine hediye ederse ALLAH  ölülere kolaylık ve orada yatan ölüler sayısınca sevap ihsan eder.” buyuruyor.

 

MEVLİD-İ NEBEVİ DUASI:

 

”Allahümme bicahi nebiyyikel Mustafa ve resülikel Mustafa ve resulikel Murtaza. Tahhir kulubena min külli vasfin yubaıdüna an müşahedetike ve muhabbetike ve emidna ales sünneti vel cemaati veş şevkı ila likaike ya zelcelali vel ikrami. Allahümme inna nes’elüke tamamen  ni’meti ve devamel afiyeti ve hüsnel hatimeti.

 

Allahümme rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nari. Birahmetike ya erhamer rahiymine.”

 

Sübhane rabbiyel aliyi a’alel vehhab.

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Elhamdü lillahi rabbil alemiyn. Vel akibetü lil müttakin. Ves salatü ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiynet tayyibiynet tahiriyn.

 

Ey göklerin ve yerlerin yaratıcısı ALLAH! Kalplere nur ve ruhlara kuvvet veren, 6666 ayet-i azimin hürmetine cümle Yüce Türk İslam alemini böyle mübarek günlerden mahrum etme yarabbi!…

 

 

 

 

 

Dua: Yarab! İman nuruyla perçinlenip, sarsılmaz bir kale gibi bulunan müslüman Türk Milletini tembelliğe odaklandıran zalimlere fırsat verme yarab!

 

Yarab! Müslüman Türk Milletinin aleyhine koşan, vatan hainliğini alışkanlık haline getiren bozguncu munafık kitleyi kendi emellerinde muvaffak olmalarına fırsat verme yarab!

 

Yarab! Bu mübarek günlerin yüzüsuyu hürmetine, şanlı Türk ordusunu karada, denizde ve havada daima mansur  ve muzaffer eyle Yarab!

 

Yüce ALLAH buyuruyor ki: ”Rabbinize sadakatla  ve gizlice yalvarın. Doğrusu O, aşırı sevmez.’

 

Hadis-i şerif:  1-”Dua, ibadetin iliğidir”  2-”Dua, ibadetin ta kendisidir.”

 

Cenab-ı ALLAH, Yüce Türk İslam alemini, böyle aziz mübarek günlerden mahrum etmeyen kullarından eylesin.
    

EY YÜCE TÜRK İSLAM ALEMİ! MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.

 
Vatan şehitlerini, T.C’nin kurucusu M.K. Atatürk’ü  ve nesli tükenmiş müslümanları Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara şifa-i şerifler dileriz.

 

Kaynakça:

Kenzul Arş Duası: Mehdi Aydın  2005 Özlem yayınevi

İslam dininde ahlak: Ercümend Demirer – Fahrettin Kabadayı 1963

Hz. Muhammed  ve Hadisleri: Abdulbaki Gölpınarlı 1964

Numan Aladağ’ın, yurtiçi – yurtdışı gezi notları.


Yazarın Son Yazıları:
Kadir Gecesi’nde melekler ordusu bizimle
Ramazan-ı Şerif’te açılan rahmet kapıları
Çanakkale Zaferi’nde Ruhumuz ve Anzaklar